Skogssällskapet

 • Ny kunskap om föryngring och skötsel vid hyggesfritt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Nu avslutas ett forskningsprojekt vid SLU, som Skogssällskapet har finansierat, som ger ett nytt verktyg för beräkning av självföryngring och underlag för omställning till hyggesfritt skogsbruk. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Svante Scherman kommer att lämna Skogssällskapet

  Etiketter: Skog
  Efter åtta år som koncernchef och VD i Skogssällskapet har Svante Scherman beslutat sig för att lämna uppdragen. Under Svante Schermans ledning har Skogssällskapet stärkts som aktör för en hållbar utveckling av skog och mark, och koncernens bolag uppvisar i dag god lönsamhet, tydlig ledningsstruktur och en starkare position som leverantör av kvalificerade tjänster inom skogsbruket. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Allemansrätt med napp

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Jämlikhet och jämställdhet
  För att lära ut allemansrätten har Trelleborgs, Hässleholms, och Eksjö kommun ett projekt tillsammans med Skogssällskapet där nyanlända får åka ut i skog och mark. / SR P4 Malmöhus
  Läs mer
 • Ekologisk kompensation och habitat banking – Välkommen på exkursion!

  Etiketter: Skog
  Ekologisk kompensation och habitat banking är uttryck som hörs allt oftare i samband med markanvändning, exploatering och naturvård. Men vad innebär begreppen och har de potential att bli praktiskt användbara verktyg för hållbar utveckling av skog och mark. Den 7:e september 2016 arrangerar Skogssällskapet i samarbete med Enetjärn Natur en exkursion om ekologisk kompensation och habitat banking i skogarna runt Göteborg. Det blir en heldag i fält med spännande utflyktsmål och möjlighet till diskussioner med deltagare från myndigheter, kommuner och näringsliv. Anmälan görs på https://www.skogssallskapet.se/utbildning--evenemang.html. Varmt välkomna!
  Läs mer
 • Ikea tittar på svensk björk

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Ikea behöver mer björk till sin möbelproduktion. Här har svensk björk en chans om den kan möta marknadens krav. Därför utvecklar man nu tillsammans med Tibrosågen sågtekniken. I samarbete med Skogssällskapet tittar man på om svensk björk kan medverka till att trygga tillgången i framtiden. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Björkskog kräver aktiv skötsel

  Etiketter: Skog
  TVå sorters björk. Ungefär 15 procent av det svenska virkesförrådet består av lövved, varav cirka två tredjedelar är björk. Björk är ett ljuskrävande trädslag som är lätt att självföryngra på många marker. Det förekommer i två trädformade och glasbjörk, och för skogsbruk är det dessa två arter som är intressanta. De kan skiljas åt genom att man känner på de unga grenarna, där vårtbjörken har vårtor medan glasbjörken är hårig. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Högre marknadspriser på skogsfastigheter – trots vikande virkespriser

  Etiketter: Skog
  Trots vikande virkespriser steg marknadsvärdet på skogsfastigheter under första kvartalet i år. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Bättre naturvärdesbedömningar med ny app

  Etiketter: Skog
  Bättre precision, högre kostnadseffektivitet och större objektivitet i de skogliga naturvärdesbedömningarna. Nu blir det verklighet med hjälp av en ny app. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Lantmäteriet tar fram 3D-modell av Sverige

  Etiketter: Skog
  3D-bild av Sverige från Lantmäteriet. Foto: Shutterstock
  Lantmäteriet skapar ett digitalt Sverige i tre dimensioner. Målet är att ta fram nya kartor som blir till nytta och sparar pengar i många olika samhällssektorer. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Datorer, drönare och 3D i det digitala skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Utvecklingen i skogen går snabbt mot smarta beslutsstöd och uppföljningssystem. Utmaningen är att kombinera digital kartinformation med information om träden som samlats in av en skogsmaskin, en personburen laserskanner eller kanske en flygfarkost. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor