Skogssällskapet

 • Artskyddsförordningen, skogsbruket och tjädern – går de att förena i samma skog?

  Etiketter: Skog
  En avverkning uppdelad i tre områden, med tre olika perspektiv representerade. Alla med hänsyn till tjädern på Skogssällskapets mark utanför Lerum. Ett område planerat av naturvårdsorganisationer, ett av Skogsstyrelsen och ett av Skogssällskapet. Här blir artskyddsförordningen omsatt i praktiken, och beräknad i kronor och ören. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Nya tider för skogsföryngringen

  Etiketter: Skog
  Föryngring av skog har förändrats över tid. På senare år har det varit vanligt att plantera gran på det som egentligen är tallmarker. – En grundpelare är rätt träslag på rätt mark, säger Johan Asp, skogsförvaltare och rådgivare på Skogssällskapet som förvaltar skog i hela Sverige. / LP.se
  Läs mer
 • Phytophthora - ett snabbt växande hot mot svensk skog

  Etiketter: Skog
  Klimatförändringarna skapar bättre och bättre förutsättningar för växtskadegöraren Phytophthora att vinna mark i Sverige. Läs om det växande hotet - och hur vi kan hantera det! - i ”Hantering av Phytophthora i sydsvenska lövskogar”, en färsk rapport från SLU och Skogssällskapet. / SLU
  Läs mer
 • Panelsamtal: Stereotyp bild av skogsskötsel hämmar skogsägare

  Etiketter: Skog
  Skogsvärden bjöd in fyra personer till ett samtal om skogens stereotyper. Vilken är bilden av miljökämpen, skogsägaren och jägaren? Varför uppstår stereotyper? Kan förutfattade meningar om ”god skogsskötsel” hindra skogsägare att nå sina mål? Läs referatet av samtalet här. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Det är för få som känner att de passar in i skogsbranschen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Närmare 100 000 människor är sysselsatta inom skogsnäringen idag – 84 procent av dem är män. Vi studerar hur mannens roll har förändrats över tid och hur den påverkar bilden av skogssektorn. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Styr stereotyper vårt sätt att sköta skog, och vårt sätt att se på varandra?

  Etiketter: Skog
  Vilken roll spelar stereotyper för vårt sätt att sköta skog, och vårt sätt att se på varandra? I årets första nummer av tidningen Skogsvärden har Skogssällskapet tittat närmare på de stereotyper som finns i skogen, både bland människor och bland metoder./ Mynewsdesk
  Läs mer
 • Ny koncernchef för Skogssällskapet blir Calle Nordqvist

  Etiketter: Skog
  Skogssällskapets nuvarande koncernchef Svante Scherman meddelade i september 2016 att han avgår. Nu är efterträdaren utsedd: Calle Nordqvist som närmast kommer från en tjänst som regionchef på Södra Skogsägarna. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Lucka i lagen äventyrar svensk tallskog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sverige saknar lagstiftning som gör det möjligt för samhället att ingripa om svampangrepp hotar att skada skogar regionalt eller nationellt. Forskaren Jan Stenlid vill se en samhällsfunktion som kan bromsa skadeutveckling i tidigt skede och Skogssällskapet efterlyser att regleringar och insatser kan anpassas i ljuset av ny kunskap. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Internationella skogsdagen – en dag att lyfta skogens betydelse

  Etiketter: Skog
  Under internationella skogsdagen anordnar Skogssällskapet en seminariedag om skogen som arena för integration i Stockholm, Föreningen Skogen anordnar seminarium i riksdagen och runt om i världen uppmärksammas dagen på olika sätt./ Skogssällskapet
  Läs mer
 • Per Bergenheim blir ny VD för Skogssällskapets förvaltningsbolag i Baltikum

  Etiketter: Skog
  Sedan 2014 är Skogssällskapet närvarande i alla de baltiska länderna och verksamheten fortsätter att växa och utvecklas. Per Bergenheim har nu utsetts till ny VD för de tre förvaltningsbolagen i Estland, Lettland och Litauen. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor