Skogssällskapet

 • Skogssällskapets värdering gav högre intrångs­ersättning till skogsägaren

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Efter åratal av diskussioner hade frågan om de gamla natur­reservaten på Kullaberg kört fast. Länsstyrelsens förslag innebar att all ädellövskog skulle undantas från skogsbruk. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, som äger marken, menade att det i så fall skulle bli omöjligt att fortsätta med skogsbruket. Med hjälp av Skogssällskapet fann parterna en långsiktig lösning som båda kunde acceptera. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Branden ger skogen nytt liv

  Etiketter: Skog
  Frön som legat gömda i marken i hundratals år börjar gro. Skalbaggar som flyger mil för att lägga sina ägg i den förkolnade veden. En naturvårds­bränning kan ha många spektakulära effekter. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Många lagar och regler påverkar skogsägaren och skogsmarken

  Etiketter: Skog
  Det finns många lagar som berör skogsmark och som skogsägare behöver man ha koll på vad som gäller både ovan och under jord. Skogsvårdslagen, artskyddsförordningen och minerallagen är bara några. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogssällskapets Skogsindex: Fortsatt prisökning på skogsfastigheter

  Etiketter: Skog
  Virkespriserna ligger över lag ganska stilla i hela landet visar Skogsindex för mars 2017. Däremot ökar fastighetspriserna för skogsmark och ständigt noteras nya rekord på många ställen. Det kan komma en reaktion i framtiden om räntorna går upp och utbudet på marknaden ökar, men just nu är efterfrågan på skogsfastigheter större än utbudet, menar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogen från ett barns perspektiv: "Skogen hjälper oss att andas”

  Etiketter: Skog
  Många är de som varje dag jobbar i skogen, många är de som ägnar sitt liv åt att forska på olika aspekter av skogen. Vi gillar att vistas i den och vi gillar att försöka förstå. Frågan är ändå om inte alla skogsexperter bleknar i jämförelse med barnen på Klockarbols förskola i Bälinge? De har ett spännande perspektiv nära marken och ser inte skogen på samma sätt som vi vuxna. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Bra vägnät ger ett högre värde på skogsfastigheten

  Etiketter: Skog
  Skogsägare kan ha flera olika mål med sitt skogsinnehav. I de allra flesta fall är långsiktighet ett utmärkande drag och i den långsiktiga planeringen är framkomligheten en viktig strategisk fråga. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogssällskapets naturvårdsspecialist Markus bränner för att ge skogen nytt liv

  Etiketter: Skog
  Frön som legat gömda i marken i hundratals år börjar gro. Skalbaggar som flyger mil för att lägga sina ägg i den förkolnade veden. En naturvårdsbränning kan ha många spektakulära effekter, men säkerheten har alltid högsta prioritet. Skogssällskapet genomför naturvårdsbränningar både på egen mark och på uppdrag av andra markägare. Här berättar Skogssällskapets naturvårdsspecialist Markus Abrahamsson om naturvårdsbränningens möjligheter. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Ny fältchef och fastighetschef vässar skogsförvaltningen och investeringsstödet i Baltikum

  Etiketter: Skog
  Iveta Desaine, som jobbat som skogsförvaltare för Skogssällskapet i Lettland sedan 2010, blir nu fältchef i landet. Samtidigt blir Maris Sloka ansvarig för inköp, försäljning och byten av Skogssällskapets och kunders fastigheter i de tre baltiska länderna. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Artskyddsförordningen i praktiken – tre olika perspektiv på tjäderanpassad avverkning

  Etiketter: Skog
  En avverkning uppdelad i tre områden, med tre olika perspektiv representerade. Alla med hänsyn till tjädern på Skogssällskapets mark utanför Lerum. Ett område planerat av naturvårds­organisationer, ett av Skogsstyrelsen och ett av Skogssällskapet. Här blir artskyddsförordningen omsatt i praktiken, och beräknad i kronor och ören. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Artskyddsförordningen, skogsbruket och tjädern – går de att förena i samma skog?

  Etiketter: Skog
  Skogssällskapet bjuder in till en exkursion där vi tittar på olika sätt att ta hänsyn till tjädern i sydsvenskt skogsbruk. På Skogssällskapets fastighet i Lerums kommun har vi, tillsammans med naturvårdsorganisationer och Skogsstyrelsen, tjäderanpassat tre avverkningsområden. På exkursionen besöker vi platserna och diskuterar den praktiska tillämpningen av artskyddsförordningen. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor