Skogssällskapet

 • Därför vill Skogssällskapet korta omloppstiden

  Etiketter: Skog
  DEBATT Replik till Jan Falck som på Skogens debattsida ställer frågan: Varför vill Skogssällskapet korta omloppstiden? / Skogen.se
  Läs mer
 • Snabba förändringar i markfloran kräver nya skötselmetoder i skogen

  Etiketter: Skog
  De senaste 20 åren har medeltemperaturen i Sverige ökat med 0,9 grader och samtidigt har årsnederbörden ökat med åtta procent. Effekterna av det syns tydligt i skogarnas markflora. Mer än hälften av alla arter har påverkats. Allra tydligast är det i södra Sverige, men samma trend syns i hela landet. Det visar ett forskningsprojekt på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som finansierats av Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Kunskap och nytt verktyg hittar och skyddar fler forn­minnen

  Etiketter: Skog
  Skogsbruket måste bli bättre på att identifiera och förebygga skador på forn- och kultur­minnen. Med finansiering från bland annat Skogssällskapet har Skogforsk nu tagit fram ett nytt verktyg som stöd. Sebastian Backlund, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Borås, har testat. – Vi hittar nya fornminnen och upptäcker att en del kända är felplacerade på våra kartor, säger han. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Höst i skogen – följ våra skogsförvaltare Johan och David

  Etiketter: Skog
  När löven gulnar i Skåne väntas första snön i Västerbotten. Våra skogsförvaltare, som sitter utspridda över landet, får hantera olika vädermässiga utmaningar, men verksamheten är sig lik. Under hösten är de upptagna med budgetplanering, avverkningar, viltbehandling av plantor och vägunderhåll. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Vänta med röjningen i tallföryngringar som hotas av viltbete

  Etiketter: Skog
  Vad kostar det egentligen att vänta med röjningen till älgsäker höjd? I ett nytt projekt, som Skogssällskapet har finansierat, har forskare undersökt hur röjningen påverkar produktionen och ekonomin i den framtida skogen. Och forskarna är överens: Det är värt att vänta med röjningen om tallföryngringen hotas av viltbete. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Virkesmarknaden: Stabil – nästan tråkig

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Just nu är den svenska rundvirkesmarknaden ganska stabil, ja nästan tråkig. Det finns gott om råvara, och trots pressade priser och liten lönsamhet sågar furusågverken för fullt och trävarorna säljs. Sågverken har så mycket råvara att de tvingas begränsa intaget, vilket inte är vanligt vid den här årstiden. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Älskade, hatade hygge

  Etiketter: Skog
  Sedan länge är trakthyggesbruket dominerande i Sverige. En generation skog byts till en ny. I övergången dyker den öppna ytan upp. Hygget, kalhygget, föryngringsytan är resultatet av slutavverkningen. Få saker inom skogsbruket har diskuterats så mycket, och väcker lika starka känslor, som hygget. I tidningen Skogsvärden nr 3, 2016 lyfter vi hygget ur olika perspektiv. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Naturen är vår nya religion

  Etiketter: Skog
  Skogsavverkning och hyggen väcker starka känslor. "Naturen är vår motsvarighet till många andra länders religion", säger Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid SLU. "När någon angriper och förstör naturen kan det väcka väldigt starka reaktioner". / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Ekologisk kompensation utreds på regeringens uppdrag

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Regeringen har tillsatt en utredning för att kartlägga förutsättningarna för en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation. Utredningens förslag ska lämnas till regeringen 1 mars 2017. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Habitatbanker – ny intäktskälla för skogsägare?

  Etiketter: Skog
  Habitatbanker kan bli en framtida affärsmöjlighet för skogsägare vid sidan om virkesproduktion, jakt och turism. Men först krävs en större efterfrågan på skogsområden där naturvärden har restaurerats. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor