Skogssällskapet

 • Sifo: Sju av tio svenskar vill vistas mer i skogen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Sju av tio svenskar (73 %) tror att coronapandemin har gjort att de vill vistas något eller mycket mer i skog och mark framöver. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av stiftelsen Skogssällskapet. Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet: "När det sociala livet går på sparlåga börjar vi längta ut i skogen för att fylla på med energi. Allemansrätten ger oss svenskar unika möjligheter att röra oss fritt och njuta av skogens rikedom". / Skogssällskapet-lklööl
  Läs mer
 • Skogssällskapet vill ha politiska beslut: " Vi behöver en väg framåt för den svenska skogen"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den svenska skogen är satt under lupp, inte minst med tanke på den omfattande Skogsutredningen som just har varit ute på remiss. För att hitta en väg framåt måste politikerna fatta aktiva beslut. Vi behöver ett tydligt tillväxtmål samtidigt som de svenska miljömålen behöver ses över, skriver representanter för stiftelsen Skogssällskapet: Karin Fällman Lillqvist, Hållbarhetschef, Calle Nordqvist, VD, och P-O Wedin, Tillträdande styrelseordförande, Skogssällskapet: "Det är helt centralt att politikerna nu kliver fram och fattar aktiva beslut om hur den svenska skogen ska kunna göra största möjliga samhällsnytta – för ekonomi, klimat, biologisk mångfald och rekreation. Vi behöver en väg framåt för den svenska skogen." / Altinget
  Läs mer
 • Sveriges skogar binder 4500 miljoner ton koldioxid - ökning med 13 procent på tio år

  Etiketter: Skog
  4500 miljoner ton koldioxid finns bundet i Sveriges skogar. Det är en ökning om 13 procent på tio år, trots att den svenska skogen brukas aktivt. Det visar beräkningar från Skogssällskapet inför Internationella skogsdagen den 21 mars. "Skogen är en fantastisk resurs – som kolsänka och som källa till förnybara produkter. Trots att vi i Sverige avverkar stora mängder skog varje år ökar virkesförrådet. Det innebär att även mängden koldioxid som finns bunden i skogen ökar", säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogssällskapet ger 15 miljoner till forskning för ett mer hållbart skogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  14 projekt som ska utveckla skogsbruket och ge mer kunskap om naturvårdande insatser. Tillsammans får de dela på 15 miljoner kronor i Skogssällskapets årliga forskningsfinansiering. "Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare. Vi bidrar med ökad kunskap om skogens alla värden genom stöd till forskning och lång erfarenhet från egna och kunders skogar", säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Sanningarna om skog och klimat: ”Alla har rätt!”

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Hur är det möjligt att man kommer fram till så olika slutsatser om skogens roll för klimatet? Frågan går till Lars Högbom, Skogforsk: ”En del av problemet är ju att alla har rätt, givet de antaganden som man baserar sin analys på. Men i debatten bemöter man inte varandras argument, utan framför bara sina egna. Dessutom råder det ofta en otydlighet kring vilka antaganden som respektive slutsats baseras på, vilket gör debatten förvirrad.” / Skogssällskapet
  Läs mer
 • "Pandemin blev till sågverkseufori"

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Skogen och skogsbruket är beroende av en fungerade industri, och marknaden styr i mångt och mycket avsättningen. Men råvaran växer oberoende av konjunktur eller pandemier. Nu går vi in i 2021 – mot ljusare, vaccinerade tider. Ljuset i tunneln, som vi såg i början av 2020, visade sig vara det mötande coronatåget. Nu hoppas jag helhjärtat att det är ljuset efter pandemin som vi skymtar, skriver Pontus Larsson, Skogssällskapets skogs- och virkeschef i en krönika. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogssällskapet avvecklar verksamheten i Litauen

  Etiketter: Skog
  Efter drygt fem år väljer Skogssällskapet att avveckla förvaltningsverksamheten i Litauen. Den nya skogsvårdslagen som trädde i kraft 1 januari 2020 är det främsta skälet till beslutet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogsindex: Uppgång för skogsmark – både upp och ner för virke

  Etiketter: Skog
  Skogsmarkspriserna fortsätter att stiga i hela landet. Samtidigt är utvecklingen på virkesmarknaden tudelad då det är en god efterfrågan på sågtimmer, men lägre på massaved. Det berättar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Per-Olof Wedin ny styrelseordförande i Stiftelsen Skogssällskapet

  Etiketter: Skog
  Styrelsen för Stiftelsen Skogssällskapet har valt Per-Olof Wedin till ny styrelseordförande efter Björn Sprängare. Per-Olof tillträder i maj 2021. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Hänsynsytor i skogen – öka nyttan med enkla medel

  Etiketter: Skog
  Hänsynsytor som lämnas vid slutavverkning gör nytta, och du som skogsägare kan göra skillnad genom att utforma ytorna så att nyttan maximeras. Det visar en studie, finansierad av Skogssällskapet, där forskarna inventerat hänsynsytor i Västernorrland där den längsta mätserien för naturvårdsintressanta arter i Europa finns. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor