skogsrester

 • Skarpa förslag för nya svenska investeringar

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio har slutfört en utredning, finansierad av Vinnova. Resultatet är tre förslag på konkreta styrmedel som gör att Sverige kan realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen. / Svebio
  Läs mer
 • Tekniken som kan göra bioplast av skogsrester är här

  Etiketter: Klimat & Miljö, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Flygbränsle, etanol eller plast – tekniken för att tillverka det av skogsrester är redo för fullskalig drift. På branschmässan World Bio Markets presenterar cleantechföretaget Sekab E-Technology sin teknologi Celluapp som använder skogsrester för att ersätta fossila råvaror./ Papperochmassa.se
  Läs mer
 • Kritik mot löften om grönt flygbränsle från skogen

  Etiketter: Bioenergi, Klimat & Miljö
  Forskare vid Luleå tekniska universitet lovar att hela Sverige snart kan flyga grönt med bränsle från skogen. Men kritiker ser flera problem. ”Om biodrivmedlet ska komma från skogen måste annan användning av skogsråvara minska”, säger biologiprofessor David van der Spoel./ ETC
  Läs mer
 • Skogsråvara och ny teknik ska få Sverige att flyga bättre

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Teknik baserad på förgasning av biomassa i kombination med en förvätskningsprocess kan innebära att dagens fossila bränsle för svenskt inrikesflyg, kan bytas ut mot bioflygbränsle tillverkat av skogsrester. Det är forskare vid Luleå tekniska universitet som i ett samarbete med bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet nu vill demonstrera tekniken bakom tillverkningen av bioflygbränslet från skogsrester./ Processnet.se
  Läs mer
 • Ny rapport: Flygbiobränsle möjliggör för flyget att nå klimatmålen

  Etiketter: Bioenergi
  Möjlighet finns att tillverka flygbiobränsle på svensk skog. Det skulle både möjliggöra för nya arbetstillfällen, ett tekniksprång och exportmöjligheter. Inom svensk skogsindustri finns en stor andel restprodukter som istället för att förbrännas skulle kunna användas till flygbiobränsle. I dag finns cirka 20 TWh som inte utnyttjas till fullo, och ytterligare 10-15 TWh om man börjar använda restprodukter såsom spån, flis och lignin. / Dagens Infrastruktur
  Läs mer
 • Preem och Vattenfall i samarbete om biodrivmedel i stor skala

  Etiketter: Bioenergi
  Preem producerar redan idag biodrivmedel eller så kallad biodiesel (icke-fossil diesel) av tallolja, en restprodukt från skogsindustrin, men avser att framöver tillverka förnybara drivmedel från sågspån och skogsrester från virkesavverkningar samt lignin från pappersmassaindustrin. / Preem
  Läs mer
 • Rikard ska köra bil på svenska skogsrester

  Etiketter: Bioenergi
  Rikard Gebart åker iväg på en testresa med en personbil. För första gången körs en lång sträcka på metanol som är förnybar. - Vi i testbranschen brukar skilja mellan "fulmetanol" och "finmetanol". Den fula kommer från fossila bränslen. Den "fina", som vi ska använda på vår resa, kommer från spillet av skogsavverkningar. Det är förnybart och svensktillverkat och framtestat vid Energitekniskt centrum i Piteå./ Norrbottens Affärer
  Läs mer
 • Skogen ger grön bensin

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  Grön bensin i stora volymer gjord av cellulosa från skogsrester. Det vill de tre företagen Preem, Sekab och Sveaskog satsa på. De inleder nu ett samarbetsprojekt tillsammans med ett franskt bolag för att utvärdera möjligheterna till storskalig tillverkning./ DN.se
  Läs mer
 • Ny process ger förnybart drivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Luleå tekniska universitet är först i världen med att i sin anläggning LTU Green Fuels tillverka förnybart drivmedel av pyrolysolja som är en bioolja. Den framställs i en ny process genom att snabbt hetta upp skogsrester i en syrefri miljö och därefter snabbt kyla ner de produkter som bildas. Genom samförgasning med svartlut framställs ett fossilfritt drivmedel. / LTU
  Läs mer
 • Nyteknik för produktion av bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Med anläggningen förädlas bland annat skogsrester till en viktig resurs. Eftersom den är mobil så ger den också möjlighet till att lokala företag får tillgång till att producera sin egen olja och träkol, men också möjligheten att sälja produkterna på en global marknad, säger Tord Fjällström vd för Energidalen AB. / Sollefteå.se
  Läs mer

Sidor