skogsrest

 • Skogs- och havsrester stärker tarmfloran

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Avverkningsrester från skogen och cellulosa från sjöpungar kan få våra magar att må bättre. Kemiforskare vid Luleå tekniska universitet utvecklar prebiotika av icke ätbara resurser från skog och hav – en typ av fibrer som hjälper de nyttiga bakterierna i tjocktarmen att trivas och föröka sig. / Forskning.se
  Läs mer
 • Grön jord – biomassa från skogen gör trädgårdsjorden mer hållbar

  Etiketter: Skog
  För den med trädgård är det hög tid att börja planera årets planteringar. Precis som inom andra branscher finns det ett ökat krav på hållbarhet och hänsyn till klimatet. Just nu undersöker Sveaskog möjligheten om upphettade skogsrester helt eller delvis kan ersätta torv vid tillverkning av bland annat trädgårdsjord. Testerna är ett samarbetsprojekt mellan Sveaskog, BioEndev, Econova och Processum. / Sveaskog
  Läs mer
 • Svebio vill förbättra villkoren för nya bioraffinaderier

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio har beviljats finansiering av Vinnova för att ta fram förslag till hur investeringar i nya svenska bioraffinaderier ska underlättas. Detta ska leda till konkreta styrmedel för att kunna realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen. Inom ramen för projektet kommer man även att utarbeta förslag till styrmedel för fossilfrihet i sjöfarten. / Svebio
  Läs mer
 • Etanolbil körde 1 000 mil på skogsrester

  Etiketter: Bioenergi
  250 000 svenska etanolbilar kan vara rustade för en övergång till biometanol. I en ny studie har en E85-bil körts över 1 000 mil på en biometanolblandning – baserad på rester från skogsindustrin – utan problem. / Hallandsposten
  Läs mer
 • "Hållbar utveckling kräver mod att handla"

  Etiketter: Bioenergi
  Hållbar utveckling kräver mod att handla. Att bestämma sig för vad som måste göras och sedan genomföra det. Därför satsar vi nu på en klimatomställning på riktigt med storskalig biogasproduktion av skogsrester. / Dagens Samhälle
  Läs mer
 • Bättre syntesgas från skogs- och industrirester med ny teknik

  Etiketter: Bioenergi
  Halterna av oönskade biprodukter som tjära och metan vid tillverkning av syntesgas från biomassa kan minska kraftigt. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet. Det öppnar nya möjligheter för produktion av biodrivmedel baserad på restprodukter från skogs- och massaindustrin. / Expertsvar
  Läs mer
 • Skogsrester – industrins nya guld

  Etiketter: Bioenergi
  Kemiindustrin vill omvandla restprodukter från skogen till värdefulla råvaror. Affärsvärlden ställer fem frågor till Magnus Huss, vd för branschorganisationen Plast- och Kemiföretagen. / Affärsvärlden
  Läs mer