skogsråvara

 • Nya förslag för ökad tillväxt i skogen på seminarium i Örebro

  Etiketter: Skog
  Mycket talar för att efterfrågan på skogsråvara kommer att växa och spela en stor roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. För att möta detta behöver tillväxten i skogen öka. Men hur ska det gå till? Skogsstyrelsen har tillsammans med skogssektorn tagit fram en mängd förslag som kan bidra till ökad skogsproduktion och på ett seminarium i Örebro 13 november ska nu framtidens skogsbruk diskuteras. / Örebronyheter
  Läs mer
 • Utmaning: Maxa produktionen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En väg för att möta klimatförändringarna är att maximera tillväxten och öka användningen av förnybar råvara från skogen. För att testa möjligheterna har forskarna ställts inför frågan om avverkningarna i Kronoberg kan öka med 68 procent inom 100 år. / SLU
  Läs mer
 • Ökad användning av biomassa bra för klimatet

  Etiketter: Skog
  Smart användning av svensk skog är en hörnsten i omställningen till fossilfri ekonomi. Mer skogsråvara behövs, men det gröna guldet räcker inte till allt. / IVA
  Läs mer
 • Bioraffinaderierna kan bli fler – utan att priset på råvara drivs upp

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Efterfrågan på biobränslen ökar, inte minst sedan krav på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel infördes tidigare i år. Men även om antalet bioraffinaderier blir fler behöver det inte betyda att priset på bioråvara pressas upp, visar ny forskning. – Även om ganska stora bioraffinaderier byggs kan vi inte se att det kommer ge några större prisgenomslag, säger Robert Lundmark, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet./ Luleå tekniska universitet
  Läs mer
 • RISE blir partner i Treesearch

  Etiketter: Forskning & utbildning
  RISE Research Institutes of Sweden blir partner i Treesearch, Sveriges hittills största satsning på grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. / RISE
  Läs mer
 • Södra på plats under Almedalsveckan

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Passa på att bjuda in oss som föreläsare, paneldeltagare eller besökare under Almedalsveckan. Vi har inte bara visioner om hållbarhet, utan även konkreta exempel på hur vi kan ställa om till ett fossilfritt samhälle baserat på svensk skogsråvara. Södra är en internationell skogsindustrikoncern och Sveriges största skogsägarförening, med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. / Södra
  Läs mer
 • Svensk-finskt forskningssamarbete fortsätter – gemensam utlysning kring biobaserade produkter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Igår tisdag öppnade det strategiska forskningsprogrammet BioInnovation tillsammans med Business Finland och Vinnova en gemensam utlysning för de två starka skogsnationerna Sverige och Finland. Utlysningen ska stödja en utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter från skogsråvara./ BioInnovation
  Läs mer
 • Bio4Energy-forskare lanserar ny teknik att framställa gröna kolväten

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Forskare inom forskningsmiljön Bio4Energy vid Umeå universitet lanserar tillsammans med företaget Eco-Oil en ny teknik för att framställa ”gröna” kolväten. Tillverkningsprocessen ryms i en vanlig fraktcontainer och kan hanteras av lekmän. Både tekniken, som bygger på katalytisk-termisk produktion, och pilotanläggningen den testats i, har redan dragit till sig uppmärksamhet från investerare i Sverige och Tyskland./ Umeå universitet
  Läs mer
 • Brist på massaved kan orsaka stopp på pappersbruk

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin, Skog
  Pappersbruk, massafabriker och sågverk över hela landet har svårt att få fram råvara. På Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge kan det bli aktuellt att stoppa maskinerna för att hinna få in mer massaved./ Svt Nyheter - Dalarna
  Läs mer
 • Kritik mot löften om grönt flygbränsle från skogen

  Etiketter: Bioenergi, Klimat & Miljö
  Forskare vid Luleå tekniska universitet lovar att hela Sverige snart kan flyga grönt med bränsle från skogen. Men kritiker ser flera problem. ”Om biodrivmedlet ska komma från skogen måste annan användning av skogsråvara minska”, säger biologiprofessor David van der Spoel./ ETC
  Läs mer

Sidor