skogsproduktion

 • LRFs gröna näringslivsindex

  Etiketter: Skog
  Skogsproduktionen, som drabbats av granbarkborreangreppen och därmed ökad avverkning som pressar ned massavedspriset. Skogsbruken följer även mer den allmänna konjunkturen som ju är osäker på grund av pandemin. / LRF
  Läs mer
 • Offra inte den biologiska mångfalden för ökad skogsproduktion

  Etiketter: Skog
  Skogsutredningens betänkande som presenterats innehåller flera förslag för ökad tillväxt i skogen och försämrade villkor för skog med höga naturvärden. Utredningen menar att det i praktiken är omöjligt att på kort sikt förena Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald med ökad tillväxt i skogen och en växande bioekonomi. / WWF
  Läs mer
 • 88 åtgärder ska öka tillväxten i skogen med 20 procent

  Etiketter: Skog
  Genom 88 åtgärder för en ökad hållbar skogsproduktion kan tillväxten i skogen öka med 20 procent fram till 2050 och därmed bidra till ett fossilfritt samhälle. Det visar en rapport från den unika samverkansprocess där Skogsstyrelsen, skogsnäring, forskning och Naturskyddsföreningen deltagit. Åtgärderna handlar bland annat om att minska skogsskadorna, att sköta skogen effektivare och att använda bättre plantor. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ta mer skog i bruk

  Etiketter: Klimat & Miljö
  DEBATT. För att möta klimatförändringarna krävs att Sverige ökar sin skogsproduktion – både för att binda koldioxid...<br /> / Dagens industri
  Läs mer
 • Film om tillsyn för uthållig produktion

  Etiketter: Skog
  Filmen förklarar hur Skogsstyrelsen arbetar med tillsyn som främjar skogsproduktion. Den tar upp exempel på dokument som markägaren kan komma att få från myndigheten i ett tillsynsärende. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Storsatsning på skogsforskning vid SLU

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar under en tioårsperiod 100 miljoner kronor på forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel vid SLU. Dessutom satsas 180 miljoner kronor på forskning om trädgener, skogsbioteknik och skogsgenetik vid SLU, Umeå universitet, Uppsala universitet och Science For Life Laboratory. / SLU
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen: Färre älgar för ökad skogsproduktion

  Etiketter: Skog
  För att förbättra produktionen i den svenska skogen måste älgstammen minskas betydligt, konstaterar Skogsstyrelsen i en ny rapport. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Förslag: så kan tillväxten öka i skogen

  Etiketter: Skog
  För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fem miljoner kronor till forskning om ökad skogsproduktion

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning utlyser nu 5 MSEK, till ett eller flera projekt, med mål att utveckla metoder för att höja skogsproduktionen med skonsamma metoder. / Södra skogsägarna
  Läs mer
 • Miljoner till skogen från Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen satsar på skogen med 7,8 msek
  Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen satsar på skogen med bidrag på ca 7,8 miljoner kronor under sitt första verksamhetsår. Stiftelsen har under året valt att brett satsa på skogliga projekt som täcker behov inom digital innovation, hållbar skogsskötsel, skogsproduktion, kompetensförsörjning och utbildningsinsatser för praktiska tjänster inom avverkning och transport. Projekten inom dessa områden drivs tydligt i Werner von Seydlitz anda och på såväl forsknings- och universitetsnivå som inom skogspraktiska utbildningar. / Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen
  Läs mer

Sidor