Skogspolitilk

  • Mer forskning om skogspolitik - ny professur

    Etiketter: Forskning & utbildning
    Inom kort tillträder Vilis Brukas en ny professur i skoglig planering. Inte minst kommer han att förstärka och bygga upp forskningen om skogspolitiken och det privata skogsbruket. Skoglig planering är ett väldigt brett ämne. SLU i Umeå är världsledande på de tekniska dimensionerna, planering med hjälp av skoglig inventering (riksskogstaxeringen), beslutsstödsystem och fjärranalys från luften. Brukas: "En annan dimension, vilken vi kommer att arbeta med, handlar om skoglig planering som en del av den skogliga förvaltningen och ett viktigt politiskt styrmedel. Därmed handlar det om hur omvärldens krav och önskemål på skogsbruket förverkligas i praktiken." / SLU
    Läs mer