skogspolitik

 • Betalt för att låta skogen stå i framtiden?

  Etiketter: Skog
  Göran Persson spår en framtid där skogsägare kan få betalt för att låta skogen stå och binda kol. Det kan vara en kortsiktigt bra affär för skogsägare, men en mardröm för skogsindustrin. / ATL
  Läs mer
 • Föreningen Skogens Höstexkursion

  Etiketter: Skog
  Det blir skogsskötsel och skogspolitik när Föreningen Skogen håller sin årliga Höstexkursion, i år tillsammans med Skogsstyrelsen den 28-29 augusti 2013 i Sundsvall. Skogspolitikens följder diskuteras på plats i skogen och det är upplagt för livliga debatter med hänsyn till bland annat den offentliga skogsdebatten och pågående utredningar. / Skogen
  Läs mer
 • Opinion: Dialogen visar vägen för ett bättre miljöarbete i skogen

  Etiketter: Skog
  Vi är inne i en skogspolitiskt turbulent period. En del ropar på helt ny skogspolitik och i den pågående miljömålsberedningen diskuteras ökad detaljreglering av skogsbruket. / Skogsland
  Läs mer
 • Skogen vi ärvde – paneldebatt om skogsbruk och skogspolitik

  Etiketter: Skog
  Den 13 februari kl 12:00 välkomnade Skogshögskolans studentkår sina medlemmar, särskilt inbjudna gäster och anmälda anställda vid SLU i Umeå till en debatt om skogspolitik och skogsbruk i Sverige. Här kan du ta del av debatten via en livesändning. / Skogshögskolan, SLU
  Läs mer
 • Sveaskog inför debattgaranti i skogspolitiska frågor

  Etiketter: Skog
  För att stimulera till debatt och dialog i skogspolitiska frågor inför Sveaskog en debattgaranti under 2013. Garantin ska ses mot bakgrund av medias stora intresse för skogsfrågor under år 2012 samt att Miljömålsberedningen under 2013 ska lägga fram förslag om hur miljöhänsynen i skogsbruket kan utvecklas. / Sveaskog
  Läs mer
 • Mellanskog reagerar mot förslag på föråldrad lagstiftning

  Etiketter: Skog
  Miljömålsberedningen tar idag emot en slutrapport från sin expertgrupp "Miljöhänsyn i skogsbruket". Expertgruppens förslag är ett tydligt avsteg från dagens skogspolitik med frihet under ansvar. / Mellanskog
  Läs mer
 • Oklara konsekvenser för skogspolitiken

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens styrelse kommenterar regionutredningen. Förslagen i utredningen om den statliga regionala förvaltningen är så genomgripande att en djupgående analys av konsekvenserna för skogspolitiken behöver göras. Det menar Skogsstyrelsens styrelse efter att utredningen presenterats av Mats Sjöstrand idag. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogen – inte bara virkesförråd

  Etiketter: Skog
  Fyra representanter för Folkpartiet debatterar skogspolitik (Allehanda.se)
  Läs mer
 • Debattreplik från Skogsstyrelsen: ”Nej, Zaremba, varken lagen eller vi kräver kalhyggen”

  Etiketter: Skog
  Felriktad kritik. Maciej Zaremba hävdar i sin välskrivna artikelserie att lagen och Skogsstyrelsen kräver kalhyggen. Det stämmer inte. Vår policy är att hyggesfritt skogsbruk bör öka. Det är också så att Skogsstyrelsen är en myndighet som genomför den beslutade skogspolitiken. Kritiken bör i stället riktas till det politiska systemet, skriver Monika Stridsman. / DN
  Läs mer
 • Sverige har en bra skogspolitik

  Etiketter: Skog
  Två företrädare för Naturskyddsföreningen skriver i en debattartikel i Skogsland 4 maj att vi behöver en helt ny skogspolitik. Deras argument för detta är att mycket hänt sedan 1992 och att förutsättningarna i omvärlden har förändrats... / Skogsland
  Läs mer

Sidor