skogspolitik

 • Seminarium i Sundsvall: Ska vi låta EU få bestämma?

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  Forest Refine bjuder, tillsammans med Åkroken Science Park och BioBusiness Arena, in till seminarium där temat är skogspolitiken och EU. Boka in 8 maj i er kalender – det här blir en väldigt intressant dag! / BioFuel Region
  Läs mer
 • Debatt: Lägg inte skogen i träda

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogen är Sveriges gröna oljereserv. En modern skogspolitik bör ta fasta på hur vi kan använda skogen mer – samtidigt som vi bevarar biologisk mångfald och andra värden för framtiden. Detta förhållningssätt bör prägla framtida miljöpolitik på skogsområdet, oavsett regering, skriver Göran Persson, ordförande för Sveaskog, i en debattartikel i Dagens Industri./ Di.se
  Läs mer
 • Skogspolitikforskare ansluter till Future Forests

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Statsvetaren Johanna Johansson har anställts för att forska inom Future Forests delprojekt ”Governing competing demands on forests”. Hon är verksam vid Umeå universitet och publicerade under 2013 sin avhandling om skogscertifiering och naturhänsyn. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Ett nationellt program ger mer kraft åt skogspolitiken

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Skogens roll som motor för utvecklingen av en hållbar samhällsekonomi lyfts då fram och möjliggör att vi går från ord till handling med skogen. Därför behöver Sverige ett nationellt skogsprogram. / Skogsland
  Läs mer
 • Framtidens skogsrike formas nu

  Etiketter: Skog
  Från prat till resultat! Skogsstyrelsens regionala konferenser hösten 2013. Vi bor alla i Skogsriket. Men några av oss har större möjligheter än andra att påverka vad som händer i - och med - skogen i riket. Vi som på något sätt arbetar med eller är delaktiga i hur skogen och dess värden utvecklas har ett gemensamt ansvar för att bidra och samverka, så att målen i Skogsriket Sverige, och intentionerna i den svenska skogspolitiken infrias. De regionala konferenserna sker i Växjö 28 oktober, Karlstad 30 oktober, Borås 12 november, Piteå 27-28 november, Sigtuna 3 december, Bispgården 4-5 december.
  Läs mer
 • Bra potential i Miljömålsberedningens förslag

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Många av förslagen i Miljömålsberedningens betänkande ”Långsiktigt hållbar markanvändning” går att genomföra inom ramen för nuvarande skogspolitik. Andra behöver vidareutvecklas. Vidare behövs bra former för delaktighet om förslag som ekolandskap ska kunna genomföras. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Bra potential i Miljömålsberedningens förslag

  Etiketter: Skog
  Många av förslagen i Miljömålsberedningens betänkande ”Långsiktigt hållbar markanvändning” går att genomföra inom ramen för nuvarande skogspolitik. Andra behöver vidareutvecklas. Vidare behövs bra former för delaktighet om förslag som ekolandskap ska kunna genomföras. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Beslutsfattare, opinionsbildare, forskare och intressenter möts på höstexkursionen

  Etiketter: Skog
  Omkring 160 riksdagsledamöter, opinionsbildare, forskare och intressenter inom skogssektorn möts den 28-29 augusti i Västernorrland för att diskutera skogsskötsel och skogspolitikens utveckling. / Skogen
  Läs mer
 • Skogsskötsel och skogspolitik på Föreningen Skogens Höstexkursion

  Etiketter: Skog
  Föreningen Skogen arrangerar exkursionen tillsammans med Skogsstyrelsen den 28-29 augusti 2013 i Sundsvall. Skogspolitikens följder diskuteras på plats i skogen och det är upplagt för livliga debatter med hänsyn till bland annat den offentliga skogsdebatten och pågående utredningar. Förvänta dig två händelserika och informativa dagar – ett utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter och träffa gamla bekanta. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Kritik mot krav på ny skogspolitik

  Etiketter: Skog
  Skogen väntas bli en het fråga på Sveriges Hembygdsförbunds stämma. Irriterade medlemmar kräver att förbundet inte ska ställa krav om en ny skogspolitik. / Skogsland
  Läs mer

Sidor