skogspolitik

 • Dags för politiskt klarspråk

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Med ett år kvar till valet är det hög tid att våra politiker börjar prata klarspråk om vad de vill med skogen och landsbygden. Så här långt får nämligen Norras vd Pär Lärkeryd det inte att gå ihop. Samtidigt som alla vet att skogen är viktig både för klimatfrågan och för välfärdsbygget, så gör man det allt svårare för privata skogsägare att utöva skogsbruk. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Emma Berglund bygger broar mellan skogsbruket och samhället

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Emma Berglund, generalsekreterare CEPF, jägmästare och pristagare av Greve Carl Bernadottes skogspris
  Föreningen Skogen belönade Emma Berglund med Greve Carl Bernadottes skogspris på internationella skogsdagen. Emma var då generalsekreterare för CEPF - konfederationen för Europeiskt familjeskogsbruk. Hon studerade till jägmästare då hon läste skogspolitik och hade ett utbytesår i Kanada. Emma ansvarar numera för samhällskontakter hos LRF Skogsägarna.
  Läs mer
 • Greenpeace i fredlig protest mot regeringens skogspolitik

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Greenpeace genomförde i går en fredlig protest mot förstörelsen av Sveriges sista riktiga skogar, genom att lämna sågspån utanför näringsdepartementet. Demonstranterna har med sig en stor limflaska med texten ”Laga skogspolitiken”./ Aftonkuriren
  Läs mer
 • DEBATT: ”Hög tid att regeringen bekänner färg om skogen”

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Vi behöver en skogspolitik som inte bara ser till markägaren utan även alla andra som vistas i skogen. Frågan är vad regeringen tycker, skriver Jens Holm (V), miljöpolitisk talesperson./ SvD
  Läs mer
 • Debatt: Mer vetenskaplig förankring i skogspolitiken efterfrågas

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Bioekonomi i dess nuvarande utformning är inte räddningen för klimatet, men kanske för skogsindustrin, det menar Kaisa Raitio, en av de 68 finska forskare som i mars kritiserade den väg som skogspolicyn tagit in på i ett gemensamt utskick. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Skogsbruket behöver långsiktigt goda villkor

  Etiketter: Skog
  För att en hållbar skogspolitik ska fungera måste skogsägare i hela landet, såväl mindre familjeskogsbrukare som de stora skogsbolagen, känna att de involveras i den. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Enighet om skogens nytta och delade meningar om hållbarhet

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Medlemmar och politiker möttes på Skogens dag i Riksdagen
  - Det vore önskvärt med en Skogsambassadör på UD o bioekonomiska attachéer i Bryssel, menade Lena Bruce, ordförande gruppen för internationella frågor. På internationella skogsdagen arrangerades Föreningen Skogens dag i Riksdagen. Nationella skogsprogrammets projektledare berättade om resultat, åhörarna fick ställa frågor som politikerna besvarade. Dessutom diskuterades olika synpunkter kring skogsägares äganderätt. Skogens nytta var förenande medan det fanns meningsskiljaktigheter om definitioner av hållbarhet. #IntSkogsdagen
  Läs mer
 • EU-kommissionen: Vi sätter inget avverkningstak

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  EU kommer inte att sätta ett tak för hur mycket skog som får avverkas i Sverige. EU-kommissionen vill inte heller detaljstyra skogspolitiken utan anser tvärtom att den måste anpassas nationellt till de mycket olika förutsättningar som råder i olika medlemsländer. / DI
  Läs mer
 • Värdefull personlig rådgivning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ida Wallin är ny skoglig doktor. Hennes avhandling handlar om skogliga beslutsprocesser ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. En slutsats är att den personliga kontakten med betrodda rådgivare betyder väldigt mycket. Inte bara för själva rådgivningen utan också för hur skogspolitiken kan implementeras. En annan slutsats är att det inte är en självklarhet att stor frihet och en mångfald av individuella målbilder bland skogsägarna ger ett diversifierat skogsbruk. / SLU
  Läs mer
 • Jägmästare på Regeringskansliet värdesätter kursen Nationell och internationell skogspolitik, från sin tid i Alnarp!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under åren 2008-2013 utbildade sig Wilhelm Magnusson till Jägmästare vid SLU i Umeå och är nu anställd som departementssekreterare och projektkoordinator på Regeringskansliet. - Jag är stolt över att jobba med skog och det nationella skogsprogrammet. Skogen är viktig för Sverige! / SLU
  Läs mer

Sidor