skogspolitik

 • Opinion: Vi har tilltro till våra skogsbrukare

  Etiketter: Skog
  På åtminstone en punkt är vi överens med Hultberg, Berg och Tenje; Skogspolitiken behöver ändras i samförstånd med näringen. Miljöpartiet vill också att det ska vara möjligt att ha en hög produktion och samtidigt ta tillvara skogens sociala värden och uppnå miljömålen. / Smålandsposten
  Läs mer
 • Enklare regler ska underlätta skogsforskning

  Etiketter: Forskning & utbildning, Politik & Ekonomi, Skog
  För att forskningen om skog ska kunna utvecklas och bidra till att de skogspolitiska målen nås har Skogsstyrelsen beslutat om nya förenklingar i skogsvårdslagstiftningen. Dessa ska underlätta skoglig försöksverksamhet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Informationsmöte om ny skogsstrategi i EU

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Den svenska skogen ska planeras och hanteras i Sverige i enlighet med svensk lag. Samtidigt är det bra att EU tar fram en modern skogsstrategi, eftersom många politiska beslut inom andra områden påverkar skogen. Så kan man sammanfatta det informationsmöte om EU:s nya skogsstrategi som hölls i Stockholm den 13 april./ Woodnet
  Läs mer
 • Ge inte EU makt över den svenska skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Det finns inga fördelar med att flytta makt över skogen till Bryssel. Alla svenska EU-parlamentariker måste stå upp för att beslut om den svenska skogen fattas här hemma, skriver Christofer Fjellner, M./ ATL
  Läs mer
 • Opinion: Svenskt skogsbruk tar sitt ansvar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  "Skogsbruket behöver tydligare visa på vilket sätt de tar sitt sektorsansvar eller, med andra ord, tydliggöra deras del av ansvaret för genomförande av skogspolitiken." / Barometern
  Läs mer
 • Hus, broar och kläder av trä

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Det behövs en långsiktig skogspolitik med balans mellan produktions- och miljöhänsyn. Klimat- och energifrågan kan lösas genom att bygga med trä. Det var slutsatser på konferensen om svensk trä- och skogsindustrins framtid. / Dala-Demokraten
  Läs mer
 • Ledare: ”Departementet-som-inte-kan-nämnas-vid-namn”

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  ”There is no good and evil. There is only power, and those too weak to seek it”– Lord Voldemort. Harry Potter är den lilla sköra pojken som strider mot den onde trollkarlen Lord Voldermort. En man så ond att folk inte vågade uttala hans namn. I stället väljer man att säga ”han-som-inte-kan-nämnas-vid-namn” eller ”ni-vet-vem” och ibland ”mörkrets herre”. Att ”departementet-som-inte-kan-nämnas-vid-namn” ställer till en hel del förtret för oss i de gröna näringarna blir bra tydligare och tydligare. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Alla partier vill värna skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Alla riksdagspartier tar skogen i sin famn. Papernet ställde tre frågor till våra riksdagspartier: Hur ska den svenska skogen bidra till att EUs klimatmål uppnås enligt ert parti. Ska staten subventionera- eller inte subventionera förnybara, fossilfria produkter från skogen och är ni för eller emot en kilometerskatt/vägslitageavgift? Läs partiernas svar på Papernet./ Papernet.se
  Läs mer
 • Biologisk mångfald och skogsproduktion – en målkonflikt i skogen?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nina Pettersson har nyligen tagit kandidatexamen på Skogs- och Träprogrammet på Linnéuniversitetet. Syftet med hennes examensarbete har varit att undersöka hur olika aktörer inom skogsnäringen och miljörörelsen ser på jämlikheten mellan skogspolitikens miljömål och produktionsmål. Den svenska skogen spelar många viktiga roller i Sverige, den är en viktig naturresurs och en stor ekonomisk näring i landet. Skogen hyser en mängd arter och ekosystem som är viktiga av etiska, estetiska och ekologiska anledningar.
  Läs mer
 • Seminarium om EU:s skogspolitik

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Hallå Hans Winsa, forskningsledare på Sveaskog, som deltar i seminariekonferensen “Ska EU få bestämma hur och till vad skogen ska användas?” i Sundsvall torsdagen den 8 maj. Frågan ställs i ett pressmeddelande från Sveaskog. / Woodnet.se
  Läs mer

Sidor