skogsområde

 • Dags för naturvårdsbränning i naturreservatet Kittelfältet

  Etiketter: Skog
  I maj startar säsongen för länsstyrelsernas arbete med naturvårdsbränningar i skyddade skogsområden och nu är det dags för årets första bränning i Värmlands län. Den utförs i naturreservatet Kittelfältet, Filipstads kommun, den 20 maj 2020. Bränningen genomförs för att ge bättre förutsättningar för de växter och djur som gynnas av livsmiljöer som brandfält och döda träd och som i vissa fall behöver en brand för sin överlevnad. / Länsstyrelsen Värmland
  Läs mer
 • Invigning av Holmens första Kunskapsskog

  Etiketter: Skog
  På onsdagen den 5 juni invigs Holmen Skogs första Kunskapsskog i Kunnådalen, Ångermanland. Kunskapsskogarna är större sammanhängande skogsområden med höga naturvärden som syftar till att öka kunskapen om hur man med ett hållbart skogsbruk kan bidra till både en ökad biologisk mångfald och en ökad tillväxt. / Holmen
  Läs mer
 • Riksrevisionen: Brister i hur värdefull skog skyddas

  Etiketter: Skog
  Det finns brister i hur myndigheterna prioriterar vilka skogsområden som ska miljöskyddas. Dessutom kan statens pengar användas effektivare, skriver Riksrevisionen i en ny rapport. / SR
  Läs mer
 • Skogens pärlor visar värdefulla skogsmiljöer

  Etiketter: Skog
  Bakom namnet Skogens pärlor döljer sig många av skogens sevärdheter. Här redovisas värdefulla skogsområden och kulturlämningar i svenska skogar. /
  Läs mer
 • Äldre naturskogsartade skogar vanligast att skydda

  Etiketter: Skog
  2015 tecknades fler naturvårdsavtal, men något färre biotopskydd för värdefulla skogsområden jämfört med 2014. Totalt skyddades en något större areal skog. Flest nya områden med skyddad skog fick Dalarnas, Skåne, Norrbottens och Västra Götalands län. Störst areal skyddades i Dalarna och Norrbotten. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nu kan alla se avverkningsanmälda skogsområden

  Etiketter: Skog
  Från och med februari kan alla som är intresserade se vilka områden som är anmälda för avverkning. Det är möjligt genom nya kartskikt i Skogsstyrelsens e-tjänster Skogens pärlor och Skogliga grunddata som är öppna för alla. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Tätortsnära skog ger urban livskvalité

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsområden i tätorters utkanter är välbesökta rekreationsmål som erbjuder en kontrast mot den urbana miljön och ger människor möjlighet att uppleva naturen. Utbudet av tillgänglig och attraktiv skog varierar dock mellan bostadsområden, och är särskilt låg inom socioekonomiskt utsatta kvarter, enligt forskning. / Forskning.se
  Läs mer
 • Oro för förskolans skog

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  GUNSTA. ”Vi har fått nog, vi vill ha kvar vår Sjumilaskog!” skanderar både barn och lärare när UNT besöker skogs­området vid förskolan Sjumilaskogen nära Gunsta. När de gick till skogen en dag möttes de av nedhuggna träd på väg mot sin lekplats./ Uppsala Nya Tidning
  Läs mer
 • Alla ämnen med i trädprojekt

  När en avverkning på grund av skador planerades i skogsområdet bredvid Sätoftaskolan föddes idén om att involvera hela skolan i ett trädprojekt. Nu är 20 lärare och 400 elever redo att dra igång. / Stiftelsen Skånska Landskap
  Läs mer
 • Varning för att gå i brandområdet i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen varnar markägare och boende för att beträda det stora skogsområde som brunnit i Västmanland. Det kan vara livsfarligt under lång tid. / SR P4 Västmanland
  Läs mer

Sidor