skogsnäringen

 • 16 miljoner ska göra skogen till en tillväxtmotor i länen

  Etiketter: Skog
  Nu skickar Skogsstyrelsen ut 16 miljoner kronor till landets alla län för att förstärka skogsnäringen som en tillväxtmotor. Pengarna ska gå till att skapa regionala skogsprogram där skogen på ett konkret sätt ska bidra till tillväxt och nya jobb lokalt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stora Enso deltog vid lanseringen av skogsnäringens nya forskningsagenda

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsnäringen har presenterat sin nya forskningsagenda. I agendan presenteras de forskningsområden som är prioriterade för att fortsätta utveckla bioekonomin och stärka industrins konkurrenskraft. / Stora Enso
  Läs mer
 • Debatt: "Brukande av skogen är en nationell angelägenhet"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi, jobben på landsbygden och produktion av förnybar energi vilket idag är centralt för att möta klimathoten. Därför är det viktigt att skogsnäringen får rätt förutsättningar framöver, skriver Per Åsling (C), riksdagsledamot och ordförande i Skatteutskottet. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Det är för få som känner att de passar in i skogsbranschen

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Närmare 100 000 människor är sysselsatta inom skogsnäringen idag – 84 procent av dem är män. Vi studerar hur mannens roll har förändrats över tid och hur den påverkar bilden av skogssektorn. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Sven-Erik Bucht på konferens om skogsnäringens forskningsagenda

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  På onsdag den 11 januari håller branschorganisationen Skogsindustrierna en konferens om forskningen inom näringen. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är inbjuden att hålla ett anförande om skogsindustrins betydelse för svensk ekonomi, hållbar tillväxt och sysselsättning. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Ny Sverigeunik gymnasieutbildning med fokus miljö och natur

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Jämtlands Gymnasium Torsta satsar på en ny utbildning som ska svara mot skogsnäringens behov av arbetskraft med kompetens inom miljö- och naturvård. Det handlar om en treårig gymnasieutbildning till skogs- och miljövårdare som drar igång höstterminen 2017, och kan sökas nu i januari. / Torsta
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen stödjer ny klimat- och luftvårdsstrategi

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I Miljömålsberedningens förslag till en ny klimat- och luftvårdsstrategi finns bland annat förslag om en utvecklad bioekonomi. Här har skogsnäringen en nyckelroll. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anpassning till förändrat klimat gynnar skogsbruket

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Kunskap om klimatförändringen ger skogsnäringen möjlighet att anpassa plantering av tallplantor. Klimatförändringen ger effekter på skogens förutsättningar att växa, och med rätt kunskap och verktyg kan planteringen anpassas till både dagens och förändrade klimatförhållanden. / SMHI
  Läs mer
 • Ge oss skogsägare fortsatt frihet under ansvar

  Etiketter: Skog
  För 110 år sedan var Sveriges skogar skövlade. Nya industriella sågverk gick för högvarv för att försörja framväxande städer. Masslitteraturen fordrade papper från bruk som slukade massaved. Innan bondefamiljerna hann förstå skogens nya ekonomiska värden hade storbolag köpt upp enorma arealer. Skogsbönder och stat grep då in. Var för sig och med samma mål: Att säkra förnyelsen av skogarna och rädda skogsnäringen som framtidsbransch. / Skogsland
  Läs mer
 • Stubbar som biobränsle – resultat från åtta års forskning presenteras

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Resultaten från ett åtta år långt forskningsprogram finansierat av SLU, Energimyndigheten och skogsnäringen har publicerats i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften “Forest Ecology and Management”. Några slutsatser är att stubbar är ett betydligt bättre bränsle ur klimatsynpunkt än fossila bränslen, att effekterna av stubbskörd ofta är kortsiktiga, och att de negativa effekterna på död-ved-beroende arter beror på andelen hyggen som stubbskördas. / SLU
  Läs mer

Sidor