skogsnäringen

 • Inlägg Karin Perers: Mängden gammal skog ökar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Fyra debattörer går till angrepp mot det mesta inom skogsnäringen. Kritiken är en hagelsvärm mot statliga bolag, myndigheter, politiker och skogsägare. Sveriges modell för skogsägande är sällsynt i ett globalt perspektiv. Hälften av den svenska skogen ägs av helt vanliga personer, i Dalarna handlar det om fler än tjugo tusen skogsägare. / Dala-Demokraten
  Läs mer
 • Budgetsatsningar för växande skogsnäring och hållbart skogsbruk

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Regeringen betonar skogens betydelse för hållbara lösningar på viktiga samhällsfrågor och föreslår i budgetpropositionen för 2020 fortsatt finansiering av det nationella skogsprogrammet. Regeringen föreslår även satsningar på 30 miljoner kronor årligen under 2020-2022 för att bidra till en effektiv bekämpning av skogsskador och särskilt granbarkborreangrepp, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande./ Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Skogsindustrierna satsar på kompetensförsörjning genom nyinrättad roll

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kompetensförsörjning är en avgörande fråga för den svenska skogsnäringens internationella konkurrenskraft. Därför har Skogsindustrierna inrättat en ny tjänst inom området och rekryterar Carl Moser som ska arbeta med kompetensförsörjning inom högre utbildning för skogsindustrin. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsägare bussas till krismöte om granbarkborren

  Etiketter: Skog
  Efter det rekordstora angreppet av granbarkborre i södra Sverige, arrangerar nu Skogsstyrelsen skogsdagar den 15 – 16 mars tillsammans med skogsnäringen och flera andra aktörer för skogsägare i södra Sverige. Fokus kommer vara granbarkborre men också andra skogsskador. Skogsägare kommer bland annat att bussas från Skåne och på plats får de till exempel träffa hundar som kan lukta sig till granbarkborrar. Gran skadad av granbarkborre. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 16 miljoner ska göra skogen till en tillväxtmotor i länen

  Etiketter: Skog
  Nu skickar Skogsstyrelsen ut 16 miljoner kronor till landets alla län för att förstärka skogsnäringen som en tillväxtmotor. Pengarna ska gå till att skapa regionala skogsprogram där skogen på ett konkret sätt ska bidra till tillväxt och nya jobb lokalt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stora Enso deltog vid lanseringen av skogsnäringens nya forskningsagenda

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsnäringen har presenterat sin nya forskningsagenda. I agendan presenteras de forskningsområden som är prioriterade för att fortsätta utveckla bioekonomin och stärka industrins konkurrenskraft. / Stora Enso
  Läs mer
 • Debatt: "Brukande av skogen är en nationell angelägenhet"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi, jobben på landsbygden och produktion av förnybar energi vilket idag är centralt för att möta klimathoten. Därför är det viktigt att skogsnäringen får rätt förutsättningar framöver, skriver Per Åsling (C), riksdagsledamot och ordförande i Skatteutskottet. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Det är för få som känner att de passar in i skogsbranschen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Närmare 100 000 människor är sysselsatta inom skogsnäringen idag – 84 procent av dem är män. Vi studerar hur mannens roll har förändrats över tid och hur den påverkar bilden av skogssektorn. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Sven-Erik Bucht på konferens om skogsnäringens forskningsagenda

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  På onsdag den 11 januari håller branschorganisationen Skogsindustrierna en konferens om forskningen inom näringen. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är inbjuden att hålla ett anförande om skogsindustrins betydelse för svensk ekonomi, hållbar tillväxt och sysselsättning. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Ny Sverigeunik gymnasieutbildning med fokus miljö och natur

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Jämtlands Gymnasium Torsta satsar på en ny utbildning som ska svara mot skogsnäringens behov av arbetskraft med kompetens inom miljö- och naturvård. Det handlar om en treårig gymnasieutbildning till skogs- och miljövårdare som drar igång höstterminen 2017, och kan sökas nu i januari. / Torsta
  Läs mer

Sidor