skogsnäring

 • Skogsnäringens färdplan driver omställningen till ett fossilfritt samhälle

  Etiketter: Skog
  Igår presenterar Skogsindustrierna tillsammans med Fossilfritt Sverige skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Planen beskriver hur skogens förnybara råvara spelar en nyckelroll i omställningsarbetet för hela samhället, inte minst för branscher med betydligt större klimatbelastning i sin produktion. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Innovationer i skogsnäringen sätter turbofart på bioekonomin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Fler hus, bioenergi och nya produkter baserade på råvara från svensk skog minskar behovet av import av fossila råvaror. Dessutom blir klimatet vinnare och fler får jobb. Det konstaterar IVA-projektet Innovation i skogsnäringen. / IVA
  Läs mer
 • Kvinnor måste synas i skogen

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Skogsnäringen behöver fler kvinnor för att klara kompetensförsörjningen. Men branschen väljer bort kvinnor som ledare, trots att erfarenheter visar att det främst är förebilder i företagsledningarna som attraherar fler kvinnor, visar tidningen SKOGENS granskning om jämställdhet. / skogen.se
  Läs mer
 • Innovation i skogsnäringen kan leda den gröna omställningen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid projektet Innovation i skogsnäringens slutseminarium sammanfattar vi de utmaningar och rekommendationer vi identifierat sedan projektets start 2015. / IVA
  Läs mer
 • Ann Dolling får skogspris

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogens Oskar delas ut till personer som gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten av Mera Skog. Årets pristagare blev Ann Dolling som är jägmästare och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel på SLU i Umeå. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Vart är svensk skogsnäring på väg?

  Etiketter: Skog
  DEBATT. Det går väldigt bra för skogsindustrin. ”Marknaden sväljer allt” som det står i tidningarna. Men näringen utstrålar inte det självförtroende och jävlar anamma som den faktiskt borde. Professor Sten B Nilsson har funderat på varför. Läs hans tio teser! / Skogen.se
  Läs mer
 • Skogs- och industridag för åttondeklassare ökar kunskapen om skogsnäringen

  Den 17-18 maj genomfördes en skogs- och industridag för åttondeklassare i Sundsvallsregionen. – Vi vill ge eleverna en inblick i skogsnäringen – från skogen till färdig produkt. Förutom att få följa pappersprocessen vid Ortvikens pappersbruk har eleverna fått se praktiska arbetsmoment i skogsbruket, säger Mikael Sundström. / SCA
  Läs mer
 • Skogsnäringen är avgörande för bioekonomin

  Etiketter: Skog
  2017 års pristagare vid Skogsnäringsveckan, Bioekonomiskt Forum. HM Konungen förrättade prisutdelningen.
  I 150 år har branschen mötts under Skogsnäringsveckan med intressanta diskussioner och föredrag om en livskraftig skogsindustri. 2017 års fokus är träbyggande och innovation. Som brukligt förgyllde HM Konung Carl XVI Gustaf evenemanget med att dela ut priser till välförtjänta mottagare.
  Läs mer
 • Turistföretag, skogsfolk och designstudenter samarbetar

  Etiketter: Skog
  Projekt innovativa upplevelser i brukad skog, PINUS, är ett regionalt tillväxtprojekt som ska föra samman besöksnäring, skogsnäring och skoglig akademi för att skapa turistiska möjligheter i brukad skog. Tisdag 25 april arrangerar projektet en workshop som leds av Designhögskolan i Umeå. / Skogsmuseet Lycksele
  Läs mer
 • Debatt: Kvinnor, välkomna till skogen!

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Fler kvinnor behövs inom den gröna skogsnäringen. Det skriver Olov Söderström, VD Norrskog, inför den internationella kvinnodagen. / Folkbladet
  Läs mer

Sidor