skogsnäring

 • Viltskadorna i skogen kvar på för hög nivå

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skogen i Sverige har fortfarande för stora viltskador, och bara tre områden i landet klarar det nationella målet. Det visar årets inventering av skogsskador som orsakats av älg och andra hjortdjur. Därför uppmanar Skogsstyrelsen nu landets jägare att nå avskjutningsmålen i älgjakten för att minska viltskadorna i skogen, som kostar skogsnäringen minst sju miljarder kronor per år. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kartläggning av Norrbottens skogsnäring

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Luleå tekniska universitet har mot bakgrund av det pågående arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram för Norrbottens län kartlagt skogsnäringens nuvarande betydelse för länets ekonomi, och framtida betydelse betraktat ur ett mångbruksperspektiv. / Luleå tekniska universitet
  Läs mer
 • AI och 5G avgörande för framtidens skogsnäring visar ny trendspaning

  Etiketter: Skog
  Framför allt AI och 5G skapar betydande möjligheter för skogsnäringen, det gör även IoT och Edge Computing, och det redan nu. Det konstateras i Biometria Labs trendspaningsrapport som publiceras för första gången. / Biometria
  Läs mer
 • "Till attack mot skogsnäringen - men nån hade visst räknat fel"

  Etiketter: Skog
  SKOGENdebatt. Vecka 17 2020 – konflikten mellan skogs- och naturvårdsnäringarna tar en ny vändning. Budskapet att biologiskt värdefulla svenska skogar avverkas i snabb takt är en maskirovka. De siffror som naturvårdsnäringen använt för att påvisa de klassade habitatens snara försvinnande är uppblåsta med en faktor fem. Här kommer en rapport från en som var med. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Så ska koldioxiden skeppas till Norge

  Etiketter: Bioenergi
  Konceptet bio-CCS ska göra det möjligt att gå från minskade utsläpp av koldioxid till minusutsläpp. Genom att fånga in koldioxiden från biokraftvärmeverk, vars koldioxid kommer från exempelvis skogsnäring och sågverksindustrier, blir klimatpåverkan negativ. / EFN
  Läs mer
 • Utdelning av Skogens Oskar 2019

  Etiketter: Skog
  Mer Skog i Västerbotten delar ut Skogens Oskar
  Var med vid utdelningen av Västerbottens finaste skogliga utmärkelse! Skogens Oskar utdelas årligen av Mera Skog i Västerbotten till en person som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten. / Mera Skog
  Läs mer
 • Skogsnäringen samlas till stormöte om granbarkborren i Linköping

  Etiketter: Skog
  Efter granbarkborrens rekordstora angrepp under 2019 samlar nu Skogsstyrelsen alla aktörer och intresserade skogsägare till en stor konferens i Linköping med anledning av det allvarliga läget. Konferensen 26 februari blir en viktig del i kunskapsspridningen med diskussion, senaste nytt, forskningsresultat, åtgärder och erfarenhetsutbyte. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • ​Gunnar Wetterberg om skogen som nyckeln till framtiden

  Etiketter: Skog
  Den 19 september har historikern och författaren Gunnar Wetterberg medverkat i forumet Mötesplats Framtiden för att berätta om skogsnäringens resa från 1800-talets slöseri och rovdrift till dagens och morgondagens hållbarhet och klimatvånda. Skogens tre svenska riken har skapat dagens Sverige - men skogen som råvara har förutsättningen att bidra till de stora världsproblemens lösning. / Videum Science Park
  Läs mer
 • Skogsnäringen spelar en avgörande roll i klimatarbetet - nya beräkningar visar betydligt högre bidrag än officiell statistik

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den svenska skogsnäringen har en positiv effekt på det globala klimatet motsvarande 93 miljoner ton koldioxid per år, när både skogen och skogens produkter räknas med. Det innebär att skogsnäringens positiva klimateffekt är nästan lika stor som den totala svenska konsumtionens utsläpp av 100 miljoner ton koldioxid per år. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Medfinansiering ger snabbare laserskanning av skogen

  Etiketter: Skog
  Nu är det klart att skogsnäringen är med och finansierar laserskanningen av den svenska skogen som kommer ge digitala kartor och uppdaterad information om tillståndet i skogarna. Medfinansieringen gör det möjligt att snabba upp processen vilket leder till mer aktuella data och ökad nytta för skogsägare, näring, myndigheter och andra aktörer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor