skogsnäring

 • Så stort är skogsnäringens bidrag i klimatarbetet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vid ett seminarium i Stockholm den 25 februari, redovisar SCA för första gången siffror på de totala klimateffekterna av företagets verksamhet. / SCA
  Läs mer
 • Välkommen till en workshop om bioekonomi!

  Etiketter: Skog
  Vill du främja hållbar utveckling? Är du intresserad av bioekonomi, särskilt skogsnäring? Vill du ge förslag till och föra dialog om hur vi kan öka kunskapen om och intresset för skogsbaserade produkter och material? Välkommen till en co-creation workshop den 29 januari kl. 13–16 på Europahuset i Stockholm! / Vetenskap & allmänhet
  Läs mer
 • BillerudKorsnäs ”julkalendrar” för att belysa industrins yrkesbredd

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  1-24 december får den som undrar hur det kan vara att arbeta i ett svenskt industriföretag möjlighet att träffa BillerudKorsnäs medarbetare. Bakom var och en av de 24 luckorna döljer sig en film där en ny medarbetare från försäljning, produktion, underhåll och stab varje dag i sin egen arbetsmiljö berättar om vad jobbet innebär, vad som är spännande med det samt vad det innebär att arbeta i ett företag med missionen att utmana det konventionella för en hållbar framtid. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • Nu finns nya verktyg för bättre jämställdhet i skogen

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Det finns mer att göra kring frågor om likabehandling, diskriminering och jämställdhet inom skogsnäringen. Det visar inte minst uppmärksamheten kring #metoo och #slutavverkat. Efter en framgångsrik satsning inom Skogsstyrelsen finns nu nya verktyg framtagna för alla arbetsgivare som vill förbättra sitt arbete med jämställdhet och mångfald. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Workshop: Bioekonomi – vad är det?

  Etiketter: Skog
  Vill du främja hållbar utveckling? Är du intresserad av bioekonomi, särskilt skogsnäring? Vill du ge förslag till och föra dialog om hur vi kan öka kunskapen om och intresset för skogsbaserade produkter och material? Välkommen till en co-creation workshop den 5 december kl. 13-16 på Europahuset i Stockholm! / Vetenskap & allmänhet
  Läs mer
 • Ökad satsning på grön omställning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsrådet Formas och skogsnäringen ökar anslaget till Skogforsk med sex miljoner kronor till 92 miljoner per år. / Skogforsk
  Läs mer
 • Förslag: så kan tillväxten öka i skogen

  Etiketter: Skog
  För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Svårt att hitta plantsättare – skogsnäringen oroad

  Etiketter: Skog
  Under flera år har skogsnäringen rekryterat arbetskraft från länder som Rumänien, Polen och Bulgarien men nu har intresset från öster svalnat och skogsnäringen står utan arbetskraft. / ATL
  Läs mer
 • DEBATT: Nej, den biologiska mångfalden i skogen är inte hotad – men det är däremot äganderätten

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  "Är du en av de politiker som i årets valrörelse lovar mer pengar till välfärden? Eller är du en av de väljare som tycker att det borde satsas mer pengar på polisen, bättre vägar och en ny idrottshall i kommunen? Vi vill inte debattera behovet av pengar eller hur de används. Det vi efterfrågar är en ökad medvetenhet om var pengarna till välfärden kommer ifrån och vad som krävs för att de ska fortsätta flöda in." Det skriver Peter Wigert, VD, AB Karl Hedin och Fredrik Marnefeldt, VD, AB Karl Hedin Sågverk i en debattartikel./ Avesta Tidning
  Läs mer
 • Nytt sätt att räkna visar skogsnäringens betydelse för välfärden

  Etiketter: Skog
  I Västernorrlands län betalar sysselsatta inom skogsnäringen 9 procent av kommunal- och landstingsskatterna. I Eksjö kommun är motsvarande siffra 18 procent. Branschorganisationen Skogsindustrierna kan genom ett delvis nytt och framförallt mer rättvisande sätt att räkna på offentlig statistik visa på skogsnäringens betydelse för finansieringen av välfärden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor