skogsnäring

 • DEBATT: Nej, den biologiska mångfalden i skogen är inte hotad – men det är däremot äganderätten

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  "Är du en av de politiker som i årets valrörelse lovar mer pengar till välfärden? Eller är du en av de väljare som tycker att det borde satsas mer pengar på polisen, bättre vägar och en ny idrottshall i kommunen? Vi vill inte debattera behovet av pengar eller hur de används. Det vi efterfrågar är en ökad medvetenhet om var pengarna till välfärden kommer ifrån och vad som krävs för att de ska fortsätta flöda in." Det skriver Peter Wigert, VD, AB Karl Hedin och Fredrik Marnefeldt, VD, AB Karl Hedin Sågverk i en debattartikel./ Avesta Tidning
  Läs mer
 • Nytt sätt att räkna visar skogsnäringens betydelse för välfärden

  Etiketter: Skog
  I Västernorrlands län betalar sysselsatta inom skogsnäringen 9 procent av kommunal- och landstingsskatterna. I Eksjö kommun är motsvarande siffra 18 procent. Branschorganisationen Skogsindustrierna kan genom ett delvis nytt och framförallt mer rättvisande sätt att räkna på offentlig statistik visa på skogsnäringens betydelse för finansieringen av välfärden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Europa-skogar formas i Alnarp

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett nätverk med centrum i Alnarp har stor betydelse för skogsnäringens utveckling i Östeuropa. Det visar en ny utvärdering av Euroforester. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Extremt väder sätter käppar i hjulen för vårens plantering – höstplantering kan vara utväg

  Etiketter: Skog
  Maj månad har bjudit på rekordvärme och brist på nederbörd över hela landet. Som en följd råder hög till extremt hög brandrisk och det är en problematisk situation för hela skogsnäringen. / Svenska skogsplantor
  Läs mer
 • Jämställdhet i skogen lönar sig

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Skogsindustrin är mansdominerad, men det finns starka drivkrafter för att råda bot på det. Utöver att fler kvinnor och utrikesfödda kan lösa det skriande behovet av arbetskraft så kan skogsnäringen tjäna mer pengar, nå nya kunder och få friskare personal genom att prioritera jämställdhet och mångfald. / Extrakt
  Läs mer
 • Skogsnäringens färdplan driver omställningen till ett fossilfritt samhälle

  Etiketter: Skog
  Igår presenterar Skogsindustrierna tillsammans med Fossilfritt Sverige skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Planen beskriver hur skogens förnybara råvara spelar en nyckelroll i omställningsarbetet för hela samhället, inte minst för branscher med betydligt större klimatbelastning i sin produktion. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Innovationer i skogsnäringen sätter turbofart på bioekonomin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Fler hus, bioenergi och nya produkter baserade på råvara från svensk skog minskar behovet av import av fossila råvaror. Dessutom blir klimatet vinnare och fler får jobb. Det konstaterar IVA-projektet Innovation i skogsnäringen. / IVA
  Läs mer
 • Kvinnor måste synas i skogen

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Skogsnäringen behöver fler kvinnor för att klara kompetensförsörjningen. Men branschen väljer bort kvinnor som ledare, trots att erfarenheter visar att det främst är förebilder i företagsledningarna som attraherar fler kvinnor, visar tidningen SKOGENS granskning om jämställdhet. / skogen.se
  Läs mer
 • Innovation i skogsnäringen kan leda den gröna omställningen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid projektet Innovation i skogsnäringens slutseminarium sammanfattar vi de utmaningar och rekommendationer vi identifierat sedan projektets start 2015. / IVA
  Läs mer
 • Ann Dolling får skogspris

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogens Oskar delas ut till personer som gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten av Mera Skog. Årets pristagare blev Ann Dolling som är jägmästare och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel på SLU i Umeå. / Skogsaktuellt
  Läs mer

Sidor