skogsmästare

 • Yrken som garanterat ger jobb

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Möjligheten att få jobb är en viktig faktor inför valet till högskolan. Naturvetarnas senaste arbetsmarknadsanalys visar att det finns några yrken där framtidsutsikterna är mycket goda på fem års sikt, bland annat dietister, biomedicinska analytiker och jägmästare, skogsvetare och skogsmästare. / Naturvetarna
  Läs mer
 • Michael Lagerkvist: SkogsSveriges stora betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Etiketter: Skog
  Michael Lagerkvist, skogsmästare och vd Cambium, samt föreläsare på SkogsSveriges 25-årsjubileum
  På SkogsSveriges digitala 25-årsjubileum berättade Michael Lagerkvist om de intervjuer han gjort med skogstjänstemän, skogsägare, lärare och elever. - Det var och är mycket bra för skogsbranschen att ha en neutral plattform som sprider skoglig kunskap och information. Jag ser en stark fortsatt utveckling av webbplatsen med mer fakta om nya produkter och att visa på skogens viktiga roll i klimatfrågan. SkogsSverige har en unik position att sprida kunskapen om detta.
  Läs mer
 • Välkommen till SkogsSveriges 25-årsjubileum!

  Etiketter: Skog
  Den 5/11 kl 9.00-12.00 sänder vi digitalt från KSLA och temat för dagen är rekrytering och utbildning. Länken till evenemanget hittar du när du går in på sidan. Välkommen! #ssv25 / SkogsSverige
  Läs mer
 • Mats fördelar sin tid mellan förmedling och värdering av fastigheter

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Mats Fröjdenstam, skogsmästare, reg fastighetsmäklare som också ingår i Expertpanelen för SkogsSveriges frågelåda
  Mats Fröjdenstam är Skogsmästare och registrerad Fastighetsmäklare. Han studerade vid SLU samt kompletterade med utbildningar i Gävle, Örebro och Sundsvall. – Skogsmästarprogrammet har gett mig en god praktisk och teoretisk grund att stå på i mitt arbete. Personligen tror jag att skogsutbildningar är ett framtidsyrket. Mats ingår dessutom i Expertpanelen för SkogsSveriges Frågelåda. / SkogsSverige
  Läs mer
 • 15 oktober sista anmälningsdag!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Imorgon är det sista anmälningsdag för vårens kurser 2020! Läs mer här! / SLU
  Läs mer
 • Privata skogsägares användning av skogsbruksplaner

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Läs Kevin Dahlbergs rapport om den roll skogsägarnas användning av sina skogsbruksplaner spelar för skogsskötseln och övriga beslut som skogsägare fattar kring skogsfastighetens skötsel. Du får en beskrivning av skogsbruksplanläggning samt målsättning och värderingar hos privata skogsägare. Kevin Dahlberg är utexaminerad Skogsmästare från Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.
  Läs mer
 • Högtidlig avslutning för de eftertraktade Skogsmästarstudenterna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Avslutning för SMP 15/18 på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg
  På Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg sken solen ikapp med studenterna på deras sista dag innan arbetslivet tar vid. Det treåriga Skogsmästarprogrammet ger 180 högskolepoäng och de är eftertraktade i skogsbranschen. Följ med på avslutningen för SMP 15/18.
  Läs mer
 • Mäter värdet på småländska skogar

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  VIMMERBY: Henrik Rosberg, 26 år, är skogsmästare. Han är högskoleutbildad för att kunna undersöka och värdera skog. I yrket ingår att kartlägga olika värden i skogen, han vet hur gamla träden är, hur mycket de är värda, var man ska röja eller plantera nytt./ VT.se
  Läs mer
 • Utbildning: hitta din framtid i skogen!

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Igår, 15:e mars, öppnade anmälan till höstens utbildningar på universitet och högskolor. På SLU:s webbplats "Framtid i skogen" kan du se filmer där alumner och studenter berättar om vad SLU:s skogliga utbildningar kan erbjuda för framtidsutsikter och hitta mer information om utbildningarna./ SLU
  Läs mer
 • Hon ska få fler kvinnor att välja skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet
  Hon gick själv utbildningen för något år sedan. Nu leder Mathilda Bertills själv kursen som ska locka fler kvinnor till universitetens skogsprogram. — Man får bredda vyerna, det har varit lite fastlåst, säger hon. / JP
  Läs mer

Sidor