skogsmark

 • Hyggesfritt skogsbruk – utmaningar och möjligheter

  Etiketter: Skog
  Hyggesfritt skogsbruk kan vara ett bra alternativ i vissa typer av skogsmark, inte minst i skogar som är viktiga för friluftslivet. Den 7 december arrangerar Skogsstyrelsen en informationskväll för skogsägare i och runt Umeå. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stort intresse för skogsmark i Baltikum

  Etiketter: Skog
  Att vara svensk skogsägare i Baltikum har många likheter med att vara det i Sverige. Men det finns också skillnader: delar av skogsmarken har länge legat obrukad, fastigheterna är betydligt mindre och det finns fler detaljer att hålla reda på i lagstiftning och regelverk. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Historiskt stor skillnad mellan värdet av skogsmark i norr och söder!

  Etiketter: Skog
  När LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter, summerar första halvårets försäljningar visar statistiken att priset på skogsmark stigit i södra- och mellersta Sverige men sjunkit i norr. Skillnaden mellan skogsmarkspriser i norr och söder har aldrig varit större. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Kommunen säljer stora skogsmarker

  Etiketter: Skog
  Vimmerby kommun ska sälja uppemot 300 hektar skog. Det väntas ge minst 25 miljoner kronor. Pengar som ska gå till amorteringar. / Länstidningen Norr / Vimmerby Tidning
  Läs mer
 • Skogsmarkens rätta värde

  Etiketter: Skog
  Det finns inga genvägar när det gäller att värdera skogsfastigheter. Man måste hålla reda på en stor mängd värdepåverkande faktorer och antalet skogskubikmeter är bara en av dessa. Modellen som Norra Skogsägarna har utvecklat gör värdeindikationen mångfalt säkrare, menar Norras vd Pär Lärkeryd i sin ledare. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skog till salu på webben

  Etiketter: Skog
  Den nya sajten ”Skog till salu” kommer att vara intressant för de flesta som planerar ett skogsförvärv. Genom att samla landets totala utbud på en plats förbättras tillgängligheten, och möjligheten att nå nya grupper utanför de traditionella kanalerna ökar, menar Andreas Forsberg på Norra Skogsbyrån. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Med Byamossarna har nu Värmland 170 naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har nyligen tagit beslut om naturreservatet Byamossarna i Arvika kommun. Byamossarna är ett stort skogs- och myrkomplex som utgörs av en mosaik av myrar, tjärnar och skogsmark. Arealen för reservatet är över 700 hektar och området är populärt för friluftsliv framförallt under vintertid. / Länsstyrelsen Värmland
  Läs mer
 • Över 10 000 hektar skog har försvunnit

  Etiketter: Skog
  Mellan 2009 och 2012 ställdes 10 500 hektar skog om till jordbruksmark. Men utvecklingen får ingen större kritik från vare sig myndigheter, forskare eller miljörörelsen./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • EU röstar för strategi som vill öka andelen urskog

  Etiketter: Skog
  Europaparlamentet röstade på tisdagen för en skogsstrategi för EU, som innebär att Sverige uppmanas ta stora delar skogsmark ur produktion för att bli urskog. / Redeye
  Läs mer
 • Därför köper Apple 36.000 hektar skog

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Apple och The Conservation Fund har tillsammans köpt mer än 36.000 hektar av skogsmark i delstaterna Maine och North Carolina, skriver AppleInsider. / DI
  Läs mer

Sidor