skogsmark

 • Ett tvärvetenskapligt perspektiv på skyddszoner i Norden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att använda någon form av skyddszon som buffert kring vattendrag och sjöar är en vanlig lösning för att skydda vattnen i skogslandskapet. Men hur skyddszonen används skiljer sig mellan länder. Skogsforskaren Eva Ring har lett en studie som jämför de nordiska och baltiska ländernas användning av skyddszoner för att undvika oönskad påverkan från skogsbruk. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Tufft för poppel på skogsmark

  Etiketter: Skog
  Popplar är snabbväxande lövträd med stor potential för biomassaproduktion i Sverige. De poppelsorter som används i Sverige är i första hand testade på jordbruksmark, men om de odlas även på skogsmark skulle användningen kunna öka kraftigt. / ATL
  Läs mer
 • Hård konkurrens om stödpengar för gränser i skogen

  Etiketter: Skog
  Företag och organisationer har sökt 17 miljoner kronor från Skogsstyrelsens stöd till samarbete inom utmärkning av fastighetsgränser i skogen. Det finns 10 miljoner kronor i budget. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsmarkens kolinlagring kan bli mindre än väntat i ett varmare klimat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ökad upplagring av kol i skogsmark är troligen inte en lika effektiv klimatåtgärd som dagens klimatforskning förutsätter. I ett varmare klimat kan skogsmarkens mikrober nämligen inte utnyttja kolet lika effektivt, och då blir utsläppen av växthusgaser större. Detta visar Tobias Bölscher i en avhandling från SLU. / SLU
  Läs mer
 • Danske Banks råd till skogsköparen

  Etiketter: Skog
  Ränteläget är lågt och det är allt fler som börjar fundera på att förvärva skogsmark, antingen för att förverkliga en dröm eller för att placera en del av sitt kapital. Detta gäller hela registret av köpare från privatpersonen som söker efter ett mindre skogsskifte, företagaren som vill säkra delar av sina tillgångar till den institutionella placerararen som söker förräntning med målet att förvalta pensionskapital på bästa sätt. / Danske Bank
  Läs mer
 • Ikea: Skogsköp som kantats av skandaler

  Etiketter: Skog
  I Ryssland förlorade Ikea för en tid FSC-märkningen på den gammelskog som bolaget hyrde av staten. Den nyköpta skogsmarken i Rumänien certifierades så sent som i juli i år. Men ännu finns oklarheter om vem som äger 400 hektar av innehavet. / ATL
  Läs mer
 • Debatt: ”Skogsstyrelsen ifrågasätter inte äganderätten”

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Sveriges unika ägandemix – där hälften av skogsmarken ägs av enskilda, en fjärdedel av skogsbolag och resten är offentligt ägt – har starkt har bidragit till att det svenska skogsbruket ur ett internationellt perspektiv i de flesta avseenden är ett föredöme, skriver Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, i en replik. / SvD
  Läs mer
 • När kraften tar skogsvägen

  Etiketter: Skog
  När en kraftledning ska dras kan din skogsmark bli intressant för elnätsbolaget som står bakom bygget. Ekonomisk kompensation utgår alltid och det finns utrymme att påverka hur ledningarna ska gå. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Nationell strategi för skydd av värdefull skog revideras

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att revidera den nationella strategin för formellt skydd av skog. Även en ny länsvis areal-fördelning av etappmålet om att skydda 150 000 hektar skogsmark till 2020 ska tas fram. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • TV: Aska sprids i Askeryd

  Etiketter: Skog
  Askan från en värmepanna i Torsvik, sprids just nu i Bordsjös skogar i Askeryd. På så vis förs viktiga ämnen tillbaka till skogsmarken och risken för försurning minskar. / VP.se
  Läs mer

Sidor