skogsmark

 • Anmäld avverkningsareal fortsatte att öka i januari

  Etiketter: Skog
  Ökad areal produktiv skogsmark i anmälan om föryngringsavverkning i alla landsdelar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stark tillväxt i kommunens skogar

  Etiketter: Skog
  Kommunens skogsmark på drygt 1 600 hektar har bra tillväxt. I dagsläget är det inte aktuellt att sälja någon skog. Däremot vill kommunen fortfarande gärna byta bort skogsmark mot kyrkans mark norr om Hultet i Vimmerby stad. / Vimmerby Tidning
  Läs mer
 • Mindre skog skyddades 2017

  Etiketter: Skog
  Under 2017 fattade Skogsstyrelsen beslut om 240 nya områden med biotopskydd. Besluten omfattade 1 237 ha produktiv skogsmark vilket är 15% mindre än 2016. Vi skrev också 130 nya naturvårdsavtal på totalt 829 ha produktiv skogsmark. Det är 30% mindre än 2016. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Det plundrande folket

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  LEDARE: All skogsmark som behövs för att skydda djur och natur kan inte, kommer inte, går inte att ersätta markägarna för. Miljöminister Skog redde äntligen ut begreppen när hon den 16 januari svarade på en interpellation om översynen av artskyddsförordningen. Jag tycker det är tråkigt att få rätt, men ändå befriande när en minister tar bladet från munnen och bekräftar mina farhågor. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Kraftigt stigande priser på skogsmark i norra Sverige, prisutjämning i södra Sverige

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, har summerat 2017 års försäljningar. Statistiken visar att priset på skogsmark stigit kraftigt i stora delar av norra Sverige. I mellersta Sverige är prisbilden något stigande med stora regionala variationer. I södra Sverige har den tidigare kraftiga prisstegringen planat ut. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Persson Invest köper skog för 100 miljoner

  Etiketter: Skog
  Fastigheterna som säljs innehåller 4 400 hektar produktiv skogsmark varav 2 000 hektar brukas aktivt. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Prisfall på bostäder kan fälla skogen

  Etiketter: Skog
  Håll koll på bostadsmarknaden om du är intresserad av priset på skog. En ny analys av Danske Bank visar något oväntat att priset på skog tydligt följer bostadspriserna i Sverige. Bostadspriserna ger en fingervisning om vart priserna på skog är på väg och ett större prisfall på bostäder under nästa år kan därmed även innebära lägre skogsmarkspriser. / Danske Bank
  Läs mer
 • Överlåtelser och generationsskiften

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I samband med fastighetsöverlåtelser och generationsskiften är det vanligt att det skrivs in olika typer av villkor som kan påverka både överlåtaren, övertagaren och syskon. När och hur ska dessa villkor användas? Vi guidar dig igenom de vanligaste villkoren i samband med gåva och köp av fastigheter och belyser bland annat hur dessa kan påverka äganderätten. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Våra jordar kan sakta ner den globala uppvärmningen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Markens förmåga att binda koldioxid kan vara mycket större än man tidigare trott, säger ny forskning från bland annat Stockholms universitet och Stanford University. Forskarna menar att upptag i jordbruksmark, betesmark och skogsmark kan kompensera för ökade globala utsläpp från exempelvis tinande permafrost. / Stockholm universitet
  Läs mer
 • Skogen rusar i pris – men marknaden kan vända

  Etiketter: Skog
  Skogsmarkspriserna ökar i hela landet. Samtidigt är efterfrågan på träråvara hög och skogsägarna får bra betalt för träd de avverkar. Men de goda konjunkturen kan snart vara över. – Det kan svänga snabbt, säger Johan Freij på Danske Bank./ SvD
  Läs mer

Sidor