skogsmark

 • Industriområden i statens skogar

  På hundratals hektar skogsmark och i orörd natur omvandlas nu Sveaskogs områden till industriområden för vindkraft. Detta trots att Sveaskog certifierat all egen skog enligt FSC-certifiering, vilket innebär att virkesproduktion, renskötsel, friluftsliv, jakt, fiske och annat utnyttjande ska bedrivas med hänsyn till varandra och miljön. / Norran
  Läs mer
 • Kyrkan vill ha ny skogsmark

  Etiketter: Skog
  Staten vill att 50 hektar av kyrkans skog i Västernorrland blir reservat för att skydda unik skog i länet. Men ännu har Staten inte erbjudit kyrkan någon ersättningsskog eller kommit med något annat ersättningsalternativ. / st.nu
  Läs mer
 • Ny karta över skyddad skog

  Etiketter: Skog
  Mängden skyddad skog och nya visioner om hur den produktiva skogsmarken ska ge ännu mer guld kommer att diskuteras under skogsnäringsveckan. / ATL
  Läs mer
 • Samlad miljöpolicy om körskador på skogsmark

  Etiketter: Skog
  14 företag och organisationer inom skogsbruket står nu samlade bakom en policy för att begränsa allvarliga körskador i skogen. Initiativet är ett led i den långsiktiga satsningen på ett hållbart skogsbruk. / Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor