skogsmark

 • Välkommen på frukostseminarium om ett starkt skogsår

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Fastighetskonsultföretaget Svefa bjuder in till frukostseminarium för att presentera sin årliga rapport Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog. Rapporten visar både att priserna på skogsmark gått upp och att transaktionsvolymerna ökat generellt under 2017. / Svefa
  Läs mer
 • Större naturvårdsnytta när hyggets ekologiska minne tas tillvara

  Etiketter: Skog
  Hyggen på skogsmark som tidigare varit ängsmark har fler växt- och fjärilsarter än hyggen med skogsbakgrund. Genom att ta hänsyn till hyggets ekologiska minne från tiden som ängs- eller betesmark, skulle skogsbruket kunna nå längre i sitt naturvårdsarbete. Det framgår av en studie som Skogssällskapet finansierat. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Höj avkastningen i din skog

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Det lönar sig att avverka i tid. Att vänta för länge kan innebära höga kostnader. Men hur gör man då för att maximera markens produktionsförmåga? Virkesköparen Börje Hellman ger dig sina bästa tips. / Stora Enso skog
  Läs mer
 • Bruka natur är bra, inte dåligt

  Etiketter: Skog
  Medan diskussionen gällande nyckelbiotoper pågår förbereder staten nästa steg i markkonfiskation. Genom en enkel manöver kommer 900 000 hektar prima skogsmark blötläggas med förespeglingen att det krävs för klimatet. Det handlar inte om logik utan om politik. Det privata ägandet får återigen stå tillbaka till förmån för de allmänna. / nwt.se
  Läs mer
 • Anmäld avverkningsareal fortsatte att öka i januari

  Etiketter: Skog
  Ökad areal produktiv skogsmark i anmälan om föryngringsavverkning i alla landsdelar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anmäld avverkningsareal fortsatte att öka i januari

  Etiketter: Skog
  Ökad areal produktiv skogsmark i anmälan om föryngringsavverkning i alla landsdelar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stark tillväxt i kommunens skogar

  Etiketter: Skog
  Kommunens skogsmark på drygt 1 600 hektar har bra tillväxt. I dagsläget är det inte aktuellt att sälja någon skog. Däremot vill kommunen fortfarande gärna byta bort skogsmark mot kyrkans mark norr om Hultet i Vimmerby stad. / Vimmerby Tidning
  Läs mer
 • Mindre skog skyddades 2017

  Etiketter: Skog
  Under 2017 fattade Skogsstyrelsen beslut om 240 nya områden med biotopskydd. Besluten omfattade 1 237 ha produktiv skogsmark vilket är 15% mindre än 2016. Vi skrev också 130 nya naturvårdsavtal på totalt 829 ha produktiv skogsmark. Det är 30% mindre än 2016. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Det plundrande folket

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  LEDARE: All skogsmark som behövs för att skydda djur och natur kan inte, kommer inte, går inte att ersätta markägarna för. Miljöminister Skog redde äntligen ut begreppen när hon den 16 januari svarade på en interpellation om översynen av artskyddsförordningen. Jag tycker det är tråkigt att få rätt, men ändå befriande när en minister tar bladet från munnen och bekräftar mina farhågor. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Kraftigt stigande priser på skogsmark i norra Sverige, prisutjämning i södra Sverige

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, har summerat 2017 års försäljningar. Statistiken visar att priset på skogsmark stigit kraftigt i stora delar av norra Sverige. I mellersta Sverige är prisbilden något stigande med stora regionala variationer. I södra Sverige har den tidigare kraftiga prisstegringen planat ut. / LRF Konsult
  Läs mer

Sidor