skogsmark

 • Köpa skog på börsen – vad får man för pengarna?

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  För den som inte vill äga skogsmark direkt men ändå attraheras av skogen som placeringstillgång så finns möjligheten på börsen. I Norden finns fem börsnoterade bolag med tillgångar av produktiv skogsmark. / Danske Bank
  Läs mer
 • Intresset för att avverka näst högsta på över 20 år

  Etiketter: Skog
  Det rådde högkonjunktur i skogen förra året. Intresset för att avverka skog i Sverige var under 2018 det näst högsta på över 20 år. Det visar ny års-statistik från Skogsstyrelsen. Den areal skogsmark som anmälts för avverkning ökade med 13 procent och en orsak är sommarens omfattande skogsbränder. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Analytiker: Allt hårdare kamp om vedråvaran för skogsbolagen

  Etiketter: Skog
  Att skogsjätten SCA går utanför Sveriges gränser och köper skogsmark i Lettland visar hur hård konkurrensen om vedråvaran har blivit i Norden. Någon större lättnad på den fronten är knappast att räkna med under kommande år. / Dagens Industri
  Läs mer
 • Färgen avslöjar plantan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskarna testar en ny metod för att få fram plantor av poppel som passar på skogsmark. Går det som förväntat är det ett stort steg framåt för snabbväxande lövträd. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • BillerudKorsnäs gör storaffär i skogen

  Etiketter: Skog
  BillerudKorsnäs har förvärvat Bergvik Skog Öst AB som omfattar cirka 350 000 hektar skogsmark i Sverige. Förvärvet bidrar till att säkerställa BillerudKorsnäs framtida vedförsörjning såväl genom direkta leveranser som effektivare logistikflöden samt att företaget blir en stark aktör på den svenska vedmarknaden. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • Stigande priser på skogsmark – nu även i norra Sverige

  Etiketter: Skog
  Priserna för skogsfastigheter ligger på höga nivåer i hela landet. Trenden är densamma för virkesmarknaden, där virke säljs till rekordpriser. Störst procentuella ökning av skogsmarkspriserna har vi nu i Norrland, visar Skogsindex för hösten 2018. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Brandberedskap i skogen gav resultat

  Etiketter: Skog
  Under den heta sommaren 2018 brann främst skogsmark i Sverige. Totalt eldhärjades cirka 23 000 hektar. Värst drabbades Gävleborg, Jämtland och Dalarna, men även i resten av landet brann det. / Skogforsk
  Läs mer
 • Poppel på kalkad skogsmark...

  Etiketter: Skog
  Nya försök visar att poppel kan växa dramatiskt mycket bättre med hjälp av kalk. Det är ett steg på vägen till att det snabbväxande lövträdet kan bli ett alternativ och komplement till granen i skogsbruket. / SLU
  Läs mer
 • Stigande pris på skogsmark i södra- och mellersta Sverige, men tillbakagång i norr

  Etiketter: Skog
  LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av jordbruks- och skogsfastigheter, har sammanställt prisstatistik för 2018 års förmedlingar av skogsfastigheter fram t.om. juni. Statistiken visar att prisbilden för skogsmark i norra Sverige har sjunkit drygt sju procent, medan mellersta Sverige stigit drygt fem procent och södra Sverige med drygt 1 procent. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Insändare: Vår skogsmark blir helt värdelös

  Etiketter: Skog
  Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag och avsatt hundratals miljoner kronor till nyckelbiotopsinventering. / Norran
  Läs mer

Sidor