skogskunskap

 • Viltskador i röjningsskogen

  Etiketter: Skog
  Älgen är skuld till de största betesskadorna i röjningsskogen. Skadorna drabbar i första hand tall i plant- och ungskogar. / Skogskunskap
  Läs mer
 • Filmen om död ved

  Etiketter: Skog
  Följ med på en resa genom skogslandet där döden inte är en slutpunkt utan själva förutsättningen för fortsatt liv. Den interaktiva filmen Döda träd - levande skogar guidar bland högstubbar och lågor. / Skogskunskap
  Läs mer
 • Rennäring och skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Skogsbruket kan göra mycket för att underlätta för rennäringen. I detta avsnitt ger vi några exempel på hänsynsåtgärder. / Skogskunskap
  Läs mer
 • Sätt plantan rätt

  Etiketter: Skog
  Grundregeln är: sätt plantan djupt, högt upp i torvan och långt från annan vegetation. Den ideala planeringspunkten kan variera beroende på markfuktighet och jordart. Se filmen och beslutsstödet. / Skogskunskap
  Läs mer
 • Lönsam lövskog och vägen dit

  Etiketter: Skog
  Lövskogen är inte bara naturvård och brännved. Den är också en resurs som rätt skött kan ge goda inkomster. I filmen Lönsam lövskog får vi möta skogsägare som satsar på ek, björk och hybridasp, köpare som efterfrågar lövvirke, forskare som ger råd och entreprenörer som utför jobbet i skogen. / Skogskunskap
  Läs mer
 • Lär dig mer med Skogskunskaps filmer

  Etiketter: Skog
  Filmerna fungerar som guide och rådgivare för skogsägaren att sköta och bruka sin skog på bästa sätt. / Skogskunskap
  Läs mer
 • Nytt rådgivningsmaterial om blandskog

  Etiketter: Skog
  En ny sektion i Skogskunskap behandlar skötsel av blandskog. Sektionen kompletteras med två nya filmer om blandskogsskötsel. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogssällskapet delar ut 21 miljoner till mer kunskap om skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I årets utlysning fortsätter Skogssällskapet att öka sina anslag till forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård. Sammanlagt 21 miljoner kronor delas ut från Skogssällskapet och närstående stiftelser. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Så planterar du

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Plantering är den vanligaste och mest säkra metoden för återbeskogning. / Skogskunskap
  Läs mer
 • Sköta lövskog

  Etiketter: Skog
  Vi skiljer på ädellövskog och ordinära lövträd. Trots att löv bara utgör en sjättedel av virkesförrådet i svensk skog har det stor betydelse för skogens mångfald, landskapsbild och utbud av produkter. Här kan du läsa mer om hur du sköter din lövskog. / Skogskunskap
  Läs mer

Sidor