skogskubikmeter

 • Minst 500 000 skogskubikmeter fälldes av Alfrida

  Etiketter: Stormfällning
  Stormen Alfrida fällde minst 500 000 skogskubikmeter skog visar Skogsstyrelsens första övergripande inventering. Hårdast drabbat är Stockholms län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Bruttoavverkningen förväntas öka under 2018

  Etiketter: Skog
  Enligt en färsk prognos från Skogsstyrelsens beräknas bruttoavverkningen under 2018 uppgå till 92,1 miljoner skogskubikmeter. Det är något mer än 2017 då den preliminära bruttoavverkningen låg på 90,9 miljoner skogskubikmeter. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • En halv miljon skogskubikmeter föll i junistormen

  Etiketter: Skog
  Skadorna efter stormen den 8-9 juni är mycket spridda och därmed svåra att uppskatta. Skogsstyrelsen uppskattar efter avstämning med skogsbruket i länen att cirka en halv miljon skogskubikmeter skadats i Norrbottens län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stormarna visar vårt samhälles sårbarhet

  Etiketter: Stormfällning
  Stormarna son drog in i slutet på 2015 visar hur sårbart vårt samhälle är. Stormen Gorm blåste ned över två miljoner skogskubikmeter i södra Sverige till ett värde av cirka en miljard svenska kronor och gjorde tusentals människor strömlösa i dagar. / SMP
  Läs mer
 • 700 000-800 000 skogskubikmeter fälldes av Helga

  Etiketter: Stormfällning
  Stormen Helga och den efterföljande mycket blåsiga helgen fällde mellan 700 000 och 800 000 skogskubikmeter. Skadorna är inte så omfattande som befarat, men vissa länsdelar har drabbats betydligt hårdare än andra. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Prisstatistik Skog & Mark

  Etiketter: Skog
  Norras nya webbtjänst redovisar prisstatistik i kronor per hektar, inte som tidigare praxis i kronor per skogskubikmeter. "Tillsammans med det faktum att vi tar hänsyn till både kapitaltäthet och bonitet i en geografisk indelning av fem prisregioner, innebär det betydligt bättre träffsäkerhet i den statistik som redovisas", fastslår Norras skogschef Nils Broman. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skogsmarkens rätta värde

  Etiketter: Skog
  Det finns inga genvägar när det gäller att värdera skogsfastigheter. Man måste hålla reda på en stor mängd värdepåverkande faktorer och antalet skogskubikmeter är bara en av dessa. Modellen som Norra Skogsägarna har utvecklat gör värdeindikationen mångfalt säkrare, menar Norras vd Pär Lärkeryd i sin ledare. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer
 • 3 miljoner skogskubikmeter beräknas ha skadats i stormen Egon

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Södra uppskattar att cirka 1,5 miljoner skogskubikmeter har skadats på Södras medlemmars fastigheter under stormen Egon, vilket motsvarar cirka 3 miljoner skogskubikmeter i Götaland. Det är betydligt mindre än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppmätts. Södra bedömer att skadornas omfattning kan ha begränsats av gynnsam vindriktning, att tidigare stormar fällt känsliga skogsbestånd och att skogsskötseln bättre anpassats till stormrisken. / Södra
  Läs mer
 • 1,4 miljoner skogskubikmeter virke skadat i branden

  Etiketter: Skog
  Med hjälp av infraröda flygbilder har Sveriges lantbruksuniversitet gjort en inventering i brandområdet i Västmanland före och efter branden. Området omfattar enligt denna inventering cirka 13 100 hektar, varav cirka 9 600 hektar produktiv skogsmark. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mer skog föll i Sunnestormen än tidigare uppskattat

  Etiketter: Stormfällning
  Skogsstyrelsens och skogsbrukets samlade bedömning är att cirka 400 000 skogskubikmeter skadats på grund av det åskoväder med svåra stormvindar som drabbade Värmland, främst Sunne kommun, den 4 augusti. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor