Skogsindustrierna

 • Skogsutredningen utredde inte äganderätten

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsutredningen har lämnat över sitt betänkande till regeringen. Här får äganderätten inget stort utrymme. Fokus ligger istället på biologisk mångfald och på hur mer skog ska undantas från ett aktivt brukande. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Viveka Beckeman: Fördel Sverige

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Om du är ett matematiskt geni, 160 centimeter lång och bestämmer dig för att satsa på en karriär som basketspelare – då gör du det onödigt svårt för dig. Landet Sverige ska inte heller göra det onödigt svårt för sig, menar Skogsindustriernas vd. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • TMF tackar ja till Opartiska Ordförandenas skiss

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  I Avtal20:s återupptagna förhandlingar har Opartiska Ordförandena (OpO) lämnat ett förslag om en avtalsperiod på 29 månader, med en möjlighet till uppsägning av det sista året. TMF har, liksom övriga arbetsgivarparter inom industrin, valt att tacka ja till förslaget. / TMF
  Läs mer
 • Sundbladsfonden instiftar pris för nya forskare i skogsindustrin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond kompletterar nu sitt årliga Kompetensutvecklingspris med ett pris riktat till nya forskare. Young Researcher´s Award om 400 000 kr riktar sig till forskare som verkat max fem år inom skogsindustriell forskning. Dessutom ökas prissumman för Kompetensutvecklingspriset. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • 5 vanliga fel när vi sorterar förpackningar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Du slänger i annat än förpackningar! Det är lätt att tänka att man kan lägga alla saker av ett visst material i återvinningskärlen, allt från leksaker till köksredskap och möbler, men det enda som ska slängas här är förpackningar. Läs mer om de 4 övriga felen. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsindustrin har klarat första halvåret bra

  Etiketter: Skog
  Coronapandemin har lett till stora svängningar i efterfrågan av skogsindustrins produkter. Branschen har hittills klarat att hantera snabba skiften i både marknader och produkter. Det konstaterar Skogsindustrierna i sin tredje marknadsrapport för året. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Viveka Beckeman ny vd för Skogsindustrierna

  Etiketter: Skog
  Viveka Beckeman blir branschorganisationen Skogsindustriernas nya vd. Hon kommer närmast från rollen som chef för juridik och fastigheter på Sveaskog och tillträder tjänsten under hösten. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Ny bioenergiansvarig på Skogsindustrierna

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsindustriernas mångåriga medarbetare Mårten Larsson har fått en kollega med samma namn. Nya Mårten Larsson har rekryterats för att ansvara för bioenergifrågor på Skogsindustrierna. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • "Världsekonomin måste komma igång igen och det snart"

  Etiketter: Skog
  Ökad efterfrågan på vissa produkter, tvärnit för andra och leveransproblem till viktiga marknader – hittills har svensk skogsindustri påverkats både positivt och negativt av Coronakrisen. Det visar Skogsindustriernas marknadsrapport som presenteras idag. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Forum för Bioekonomi 2020: Pandemin, politiken och skogsnäringen

  Etiketter: Skog
  Henrik Sjölund, Kerstin Hallsten och Jennie Nilsson diskuterar coronapandemin på Forum för bioekonomi 2020. Foto: Emil Nordin
  I det aktuella världsläget med spridning av Coronaviruset påverkas såväl enskilda aktörer som leveranskedjor inom skogsnäringen. Skogsutredningen ser över viktiga frågor för näringen på uppdrag från regeringskansliet. Här finns en pågående debatt kring målkonflikter. European Green Deal (EGD) är EU- kommissionens flaggskeppsinitiativ för att skapa omställning och grön tillväxt inom EU. #bioekonomi
  Läs mer

Sidor