Skogsindustrierna

 • Skogsindustrin har klarat första halvåret bra

  Etiketter: Skog
  Coronapandemin har lett till stora svängningar i efterfrågan av skogsindustrins produkter. Branschen har hittills klarat att hantera snabba skiften i både marknader och produkter. Det konstaterar Skogsindustrierna i sin tredje marknadsrapport för året. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Viveka Beckeman ny vd för Skogsindustrierna

  Etiketter: Skog
  Viveka Beckeman blir branschorganisationen Skogsindustriernas nya vd. Hon kommer närmast från rollen som chef för juridik och fastigheter på Sveaskog och tillträder tjänsten under hösten. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Ny bioenergiansvarig på Skogsindustrierna

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsindustriernas mångåriga medarbetare Mårten Larsson har fått en kollega med samma namn. Nya Mårten Larsson har rekryterats för att ansvara för bioenergifrågor på Skogsindustrierna. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • "Världsekonomin måste komma igång igen och det snart"

  Etiketter: Skog
  Ökad efterfrågan på vissa produkter, tvärnit för andra och leveransproblem till viktiga marknader – hittills har svensk skogsindustri påverkats både positivt och negativt av Coronakrisen. Det visar Skogsindustriernas marknadsrapport som presenteras idag. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Forum för Bioekonomi 2020: Pandemin, politiken och skogsnäringen

  Etiketter: Skog
  Henrik Sjölund, Kerstin Hallsten och Jennie Nilsson diskuterar coronapandemin på Forum för bioekonomi 2020. Foto: Emil Nordin
  I det aktuella världsläget med spridning av Coronaviruset påverkas såväl enskilda aktörer som leveranskedjor inom skogsnäringen. Skogsutredningen ser över viktiga frågor för näringen på uppdrag från regeringskansliet. Här finns en pågående debatt kring målkonflikter. European Green Deal (EGD) är EU- kommissionens flaggskeppsinitiativ för att skapa omställning och grön tillväxt inom EU. #bioekonomi
  Läs mer
 • Henrik Sjölund ny ordförande för Skogsindustrierna

  Etiketter: Skog
  Henrik Sjölund, vd och koncernchef för Holmen, har valts till ordförande för branschorganisationen Skogsindustrierna vars medlemmar tillsammans stod för 10 procent av svenskt exportvärde förra året. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Forum för Bioekonomi livesänds den 21 april

  Etiketter: Skog
  Med respekt för det rådande världsläget kommer vi genomföra årets Forum för Bioekonomi som planerat den 21 april i livesänd upplaga. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsindustriernas vd Carina Håkansson lämnar sin post efter sju år

  Etiketter: Skog
  Carina Håkansson har varit vd för branschorganisationen Skogsindustrierna sedan 2013. Under denna tid har skogsnäringen och dess bidrag till en global hållbar utveckling och ett fossilfritt samhälle blivit högaktuell. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Svag utveckling i Europa 2019 satte tydliga spår i skogsindustrin

  Etiketter: Skog
  Som helhet var 2019 ett bra år för svensk skogsindustri, men inte lika gynnsamt som 2018. Ett relativt starkt första halvår avlöstes av ett svagare när skogsindustrin föll in i den allmänna ekonomiska avmattningen. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Bra initiativ kring nyckelbiotoper

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsindustrierna ställer sig bakom Skogsstyrelsens förslag att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan från markägaren. – Det är bra att Skogsstyrelsen försöker bryta de låsningar som finns kring nyckelbiotoper, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna./ Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor