Skogsindustrierna

 • Efterfrågan på klimatsmarta material gynnar skogsindustrin

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Svensk skogsindustri har utvecklats väl under 2018 med rekordhöga exportpriser. Den globala konjunkturen har vänt neråt, men skogsindustrin förväntas gynnas av en ökad efterfrågan av hållbara material och produkter, en trend som är starkare än den ekonomiska konjunkturen. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Bioeconomy Fashion Talk

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Behovet av en hållbar modeindustri har aldrig varit större. Vi måste fokusera på innovation, förnybara material och klimatsmarta förpackningar samtidigt som vi konsumerar på ett hållbart sätt. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Bioekonomin gör starkt avtryck i överenskommelsen

  Etiketter: Skog
  Skogsindustrierna välkomnar att riksdagen har utsett en statsminister och att Sverige får en regering. Den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP innehåller flera positiva besked för skogsindustrin och för tillväxt i bioekonomin. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Nytt forskningsprogram för digitalisering av hållbart skogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu kraftsamlar industri och forskare tillsammans för att göra skogsbruket mer digitalt. Smart digitalisering kan göra att skogen nyttjas mer effektivt med ökad skonsamhet och till rätt produkter – flera viktiga delar för det hållbara skogsbruket. Mistra har nyligen beslutat att finansiera forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Så gpr det för skogsindustrin

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin, Trä och träindustrin
  Rapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen och läget för skogsindustrin och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Kai-Yee tar över produktfrågorna på Skogsindustrierna

  Etiketter: Skog
  Kai-Yee Thim har anställts som direktör för produkter och produktsäkerhet på Skogsindustrierna. Hon efterträder Ingrid Haglind, som har gått i pension. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Vi exporterar klimatnytta

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatfrågan är vår tids största utmaning. För att hejda temperatur-ökningen måste vi växla spår, vi måste välja fossilfrihet. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Svensken vill använda skogen till klimatsmarta produkter

  Etiketter: Skog
  En färsk undersökning av Demoskop visar att de allra flesta är positiva till att använda svensk skog för att tillverka klimatsmarta saker. Runt 90 procent tycker att det är mycket eller ganska bra att den svenska skogen används för tillverkning av till exempel kläder, förpackningar och batterier. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Infrastrukturministern vill effektivisera godstransporterna

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Värna industrins konkurrenskraft och låt Sverige gå före och utgöra en permanent världsutställning för godstransporter. Det var några av inspelen från infrastrukturminister Tomas Eneroth vid en utfrågning av Skogsindustriernas Karolina Boholm. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsnäringens färdplan driver omställningen till ett fossilfritt samhälle

  Etiketter: Skog
  Igår presenterar Skogsindustrierna tillsammans med Fossilfritt Sverige skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Planen beskriver hur skogens förnybara råvara spelar en nyckelroll i omställningsarbetet för hela samhället, inte minst för branscher med betydligt större klimatbelastning i sin produktion. / Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor