Skogsindustrierna

 • Skogsindustriernas vd Carina Håkansson lämnar sin post efter sju år

  Etiketter: Skog
  Carina Håkansson har varit vd för branschorganisationen Skogsindustrierna sedan 2013. Under denna tid har skogsnäringen och dess bidrag till en global hållbar utveckling och ett fossilfritt samhälle blivit högaktuell. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Svag utveckling i Europa 2019 satte tydliga spår i skogsindustrin

  Etiketter: Skog
  Som helhet var 2019 ett bra år för svensk skogsindustri, men inte lika gynnsamt som 2018. Ett relativt starkt första halvår avlöstes av ett svagare när skogsindustrin föll in i den allmänna ekonomiska avmattningen. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Bra initiativ kring nyckelbiotoper

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsindustrierna ställer sig bakom Skogsstyrelsens förslag att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan från markägaren. – Det är bra att Skogsstyrelsen försöker bryta de låsningar som finns kring nyckelbiotoper, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna./ Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Svensk skogsindustri känner av vikande global konjunktur

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Skogsindustriernas tredje marknadsrapport för året konstateras att den vikande konjunkturen i framförallt Europa är kännbar för svensk skogsindustri. Sågverken lyckas delvis kompensera detta genom ökade leveranser till nya marknader. Massabruken ökar sin export relativt kraftigt till Kina, men till lägre priser. Pappersleveranserna har hittills minskat med fyra procent jämfört med 2018. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Mer öronmärkta forskningsmedel för tillväxt i världens bioekonomi

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsindustriernas inspel till regeringens kommande forskningsproposition lyfter fram AI och digitalisering, plattformarna Treesearch och BioInnovation samt vikten av att bioekonomi adresseras i kommande statliga utlysningar. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Johan tar över energifrågorna på Skogsindustrierna

  Etiketter: Skog
  Johan Bruce har anställts som energidirektör på Skogsindustrierna. Johan ersätter Anna Holmberg, som nu chefar för Skogsindustriernas Brysselkontor. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsindustrierna satsar på kompetensförsörjning genom nyinrättad roll

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kompetensförsörjning är en avgörande fråga för den svenska skogsnäringens internationella konkurrenskraft. Därför har Skogsindustrierna inrättat en ny tjänst inom området och rekryterar Carl Moser som ska arbeta med kompetensförsörjning inom högre utbildning för skogsindustrin. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Träindustrin stärker samarbetet med universiteten

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Ett nytt samverkansavtal mellan Luleå tekniska universitet, LTU och branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna ska utveckla och stärka träindustrin. Avtalet stöttar bland annat ett nytt forskningscenter inom röntgen och materialteknik som kommer att bli ett centralt nav vid digitaliseringen av träindustrin. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Skogsnäringen spelar en avgörande roll i klimatarbetet - nya beräkningar visar betydligt högre bidrag än officiell statistik

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den svenska skogsnäringen har en positiv effekt på det globala klimatet motsvarande 93 miljoner ton koldioxid per år, när både skogen och skogens produkter räknas med. Det innebär att skogsnäringens positiva klimateffekt är nästan lika stor som den totala svenska konsumtionens utsläpp av 100 miljoner ton koldioxid per år. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Konjunkturavmattning påverkar svensk skogsindustri

  Etiketter: Skog
  Utmaningar kopplat till konjunkturavmattning och barkborreangrepp präglar utvecklingen inom svensk skogsindustri. En växande bioekonomi och ny kapacitet skapar samtidigt positiva förutsättningar framåt. Det visar årets andra upplaga av Skogsindustriernas rapport ”Så går det för skogsindustrin”. / Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor