Skogsindustrierna

 • Skogsindustrierna om färsk dom: "Fler långdragna processer vore förödande"

  Etiketter: Skog
  "Mark- och miljödomstolens agerande kommer att leda till fler långdragna juridiska processer om skogsbruk med stora negativa konsekvenser för individer, företag och samhället i stort", säger Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna, i en kommentar till förra veckans besked om att domstolen har gått in och fattat beslut som innebär stopp för flera pågående avverkningar i Jämtland och Härjedalen. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Parlamentet vill skärpa kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  EU-parlamentet har kommit med sina medskick till EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen är en viktig del av Green deal och kommer ge upphov till nya lagar och policys. Parlamentet betonar att kriterier och mål som införs ska vara produkt- eller sektorspecifika. Kai-Yee Thim, produktdirektör på Skogsindustrierna: "Jag tolkar det som att parlamentet lyfter in behovet av mångfald, att man inte från politiskt håll kan smeta ut samma krav på alla produkter utan måste utgå från vad som är relevant för respektive produkt. Det ger skogsnäringen förutsättningar att bygga vidare på vårt cirkulära kretslopp." / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Europeisk renoveringsvåg skapar möjligheter för träindustrin

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  I sitt senaste tal om tillståndet i unionen lyfte EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fram ökad användning av trä som en möjlighet att klimateffektivisera byggandet och göra EU ledande inom cirkulär ekonomi. Dessa frågor diskuterades nyligen vid ett webbinarium anordnat av nätverket Wood Be Better i Bryssel. Den gröna given är kärnan i EU:s återhämtningspaket efter covid-19 och syftar till att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent år 2050. Detta mål uppnås delvis genom att släppa loss en renoveringsvåg som ska göra 35 miljoner byggnader energi- och resurseffektiva till år 2030. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsindustrierna om JRC:s rapport om skoglig bioenergi: "God grund för en seriösare debatt"

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsindustriernas Mårten O Larsson, ansvarig för bioenergifrågor, har analyserat JRC-rapporten om skoglig bioenergi. Så länge tillväxten i skogen är större än avverkningen så tillförs ingen ny koldioxid till atmosfären. Hans slutsats: "Rapporten utgör en god grund för en seriösare debatt om den roll hållbar bioenergi ska spela i klimatomställningen. Den visar också på goda möjligheter att utöka användningen av hållbar bioenergi på ett ansvarsfullt sätt." / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Handlingsplan för cirkulär ekonomi lyfter bioekonomins viktiga roll: "Viktig signal"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen lyfter fram bioekonomin och vikten av hållbara material från skogen i sin handlingsplan för omställning till en cirkulär ekonomi. Det är en viktig och positiv signal till svensk skogsnäring, anser Skogsindustrierna. "Både strategi och handlingsplan har stora likheter med EU:s motsvarande dokument. En viktig skillnad är att den svenska regeringen lyfter fram bioekonomin och biobaserade råvarors betydelse i omställningen till en cirkulär ekonomi. Det är ett stort plus för en hållbar utveckling och en viktig signal till svensk skogsnäring", säger Kai-Yee Thim, produktdirektör på Skogsindustrierna. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsindustrierna om Greenpeace och Skydda skogen: "Ett frontalangrepp på skogsnäringen!"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I mitten av januari lanserade organisationerna Greenpeace Norden och Skydda skogen en gemensam aktion som är ett frontalangrepp på den svenska skogsnäringen, säger Skogsindustrierna. Och avslutar: " Det är bråttom med att ställa om till ett fossilfritt välfärdssamhälle med en långsiktigt hållbar konsumtion. Vi behöver drastiskt minska användningen av olja, kol och andra fossila och ändliga råvaror. Vi måste samtidigt säkerställa att EU:s alla invånare har jämlika förutsättningar att bo och försörja sig i såväl städer som byar. Från produktiva skogar och produkter från skogen kan vi få en del av lösningen". / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • ”Skogen så mycket mer än lagringsplats för kol”

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  EU-kommissionen tillhör en av de aktörer som tycks ha anammat synen på skogen som enbart en lagringsplats för kol och att situationen för den biologiska mångfalden är dålig. Under år 2020 har vi sett det i process efter process. Det är en begränsad och felaktig syn på skogens klimatnytta, skriver Magnus Berg, Skogsindustriernas näringspolitiske chef. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • "Vänd motvinden till medvind i EU-arbetet"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  ”Både skogsnäringen och svenska politiker, måste öka vårt engagemang i EU ännu mer. Här kommer en mängd frågor att avgöras som har stor påverkan på möjligheterna att bedriva ett aktivt och hållbart skogsbruk och att tillverka hållbara produkter från skogen. Den motvind som blåser just nu i vissa av dessa frågor ska vi vända till medvind”, skriver Viveka Beckeman, Skogsindustriernas VD, inför det nya året. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • "Forskningssatsa ännu mer på skogsnäringen"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Regeringen har presenterat sin forsknings- och innovationsproposition som pekar ut inriktningen för forskningspolitiken de kommande åren. Skogsindustrierna anser att de ökade generella anslagen till forskning och forskningsinfrastruktur är mycket positiva, men hade velat se fler riktade satsningar på skogsnäringen. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • 100 utvecklingsprojekt för bioekonomin

  Etiketter: Bioenergi
  Över 100 projekt i portföljen efter sex års verksamhet. Anna Wiberg och hennes kollegor på BioInnovation har all anledning att sträcka på sig när programmet halvtidsutvärderas på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Utvärderingens övergripande rekommendation är att BioInnovation bör erhålla fortsatt finansiering på samma nivå som tidigare. "Bioinnovation ger oss möjlighet att bygga vidare på de styrkor som råvara från våra svenska skogar ger, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef för Holmen samt ordförande för Skogsindustrierna. / Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor