Skogsindustrierna

 • Nytt forskningsprogram för digitalisering av hållbart skogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu kraftsamlar industri och forskare tillsammans för att göra skogsbruket mer digitalt. Smart digitalisering kan göra att skogen nyttjas mer effektivt med ökad skonsamhet och till rätt produkter – flera viktiga delar för det hållbara skogsbruket. Mistra har nyligen beslutat att finansiera forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Så gpr det för skogsindustrin

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin, Trä och träindustrin
  Rapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen och läget för skogsindustrin och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Kai-Yee tar över produktfrågorna på Skogsindustrierna

  Etiketter: Skog
  Kai-Yee Thim har anställts som direktör för produkter och produktsäkerhet på Skogsindustrierna. Hon efterträder Ingrid Haglind, som har gått i pension. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Vi exporterar klimatnytta

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatfrågan är vår tids största utmaning. För att hejda temperatur-ökningen måste vi växla spår, vi måste välja fossilfrihet. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Svensken vill använda skogen till klimatsmarta produkter

  Etiketter: Skog
  En färsk undersökning av Demoskop visar att de allra flesta är positiva till att använda svensk skog för att tillverka klimatsmarta saker. Runt 90 procent tycker att det är mycket eller ganska bra att den svenska skogen används för tillverkning av till exempel kläder, förpackningar och batterier. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Infrastrukturministern vill effektivisera godstransporterna

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Värna industrins konkurrenskraft och låt Sverige gå före och utgöra en permanent världsutställning för godstransporter. Det var några av inspelen från infrastrukturminister Tomas Eneroth vid en utfrågning av Skogsindustriernas Karolina Boholm. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsnäringens färdplan driver omställningen till ett fossilfritt samhälle

  Etiketter: Skog
  Igår presenterar Skogsindustrierna tillsammans med Fossilfritt Sverige skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Planen beskriver hur skogens förnybara råvara spelar en nyckelroll i omställningsarbetet för hela samhället, inte minst för branscher med betydligt större klimatbelastning i sin produktion. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Ny ordförande för Skogsindustrierna

  Etiketter: Skog
  Lars Idermark har valts till ny ordförande för branschföreningen Skogsindustrierna. Styrelsen består av 15 ledande företrädare för Sveriges massa- och pappersbruk samt sågverk. Till vice ordförande har Petra Einarsson, vd för BillerudKorsnäs, utsetts. / Södra
  Läs mer
 • Ny ordförande för Skogsindustrierna

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin, Trä och träindustrin
  Lars Idermark har valts till ny ordförande för branschföreningen Skogsindustrierna. Styrelsen består av 15 ledande företrädare för Sveriges massa- och pappersbruk samt sågverk. Till vice ordförande har Petra Einarsson, vd för BillerudKorsnäs, utsetts, skriver Skogsindustrierna i ett pressmeddelande./ Via TT
  Läs mer
 • Forum för Bioekonomi 17 april: valrörelse, fossilfri färdplan och regionala kluster

  Etiketter: Skog
  Snart är Skogsnäringsveckan igång och intresserade engagerade människor inom skogens alla verksamheter samlas i Stockholm för att träffas, lära och diskutera. Tisdagen den 17 april är det dags för Skogsindustriernas Forum för Bioekonomi och årets program och talare utlovar en intressant dag väl värd att bevaka och rapportera om – välkommen att anmäla dig!
  Läs mer

Sidor