skogsindustri

 • Bioraff Botnia, ett samverkansprojekt mellan finska och svenska parter

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Bioraff Botnia är ett treårigt projekt för utveckling av bioraffinaderilösningar. Ur restprodukter från skogsindustri och skogsbruk ska nya produkter i form av nya processer, tjänster, kemikalier och material tas fram. Genom att bygga vidare på redan gjord forskning har projektet valt ut de för industrin mest intressanta tillämpningsområdena. Projektpartners är Karleby universitetscenter, Centria yrkeshögskola och Jyväskylä universitet i Finland samt SP Processum i Sverige. / SP
  Läs mer
 • Ökat intresse för biobränsle i kylan

  Etiketter: Bioenergi
  Efterfrågan på biobränsle i länet har fyrdubblats på några dagar. Det är värmekraftverk runt om i landet som måste möta den stränga kylan genom att elda mer spån, bark och flis från skogsindustrin. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • ”Innovation starts with Intelligence”

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det världsledande forskningsinstitutet Innventia arbetar med innovation i en bransch som står under ett starkt förändringstryck från omvärlden; skogsindustrin.Välkommen att ta del av erfarenheter av att bygga upp en löpande process för Strategic Intelligence och hur det kan bidra till en snabbare och mer underbyggd analys- och beslutsprocess för innovationer. Välkommen på fredag 16 oktober, 2015, Wide Narrow på Ingmar Bergmans Gata 4, Stockholm. Anmäl dig hos: inbjudan@widenarrow.se. / Wide Narrow
  Läs mer
 • Vilka möjligheter ger avancerade biodrivmedel för svensk skogsindustri?

  Etiketter: Bioenergi
  Sök svaret på Svebios konferens Advanced Biofuels på Arlanda 16 – 17 september! Vilka marknader kommer det att finnas för nya, avancerade biodrivmedel för flyget, för sjöfarten och för vägtransporter under de närmaste åren. Och vilken roll kan skogsföretagen spela i den här utvecklingen, som råvaruleverantörer och och bränsleproducenter? / Tidskriften Bioenergi
  Läs mer
 • Rapport: Så går det för pappersproducenterna

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Moodys har släppt en ny rapport om tillståndet för den europeiska pappers- och skogsindustrin. Den visar bland annat att de företag som rört sig bort från den hårt pressade marknaden för tidnings- och tidskriftspapper och investerat i tillväxtregioner, har sett förbättrad lönsamhet under första halvan 2015. / AGI
  Läs mer
 • Skogsindustri kampanjar för ökat stöd

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I stora annonskampanjer i USA uppmanar pappers- och förpackningsindustrin till ökad användning av papper. Mångmiljonkampanjen i dollar som bland annat rullar ut i amerikansk television vänder sig till konsumenter med budskapet att papper har bestående mjuka värden. Reklamkampanjen finansieras av nordamerikanska pappers- och förpackningstillverkare och pengarna ska också finansiera information om behovet av papper för att underlätta skrivande och lärande. / Papernet
  Läs mer
 • Skogsindustrin har minskat användningen av fossila bränslen med 71 % på tio år

  Etiketter: Bioenergi
  Användningen av fossila bränslen inom skogsindustrin har minskat med 71 procent på tio år. Idag använder skogsindustrin 2,2 TWh fossila bränslen per år, en minskning med 5,4 TWh på tio år. Omställningen har skett genom effektivisering av processer och ersättning av framförallt olja med biobränslen i form av egna biprodukter. / Svebio
  Läs mer
 • Skogskemi har lagt grunden för kommande satsningar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogskemi, samarbetsprojektet mellan skogs- och kemiindustri samt akademi och institut, har avslutat fas 2 och slutrapporten finns nu att beställa. Arbetet har pågått under tre år och omfattat ingående studier av tre värdekedjor för att ta fram drop-in-kemikalier från svensk skog till kemi. I projektet har detaljerade tekniska processtudier gjorts och arbetet har mynnat ut i dels ett antal konkreta rekommendationer och dels i en fortsatt satsning på framställning av metanol från sulfatmassaprocesser. / SP
  Läs mer
 • Samråd mellan skogsbruk och rennäring

  Etiketter: Skog
  Camilla Widmark är forskare på SLU i Umeå vid Institutionen för skogsekonomi. Hon föreläser om att man måste hitta en bra samarbetsmetod mellan skogsindustrin och samerna, eftersom båda parterna är intresserade av att använda skogen. Inspelat den 3 mars 2015. Arrangörer: Umeå universitet, SLU och Västerbottens museum. / UR
  Läs mer
 • En karta till det cellulosa-baserade samhället

  Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Innventia släpper under 2016 sin tredje Global Outlook Report: ”A Cellulose-Based Society”. Rapporten kommer att belysa trender och drivkrafter som påverkar skogsindustrins roll i en framtid som kännetecknas av innovativa förnyelsebara material som nyttjas med helt nya affärsmodeller. / Innventia
  Läs mer

Sidor