skogsindustri

 • Virkesforum 14 september 2016

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Välkommen till Virkesforum 2016, en dag med föredrag och diskussioner om skogsindustri och virkesmarknad. Göran Persson inleder dagen och vi avslutar med Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. Däremellan blir det nedslag i nya investeringar, virkesmarknaden, virkesbalanserna och framtiden i form av innovationer. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Här är framtidens glas - gjort av trä

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Många års forskning kring nanocellulosa samlar nu skogsindustrin och Sveriges universitet i en nationell satsning där trä kan användas i allt från blöjor till glas. / Tv4
  Läs mer
 • Kollo ska locka fler flickor till skogsindustrin

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Trots att nästan hälften av alla skogsägare är könsfördelningen inom skogsindustrin väldigt ojämn. Det vill arrangörerna av Skogskollo ändra på genom att göra fler flickor intresserade av skogen. / Fria Tidningar
  Läs mer
 • SCA planerar att dela koncernen i två noterade bolag under 2017, hygien och skogsindustri

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustribolag. Idag svarar hygienverksamheten för cirka 85 procent och skogsindustriverksamheten för cirka 15 procent av koncernens omsättning. För att skapa ytterligare värde för aktieägarna avser SCAs styrelse att initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag. Detta avses genomföras genom en utdelning av hygienverksamheten till aktieägarna enligt Lex Asea*. Vid en utdelning av hygienverksamheten kommer SCAs aktieägare, utöver sitt befintliga aktieinnehav även att få aktier i det nya noterade hygienbolaget. / SCA
  Läs mer
 • SP Processums verksamhetsberättelse 2015 är publicerad

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogskemi, skogsmetanol, fiskfoder från skogsindustrin, närodlad plast, en kommande pilot för nanokristallin cellulosa och grönlutslam för täckning av gruvavfall är alla exempel på projekt som SP Processum deltar i och som presenteras i Verksamhetsberättelse 2015. Skogsråvara och industriella restströmmar från skogsindustrin är möjliga råvaror för nya produkter i nya bioraffinaderiprocesser, vilka är viktiga delar i omställningen mot ett hållbarare samhälle. / SP
  Läs mer
 • Skogsindustrin kan få statligt riskkapital

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsverksamhet och life science-sektorn. Det några branscher som kan tänkas tilldelas riskkapital via det statliga Fondinvest AB. Men innan några beslut kan tas måste propositionen om en ny riskkapitalstruktur först få grönt ljus från riksdagen. / SvD
  Läs mer
 • 2015 ett hyfsat år för svensk skogsindustri

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  2015 blev ett ganska bra år för svensk skogsindustri. Det visar preliminära siffror från branschorganisationen Skogsindustrierna. Sågverkens produktion blev den högsta sedan 2007. Massaproduktionen fortsatte att utvecklas positivt och papperstillverkningen stabiliserades. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Bioekonomi – ett lyft för Sverige och Finland 5/2

  Etiketter: Skog
  Basindustrin, och i synnerhet skogsindustrin i Finland och Sverige, genomgår nu en snabb förändring. Den finländska regeringen har utarbetat ett ambitiöst program för bioekonomi, där skogen utgör hörnstenen. Sveriges regering arbetar med att ta fram ett nationellt skogsprogram där syftet är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till en växande bioekonomi. Seminariet sker på Finlandsinstitutet den 5/2 kl 15-16.30. / Stora Enso
  Läs mer
 • Design för framtidens skogsindustri

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur ska skogsindustrin arbeta hållbart, effektivt och ekonomiskt i framtiden? Skogstekniska klustret, SLU och Designhögskolan vid Umeå universitet har samarbetat kring dessa frågor flera projekt, och under Skogens dag presenterades en del av det arbetet. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Biobränsle från svenska skogar ger minskade koldioxidutsläpp

  Etiketter: Bioenergi
  Via Moelvens nya bioterminal i Karlskoga kommer energiföretaget Fortum Värme att frakta biobränsle från svenska skogar till sitt nya biokraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. Den nya anläggningen, som producerar både värme och el samtidigt, kommer att ta tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar och kvistar. / Moelven
  Läs mer

Sidor