skogsindustri

 • Preem och Vattenfall i samarbete om biodrivmedel i stor skala

  Etiketter: Bioenergi
  Preem producerar redan idag biodrivmedel eller så kallad biodiesel (icke-fossil diesel) av tallolja, en restprodukt från skogsindustrin, men avser att framöver tillverka förnybara drivmedel från sågspån och skogsrester från virkesavverkningar samt lignin från pappersmassaindustrin. / Preem
  Läs mer
 • Den svenska skogsindustrin ökar digitaliseringstakten – men många företag saknar tydlig strategi

  Etiketter: Skog
  IT spelar en allt mer affärsutvecklande och innovativ roll för svenska skogsföretag, vilket märktes genom ökade investeringar i IT under 2016. Samtidigt är det endast fyra av tio företag som har en formulerad digitaliseringsstrategi och bara vart femte företag har organiserat sig med en dedikerad enhet för just digital innovation. Det visar Tietos IT-barometer som undersökt den svenska skogsbranschens inställning till digitalisering. / Tieto
  Läs mer
 • Regnbågslax ska få smaka på fiskfoder från skogsindustrin

  Etiketter: Skog
  SALMONAID är ett nytt projekt som drivs av RISE, Processum, SLU och Domsjö Fabriker. Projektet syftar till att med hjälp av mikroorganismer dels producera oljeråvara till laxfoder och dels optimera processen för att tillverka foderprotein med högre proteinhalt. Oljan ska utvärderas som ersättningsprodukt för den sojabaserade olja som används i dagens fiskfoder och som till stor del baseras på upptagning av foderfisk ur världshaven. / RISE
  Läs mer
 • Paper Province upphandlar expertkompetens

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  För att framgångsrikt förverkliga vår vision och strategi har Paper Province behov av expertkompetens inom skogsindustrin den kommande treårsperioden. Därmed kommer kommer expertkompetens att upphandlas. / Paper Province
  Läs mer
 • Holmen utsett till ett av världens mest hållbara företag

  Etiketter: Skog
  Holmen tar plats på Global 100, ett index över de hundra mest hållbara företagen i världen. Holmen placerar sig på plats 21 och är det enda bolaget inom skogsindustrisektorn på den prestigefulla listan. Holmen rankas också högst av de fyra svenska bolagen som kvalar in på Global 100. / Holmen
  Läs mer
 • Svensk skogsindustri lockar norska oljepengar

  Etiketter: Skog
  Genom sin oljefond har norska staten investerat miljardbelopp i svensk och finsk skogsindustri. Den inhemska skogsindustrin verkar dock mindre lockande. / ATL
  Läs mer
 • Stor investeringsvilja hos både skogsägare och skogsindustri

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökning bland landets skogsägare som genomförs på uppdrag av LRF Konsult & Swedbank och Sparbankerna, visar på en hög investeringsvilja bland skogsägarna. En investering i skogsmark ses som lönsam och många skogsägare skulle vilja köpa mer skogsmark om de fick möjlighet. Skogsägarna tror också på stigande priser på såväl skogsråvara som på fastigheter. Skogsindustrin är totalt sett inne i en kraftig investeringsperiod vilket späder på optimismen bland skogsägarna. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Praktiska arbetssätt för jämställdhet och mångfald i skogs- och träindustrin

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Ta del av praktiska arbetssätt för jämställdhet och mångfald i Västerbottens och Norrbottens skogs- och trämekaniska industri. Välkommen tisdag 8 nov, 10.00-15.00 på Campus Skellefteå! / Luleå tekniska universitet
  Läs mer
 • Framställning av biogas och högkvalitativt biokol från skogsråvara

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I ett nytt forskningsprojekt kommer Luleå tekniska universitet i samarbete med Umeå universitet att öka värdet på skogsindustrins produkter och restavfall. Man ska utveckla och demonstrera framställning av biogas, metan, från skogsråvara och ett högkvalitativt biokol från lignin. / LTU
  Läs mer
 • Positivt besked för skogsindustrin: Regeringen öppnar för 74 ton

  Etiketter: Skog
  Efter flera års debatt kommer den högsta tillåtna bruttovikten för lastbilar i Sverige att höjas från 64 till 74 ton i mars nästa år. Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm är positiv till förändringen, men efterlyser vägar att köra på. / Industritorget
  Läs mer

Sidor