skogsindustri

 • Regeringen sinkar miljardsatsning i skogsindustrin

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Att allt större skogsarealer skyddsklassas kan få direkt inverkan på Sveriges industri och ekonomi. Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker vill bygga en ny fabrik för att tillverka förnybart material tillsammans med andra intressenter, men de är rädda för att råvaran i den svenska skogen inte kommer att räcka. På spel står 4-5 000 jobb, uppskattar Domsjös vd Lars Winter. / Entreprenör
  Läs mer
 • Biobränsle är hett igen

  Etiketter: Bioenergi
  Tack vare skogsindustrins utveckling och marknadens ökande intresse för skogsbaserade produkter står biobränslet inför en comeback. /Sveaskog
  Läs mer
 • Debatt: 71 elever intresserade av transport- och lastutbildning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur tänker man om man säger nej till en utbildning som uppenbart omedelbart ger eleverna möjlighet till ett arbete inom ortens basindustri... ? undrar skribenten apropå med anledning av att utbildningsnämnden i Ljusdals kommun har sagt nej till en planerad transport- och lastningsutbildning. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Skogen viktig för ett fossilfritt län

  Etiketter: Bioenergi
  Under 2015 producerade Kalmar läns fjärrvärmenät biovärme motsvarande uppvärmningen av 82 000 villor. Den viktigaste råvaran var biobränslen från skogsbruket och skogsindustrin. Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen och här finns en outnyttjad potential för Kalmar läns politiker, energibolag och fastighetsägare, skriver Gustav Melin, Svebio, och Peter Granborn, Scandbio. / VT
  Läs mer
 • Skogen har aldrig varit viktigare för svensk ekonomi

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Utan skogsbruket och skogsindustrin hade svensk handelsbalans sett ut som ett svart slukhål. Under 2016 var handelsbalansen svagt negativ för första gången på väldigt länge. Exporten har ökat långsammare än importen av framförallt konsumtionsvaror. Skogens årliga nettoexport har däremot ökat till dryga 90 mdr SEK. Utan skogssektorn hade vi haft en negativ handelsbalans på uppemot 100 mdr SEK. / Danske Bank
  Läs mer
 • Cind länsvinnare av Sveriges största innovationspris – Stiftelsen Skapa

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Cind AB är ett nystartat företag som utvecklat ett system som drastiskt effektiviserar volym- och vederlagsmätningen inom skogsindustrin. Tidigare i år blev man utsedd till en av vinnarna på 33-listan, en av Sveriges mest prestigefyllda utnämningar för unga teknikbolag. Nu har bolaget återigen blivit erkänt för sin innovativa teknik och konkurrenskraftiga produkt genom att man blir länsvinnare i Jönköping för Stiftelsen Skapas innovationspris. Nationella finalen hålls i Stockholm där Cind är med och tävlar om stora prispengar. / Cind
  Läs mer
 • Mexikos skogsindustri: stora affärsmöjligheter för svenska företag

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Mexiko har ett handelsunderskott inom skogsbruk på 6,19 miljarder dollar. Mer exakt handlar det om en brist på trä, massa och pappersprodukter - vilket Sverige är världsledande i att exportera. Inom den mexikanska skogsindustrin ökar även efterfrågan på hållbart skogsbruk. / Business Sweden
  Läs mer
 • Debatt: Mer vetenskaplig förankring i skogspolitiken efterfrågas

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Bioekonomi i dess nuvarande utformning är inte räddningen för klimatet, men kanske för skogsindustrin, det menar Kaisa Raitio, en av de 68 finska forskare som i mars kritiserade den väg som skogspolicyn tagit in på i ett gemensamt utskick. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Swedish Pulp & Paper Technology Group samlas till vårmöte

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Den 25 april 2017 samlades samverkansgruppen för export, PPT, Swedish Pulp & Paper Technology Group, hos ÅF Industry i Solna. Ett 80–tal personer deltog i programmet med tema ”Vidareutveckling av skogsindustrins produkter”. / PPT of Sweden
  Läs mer
 • Skogsindustrin vill locka fler kvinnor

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  På BillerudKorsnäs i Gävle har man insett att rekryteringsbehovet kommer att växa framöver när många anställda går i pension. I fredags tog man emot tjugo unga tjejer för en guidning på bruket och för att träffa kvinnliga ingenjörer. Förhoppningen är att väcka deras intresse för pappersindustrin. / Ingenjören
  Läs mer

Sidor