skogsindustri

 • Turismen växer medan skogsindustrin står stilla

  Etiketter: Skog
  Turismen har idag snudd på lika stor andel av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) som skogsindustrin. Men de två branscherna skiljer sig idag åt på en viktig punkt: Den ena har sedan flera år en stabil andel av BNP - medan den andra växt kraftigt. / Skogsland
  Läs mer
 • Produktiviteten högst i finsk skogsindustri

  Etiketter: Skog
  Produktiviteten i den finska skogsindustrin är högst i världen. Den svenska skogsindustrin hamnar först på en sjätteplats vad gäller produktivitet. / Papernet
  Läs mer
 • Forskning om skogsindustrin och bioenergin gav stipendium till Mikael Ottosson

  Etiketter: Bioenergi
  Linköpingsforskaren Mikael Ottosson har tilldelats Jan Häckners bioenergistipendium för sin forskning om skogsindustrin och bioenergin. Stipendiet delas varje år ut av Svebio i samband med Svebios årsstämma, och går till en forskare som presenterat intressant forskning kring bioenergi. / Svebio
  Läs mer
 • Usla skogsvägar ger nattarbete

  Etiketter: Skog
  En tidig vår ställer till problem för skogsindustrin i Jämtland. Dåliga vägar gör röjningen av timmer efter stormen Dagmar till en kamp mot klockan. Skälen är två: en tidig vår har gjort skogsvägarna svårkörda samtidigt som timret måste bort innan den drabbas av skadeinsekten granbarkborren. / Mentoronline
  Läs mer
 • Regler inom Norra bekämpningsområdet

  Etiketter: Skog
  Granar, oavsett diameter, som avverkats före den 15 juni ska senast den 15 juli samma år forslas till terminal, skogsindustri eller göras otjänligt som yngelmaterial. För granar som avverkats under juni månad ska motsvarande åtgärder ske senast den 1 augusti och för granar som avverkats under juli månad ska motsvarande åtgärder ske senast den 1 september samma år. / Norrskog
  Läs mer
 • Nytt språk i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Datorerna i skogsindustrin byter språk. Med ett modernare sätt att kommunicera kan flödet av timmer optimeras. –  Man kommer att kunna följa produktionen bättre online och kunna styra om den mycket snabbare än vad som är möjligt att göra i dag, säger John Arlinger på Skogforsk, som under de närmaste månaderna kommer att testa programvaran, Stanford 2010, i maskiner från de största tillverkarna. / ATL
  Läs mer
 • Skogsindustrin i Kina är intresserade av bioenergi från Västerbotten

  Etiketter: Bioenergi
  Företrädare för den statliga skogsindustrin i Kina är intresserade av att köpa bioenergitekniken som används i Storuman. Igår besökte en delegation Storuman och de var imponerade av hur biomassa används som energi i Biostor. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Eurokrisen slår mot skogsindustrin

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Krisen för euron urholkar den exportberoende skogsindustrins konkurrenskraft. Runt två tredjedelar av den svenska exporten av massa och papper går till EU. / Papernet
  Läs mer

Sidor