skogsindustri

 • Resultatet avgör skogsindustrins framtid

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  Svensk skogsindustri har en framtid. Men en annorlunda framtid. Det gäller att tänka om och tänka nytt. Stora delar av dagens produktion måste ersättas med mängder av nya produkter som använder skogsråvaran på helt nya sätt. Johan Freij vid Danske Bank beskriver skogsindustrin efter omställningen. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Holmen världsbäst på hållbart företagande

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  FN:s Global Compact 100 är ett nytt globalt aktieindex som kombinerar hållbart företagande och finansiella resultat. Här listas de 100 bästa företagen i världen. Holmen är ett bland fem svenska företag, och det enda Sverige-baserade skogsindustriföretaget, som finns med bland de 100 som bedömts som de bästa att skapa god avkastning genom ansvarsfulla affärsmetoder. / Holmen
  Läs mer
 • Energiutbildning för europeisk skogs- och stålindustri startar idag

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Idag startar en ny internationell energiutbildning för medarbetare inom stål- och skogsindustrin i Europa. Utbildningen kommer att genomföras vid Karlstads universitet från tisdag till fredag denna vecka och är en del i EU-projektet e-nspiration. Projektet riktar sig mot branscher som är energiintensiva där det är viktigt med goda kunskaper om energi och energieffektivisering. Förutom fyradagsutbildningen i Karlstad utvecklas en nätbaserad utbildning som kommer att provköras nästa år./ Cision Wire
  Läs mer
 • Så går det för skogsindustrin

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag, Skog, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  ”Så går det för skogsindustrin” är en kvartalsredogörelse för utvecklingen och läget för skogsindustrin och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin. Informationen baseras på officiell statistik och på Skogsindustriernas statistik. / Svensk Papperstidning
  Läs mer
 • Paper Province får halv miljon

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Tillväxtverket har beviljat The Paper Province 500 000 kronor för att driva ett internationellt utvecklingsprojekt tillsammans med två andra skogsindustriella kluster i Norge och Finland. / Värmlands Folkblad
  Läs mer
 • Allt vi gör blir bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  är skogen används för att producera massa, papper och träprodukter producerar skogsbruket och skogsindustrin samtidigt bioenergi. Restprodukter från skogsbruket används som bränsle i kraftvärmeverken, för att generera biobaserad el och värme. Skogsindustrin utnyttjar de restprodukter som uppstår vid den egna tillverkningen för att göra el, värme och pellets (producerade från sågverkens spån). Denna bioenergi används både i de egna processerna och levereras till kraftvärmeverk och hushåll. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Mer biobränsle med rester från skog och jordbruk

  Etiketter: Bioenergi
  Genom att använda restprodukter från skogsindustrin kan oljeberoendet minskas och bilarna bli mer miljövänliga. Det visar en rapport från Lunds Tekniska Högskola. / SR P4 Malmöhus
  Läs mer
 • Kampen fortsätter

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vi vet att det kommer bättre tider. Men när? Vi får både positiva och negativa marknadssignaler, och summan blir ett förhållandevis oförändrat läge. De bättre tiderna kommer, men till dess får svensk skogsindustri kämpa vidare. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • 130 miljoner satsas på Värmlands skogsindustri

  Etiketter: Skog
  Vinnova har i hård konkurrens utsett The Paper Province till VINNVÄXT-vinnare. Det innebär en rekordstor satsning på den värmländska skogsindustrin. Målet är att skapa en internationellt attraktiv innovationsmiljö för skogsbaserad bioekonomi. Totalt satsar Vinnova och regionala medfinansiärer 130 miljoner kronor under tio år. / Region Värmland
  Läs mer
 • Så ska fler studenter välja skogsindustrin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett samarbete mellan branschen och Högskolan i Gävle ska få fler studenter ska välja skogsindustrin. För att säkerställa kompetensförsörjningen inför i framtiden har näringslivet och Högskolan i Gävle bildat ett skogsindustriellt kluster – Gävleborg plus. I samarbetet medverkar företag inom skogs- och trävaruindustrin i Gävleborg med omgivning. – Vi vill marknadsföra skogsindustrin och se till att studenterna får rätt kunskap och kompetens, säger Ulf Eliasson, platschef på Billerud Korsnäs i Gävle./ Arbetarbladet
  Läs mer

Sidor