skogsindustri

 • Skogskemi har lagt grunden för kommande satsningar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogskemi, samarbetsprojektet mellan skogs- och kemiindustri samt akademi och institut, har avslutat fas 2 och slutrapporten finns nu att beställa. Arbetet har pågått under tre år och omfattat ingående studier av tre värdekedjor för att ta fram drop-in-kemikalier från svensk skog till kemi. I projektet har detaljerade tekniska processtudier gjorts och arbetet har mynnat ut i dels ett antal konkreta rekommendationer och dels i en fortsatt satsning på framställning av metanol från sulfatmassaprocesser. / SP
  Läs mer
 • Samråd mellan skogsbruk och rennäring

  Etiketter: Skog
  Camilla Widmark är forskare på SLU i Umeå vid Institutionen för skogsekonomi. Hon föreläser om att man måste hitta en bra samarbetsmetod mellan skogsindustrin och samerna, eftersom båda parterna är intresserade av att använda skogen. Inspelat den 3 mars 2015. Arrangörer: Umeå universitet, SLU och Västerbottens museum. / UR
  Läs mer
 • En karta till det cellulosa-baserade samhället

  Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Innventia släpper under 2016 sin tredje Global Outlook Report: ”A Cellulose-Based Society”. Rapporten kommer att belysa trender och drivkrafter som påverkar skogsindustrins roll i en framtid som kännetecknas av innovativa förnyelsebara material som nyttjas med helt nya affärsmodeller. / Innventia
  Läs mer
 • Mikael Damberg besöker innovativa företag i Örnsköldsvik

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg gör ett antal företagsbesök i Örnsköldsvik den 20 mars för att höra mer om framtidens jobb. Damberg träffar företagsledare för fabriker och företag inom bland annat skogsindustrin, bioteknik och kemi, samt miljöteknik. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Infrastrukturminister Anna Johansson möter transportkommissionär Violeta Bulc

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I morgon torsdag 12 november reser infrastrukturminister Anna Johansson till Bryssel. Under besöket träffar Anna Johansson transportkommissionär Violeta Bulc för att bland annat prata om Sveriges regerings prioriteringar inom transportpolitiken. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Dags att nominera årets Golden Logger!

  Etiketter: Skog
  De duktiga och driftiga skogsentreprenörerna är de som för skogsbruket och skogsindustrin – hela Skogssverige – framåt. Nu är det dags att nominera förslag till ”The Golden Logger”, utmärkelsen till den skogsentreprenör som lyckats utmärka sig i branschen på ett extra positivt sätt som förebild och inspiratör. / Elmia
  Läs mer
 • Energiforskning som får tillämpning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är energi ett av de viktigaste områdena. Marin energi, bioekonomi, fossiloberoende fordonsflotta och energieffektivisering är områden där det sker spännande satsningar. I höstas fick SP:s projekt Green Feed motta EARTO Innovation Prize för en helt ny metod där avfall från skogsindustrin omvandlas till fiskfoder. / Framtidens energi
  Läs mer
 • Klädjättarna vänder blickarna mot skogen

  Etiketter: Skog
  Kraven på miljövänligare textilier ökar och många klädbolag använder alltmer viskos, lyocell och andra cellulosamaterial. Trenden inger inte bara hopp för miljön utan gynnar också skogsindustrin. / Stora Enso
  Läs mer
 • Kungen vid seminariet ”Framtidens skogsindustriella materialforskning”

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Måndagen den 8 december deltog Kungen i seminariet "Framtidens skogsindustriella materialforskning" som hölls på Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Under eftermiddagen diskuterade företrädare för skogsbranschen hur svensk skogsråvara kan stärka Sverige och svensk skogsindustri. / Sveriges Kungahus
  Läs mer
 • SCA och WSSCC ingår partnerskap för att bryta tystnaden kring mens

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA, det ledande globala hygien och skogsindustriföretaget, och Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), det enda FN-organ med fokus på sanitet- och hygienbehov hos utsatta och marginaliserade människor, har idag ingått ett innovativt nytt partnerskap för att bryta tystnaden kring menstruation för kvinnor och flickor runt om i världen. SCA och WSSCC kommer gemensamt att arbeta för att utbilda inom mensfrågor och vikten av god hygien. / SCA
  Läs mer

Sidor