skogsindustri

 • Bioekonomi – ett lyft för Sverige och Finland 5/2

  Etiketter: Skog
  Basindustrin, och i synnerhet skogsindustrin i Finland och Sverige, genomgår nu en snabb förändring. Den finländska regeringen har utarbetat ett ambitiöst program för bioekonomi, där skogen utgör hörnstenen. Sveriges regering arbetar med att ta fram ett nationellt skogsprogram där syftet är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till en växande bioekonomi. Seminariet sker på Finlandsinstitutet den 5/2 kl 15-16.30. / Stora Enso
  Läs mer
 • Design för framtidens skogsindustri

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur ska skogsindustrin arbeta hållbart, effektivt och ekonomiskt i framtiden? Skogstekniska klustret, SLU och Designhögskolan vid Umeå universitet har samarbetat kring dessa frågor flera projekt, och under Skogens dag presenterades en del av det arbetet. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Biobränsle från svenska skogar ger minskade koldioxidutsläpp

  Etiketter: Bioenergi
  Via Moelvens nya bioterminal i Karlskoga kommer energiföretaget Fortum Värme att frakta biobränsle från svenska skogar till sitt nya biokraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. Den nya anläggningen, som producerar både värme och el samtidigt, kommer att ta tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar och kvistar. / Moelven
  Läs mer
 • Bioraff Botnia, ett samverkansprojekt mellan finska och svenska parter

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Bioraff Botnia är ett treårigt projekt för utveckling av bioraffinaderilösningar. Ur restprodukter från skogsindustri och skogsbruk ska nya produkter i form av nya processer, tjänster, kemikalier och material tas fram. Genom att bygga vidare på redan gjord forskning har projektet valt ut de för industrin mest intressanta tillämpningsområdena. Projektpartners är Karleby universitetscenter, Centria yrkeshögskola och Jyväskylä universitet i Finland samt SP Processum i Sverige. / SP
  Läs mer
 • Ökat intresse för biobränsle i kylan

  Etiketter: Bioenergi
  Efterfrågan på biobränsle i länet har fyrdubblats på några dagar. Det är värmekraftverk runt om i landet som måste möta den stränga kylan genom att elda mer spån, bark och flis från skogsindustrin. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • ”Innovation starts with Intelligence”

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det världsledande forskningsinstitutet Innventia arbetar med innovation i en bransch som står under ett starkt förändringstryck från omvärlden; skogsindustrin.Välkommen att ta del av erfarenheter av att bygga upp en löpande process för Strategic Intelligence och hur det kan bidra till en snabbare och mer underbyggd analys- och beslutsprocess för innovationer. Välkommen på fredag 16 oktober, 2015, Wide Narrow på Ingmar Bergmans Gata 4, Stockholm. Anmäl dig hos: inbjudan@widenarrow.se. / Wide Narrow
  Läs mer
 • Vilka möjligheter ger avancerade biodrivmedel för svensk skogsindustri?

  Etiketter: Bioenergi
  Sök svaret på Svebios konferens Advanced Biofuels på Arlanda 16 – 17 september! Vilka marknader kommer det att finnas för nya, avancerade biodrivmedel för flyget, för sjöfarten och för vägtransporter under de närmaste åren. Och vilken roll kan skogsföretagen spela i den här utvecklingen, som råvaruleverantörer och och bränsleproducenter? / Tidskriften Bioenergi
  Läs mer
 • Rapport: Så går det för pappersproducenterna

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Moodys har släppt en ny rapport om tillståndet för den europeiska pappers- och skogsindustrin. Den visar bland annat att de företag som rört sig bort från den hårt pressade marknaden för tidnings- och tidskriftspapper och investerat i tillväxtregioner, har sett förbättrad lönsamhet under första halvan 2015. / AGI
  Läs mer
 • Skogsindustri kampanjar för ökat stöd

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I stora annonskampanjer i USA uppmanar pappers- och förpackningsindustrin till ökad användning av papper. Mångmiljonkampanjen i dollar som bland annat rullar ut i amerikansk television vänder sig till konsumenter med budskapet att papper har bestående mjuka värden. Reklamkampanjen finansieras av nordamerikanska pappers- och förpackningstillverkare och pengarna ska också finansiera information om behovet av papper för att underlätta skrivande och lärande. / Papernet
  Läs mer
 • Skogsindustrin har minskat användningen av fossila bränslen med 71 % på tio år

  Etiketter: Bioenergi
  Användningen av fossila bränslen inom skogsindustrin har minskat med 71 procent på tio år. Idag använder skogsindustrin 2,2 TWh fossila bränslen per år, en minskning med 5,4 TWh på tio år. Omställningen har skett genom effektivisering av processer och ersättning av framförallt olja med biobränslen i form av egna biprodukter. / Svebio
  Läs mer

Sidor