skogsindustri

 • Praktiska arbetssätt för jämställdhet och mångfald i skogs- och träindustrin

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Ta del av praktiska arbetssätt för jämställdhet och mångfald i Västerbottens och Norrbottens skogs- och trämekaniska industri. Välkommen tisdag 8 nov, 10.00-15.00 på Campus Skellefteå! / Luleå tekniska universitet
  Läs mer
 • Framställning av biogas och högkvalitativt biokol från skogsråvara

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I ett nytt forskningsprojekt kommer Luleå tekniska universitet i samarbete med Umeå universitet att öka värdet på skogsindustrins produkter och restavfall. Man ska utveckla och demonstrera framställning av biogas, metan, från skogsråvara och ett högkvalitativt biokol från lignin. / LTU
  Läs mer
 • Positivt besked för skogsindustrin: Regeringen öppnar för 74 ton

  Etiketter: Skog
  Efter flera års debatt kommer den högsta tillåtna bruttovikten för lastbilar i Sverige att höjas från 64 till 74 ton i mars nästa år. Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm är positiv till förändringen, men efterlyser vägar att köra på. / Industritorget
  Läs mer
 • Virkesforum 14 september 2016

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Välkommen till Virkesforum 2016, en dag med föredrag och diskussioner om skogsindustri och virkesmarknad. Göran Persson inleder dagen och vi avslutar med Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. Däremellan blir det nedslag i nya investeringar, virkesmarknaden, virkesbalanserna och framtiden i form av innovationer. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Här är framtidens glas - gjort av trä

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Många års forskning kring nanocellulosa samlar nu skogsindustrin och Sveriges universitet i en nationell satsning där trä kan användas i allt från blöjor till glas. / Tv4
  Läs mer
 • Kollo ska locka fler flickor till skogsindustrin

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Trots att nästan hälften av alla skogsägare är könsfördelningen inom skogsindustrin väldigt ojämn. Det vill arrangörerna av Skogskollo ändra på genom att göra fler flickor intresserade av skogen. / Fria Tidningar
  Läs mer
 • SCA planerar att dela koncernen i två noterade bolag under 2017, hygien och skogsindustri

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustribolag. Idag svarar hygienverksamheten för cirka 85 procent och skogsindustriverksamheten för cirka 15 procent av koncernens omsättning. För att skapa ytterligare värde för aktieägarna avser SCAs styrelse att initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag. Detta avses genomföras genom en utdelning av hygienverksamheten till aktieägarna enligt Lex Asea*. Vid en utdelning av hygienverksamheten kommer SCAs aktieägare, utöver sitt befintliga aktieinnehav även att få aktier i det nya noterade hygienbolaget. / SCA
  Läs mer
 • SP Processums verksamhetsberättelse 2015 är publicerad

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogskemi, skogsmetanol, fiskfoder från skogsindustrin, närodlad plast, en kommande pilot för nanokristallin cellulosa och grönlutslam för täckning av gruvavfall är alla exempel på projekt som SP Processum deltar i och som presenteras i Verksamhetsberättelse 2015. Skogsråvara och industriella restströmmar från skogsindustrin är möjliga råvaror för nya produkter i nya bioraffinaderiprocesser, vilka är viktiga delar i omställningen mot ett hållbarare samhälle. / SP
  Läs mer
 • Skogsindustrin kan få statligt riskkapital

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsverksamhet och life science-sektorn. Det några branscher som kan tänkas tilldelas riskkapital via det statliga Fondinvest AB. Men innan några beslut kan tas måste propositionen om en ny riskkapitalstruktur först få grönt ljus från riksdagen. / SvD
  Läs mer
 • 2015 ett hyfsat år för svensk skogsindustri

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  2015 blev ett ganska bra år för svensk skogsindustri. Det visar preliminära siffror från branschorganisationen Skogsindustrierna. Sågverkens produktion blev den högsta sedan 2007. Massaproduktionen fortsatte att utvecklas positivt och papperstillverkningen stabiliserades. / Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor