skogsindustri

 • Skogsindustrin är död – länge leve skogsindustrin!

  Etiketter: Skog
  Skogsindustrin, en tidigare ”ohipp” men stabil bransch, beskrivs nu av medierna som en sektor i djup kris. Är skogsindustrin på väg att dö? Nej, är vårt bestämda svar. Däremot är delar av industrins traditionella helintegrerade en- heter med bulkorienterade produktpaletter döende. Något nytt börjar istället växa fram, pådrivet av en svag Europamarknad och en stärkt krona. En tydlig omställning från Skandinaviens paradgren - grafiskt papper - sker nu snabbt. Istället utvecklas nya produkter och avancerade försäljningsmodeller där man fokuserar på totallösningar i samarbete med kunden. Läs mer via prenumeration av Danske Banks nyhetsbrev. / Danske Bank
  Läs mer
 • Ökade exportvolymer men minskat värde för skogsprodukterna

  Etiketter: Skog
  Varuexporten från svensk skogsindustri ökade i volym under det tredje kvartalet med 2 %, jämfört med motsvarande period förra året, men värdet faller, enligt färska siffror från SCB. / Papernet
  Läs mer
 • Kanadensisk skogsindustri vill ha fortsatt omställningsstöd

  Etiketter: Skog
  Sedan ett statligt stödprogram på 100 miljoner dollar för omställning av den kanadensiska skogsindustrin övertecknats fem gånger om vill företagen nu ha ytterligare stöd om 300 miljoner dollar på tre år för fortsatt utveckling av näringen. / Woodnet
  Läs mer
 • Tyngre lastbilar värnar skogsindustrins konkurrenskraft

  Etiketter: Skog
  Finland kan snart tillåta 76 tons lastbilar. För att värna den svenska skogsindustrins konkurrenskraft kräver Skogsindustrierna att motsvarande regler införs Sverige. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Klimatet kräver ny metod

  Etiketter: Skog
  Tidigare har skogsindustrin försökt avverka på vintern för att marken inte ska ta skada av tunga skogsmaskiner. Men när klimatet blir mildare måste rutinerna förändras. / Svt Värmlandsnytt
  Läs mer
 • Pappersprovinsen sonderar nya skogsindustriprodukter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  The Paperprovince ska titta på vilka produkter som kan utvecklas inom skogsindustrin vid sidan av de traditionella skogsindustriprodukterna och har beviljats planeringsbidrag från Vinnova till satsningen. / Papernet
  Läs mer
 • Debatt: Skogen är välfärdens tröja

  Etiketter: Skog
  KOMMENTAR till Anders Wirdheim 20/10. Den svenska skogen bär upp vår välfärd. Den är lika viktig för Sverige som oljan är för Norge. I en debatt­artikel anklagar Anders Wirdheim skogsbolagen för att hota livets mångfald i skogarna. Jag vill påstå att ett effektivt skogsbruk skapar de ekonomiska förutsättningarna för att Sverige ska bli världsledande på miljö- och naturvård. Världen är föränderlig! / hp.se
  Läs mer
 • Debatt: Med rätt beslut är skogens framtid ljus

  Etiketter: Skog
  Skogen är viktig för Sverige. Det var i hög grad skogsbruket och skogsindustrin som bar oss genom den djupa finanskris som började 2008. Men nu sviktar branschen betänkligt. / Skogsland
  Läs mer
 • Brister i Södra Cells rutiner

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion vid Södra Cell Mönsterås. Då framkom flera brister, bland annat vad gäller hantering av farliga kemikalier. / Barometern
  Läs mer
 • Debattinlägg: Vårda den svenska skogsindustrin

  Etiketter: Skog
  Det är svåra tider för de anställda i skogsindustrin. Relaterat Ett efter ett varslar skogsindustriföretagen om sin avsikt att kraftigt skära ned på personalstyrkan: Holmen Paper Hallstavik (230), Iggesund Paperboard (100), Nordic Paper Säffle (30), Södra (260) och SCA Hygiene Products AB Tissue Jönköping (42). Detta är bara de allra senaste exemplen. Till dessa kan vi lägga en rad av andra händelser som drabbat sysselsättningen inom massa- och pappersindustrin. / Norrtelje tidning
  Läs mer

Sidor