skogsindustri

 • Fortsatt frost i skogen

  Etiketter: Skog
  Det ser mörkt ut för den svenska skogen. En avindustrialiseringsvåg sköljer genom den svenska skogen till följd av struktur- och konjunkturkris. Samtidigt ser Riksbanken till att hålla en räntenivå och därmed en kronkurs som gör att syrebristen hotar att slå ut även långsiktigt vitala skogsorgan. Läget är faktiskt värre än under 70-talskrisen. / SvD
  Läs mer
 • Rysk skogsindustri i kris

  Etiketter: Skog
  Rysslands skogsindustri befinner sig i kris. Skogsavverkningen och exporten av timmer har minskat kraftigt sedan 2007 och man upplever i dag den näst lägsta exportmängden per månad till Kina sedan 2000, skriver International Wood Markets Group Inc. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Krav på förbättrade villkor för skogsnäringen i Norge

  Etiketter: Skog
  Efter ett svart år för norsk skogsindustri kräver näringen nu politiska åtgärder för att rädda verksamheten kvar i landet. – Om vi inte får en förbättring av våra ramvillkor kommer skogsnäringen och kompetensen att försvinna, säger Gudbrand Kvaal på Norges Skogeierforbund. / Skogsland
  Läs mer
 • Stålbadens tid

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Skogsindustrin förändras just nu dramatiskt. Sågverk läggs ner och pappersmaskiner stängs. De senaste två åren har ett femtontal sågverk lagts ner och vedbehovet till de svenska bruk som tillverkar grafiskt papper har minskat med cirka två miljoner kubikmeter. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Made in Sweden – framtidens textilier och papper

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den svenska skogsindustrin och textil- och modebranschen planerar gemensamma satsningar för att möta en hårdnande global konkurrens. Ett hundratal ledande svenska forskare har under ledning av Mittuniversitetet utarbetat en strategi för omställning till en biobaserad samhällsekonomi. / Mittuniversitetet
  Läs mer
 • Fiberbankar längs Västernorrlands kust

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Västernorrlands län har från 1800-talets mitt fram till 1900-talets senare hälft, haft en blomstrande skogsindustri med ett flertal pappers- och massafabriker, träsliperier och sågverk. Denna industri bidrog till en levande kulturbygd i Västernorrland, men också till lämningar i form av förorenade områden. På uppdrag av länsstyrelsen i Västernorrland har SGU undersökt föroreningarna på havsbottnen, så kallade fiberbankar. Resultaten kommer inom kort. / SGU
  Läs mer
 • Forskare möte näringslivet på forskningsvernissage

  Etiketter: Forskning & utbildning
  – Inbjudan till media att delta. Den 14 februari får det Värmländska näringslivet en unik inblick i de forskningsprojekt som bedrivs just nu inom det skogsindustriella området på Karlstads universitet. Genom korta och kärnfulla presentationer har forskarna chansen att väcka näringslivets intresse för just sina innovationer och fynd. Därefter ställer varje forskare ut en ”poster” – ungefär som på ett konstvernissage – där de sammanfattat sin forskning på ett överskådligt och lättillgängligt vis. / Webfinanser
  Läs mer
 • Vägen framåt för svensk skogsnäring

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsindustrin, skogsägarna, offentliga finansieringsorgan och den svenska forskningsvärlden har gemensamt arbetat fram en långsiktig forskningsstrategi för den svenska skogsnäringen. / NRA Sweden
  Läs mer
 • Skogsindustrin återhämtar sig något efter lågkonjunkturen

  Etiketter: Skog
  Marknaden i Kina och Asien-Stillahavsregionen växer snabbast. Nya uppgifter som publicerats av FAO visar på att världsproduktionen av de viktigaste skogsprodukterna ökade i genomsnitt med 1 till 4 procent under 2011 jämfört med 2010. Detta indikerar att vissa länder sakta men säkert håller på att ta sig ur lågkonjunkturen. / Webfinanser
  Läs mer
 • Riksdagsbesök vid pressad skogsindustri

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Skogsindustrin är pressad av internationell lågkonjunktur och en stark krona. För att få veta mer om villkoren i branschen besökte moderaterna i riksdagens miljö- och jordbruksutskott Kronobergs län. Ett av stoppen var Vidas sågverk i Vislanda. / Växjöbladet Kronobergaren
  Läs mer

Sidor