skogsindustri

 • Stark avslutning under 2013 bromsar nedgång i skogsindustrins produktion

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Produktionen av massa och sågade trävaror ökar, men nedläggningar av tidningspappersmaskiner sätter spår i produktionsvolymen för papper. / Webfinanser
  Läs mer
 • Innovationstävlingen Warm Water Innovation

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Vad man kan göra med det varma spillvattnet från skogsindustrins produktionsanläggningar? Var med i en workshop på BillerudKorsnäs Gruvön den 19 mars kl 16-18 och bidra med dina idéer i en innovationstävling. / Grums Kommun
  Läs mer
 • Skogsindustrin uppnår hållbarhetsmålen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Under Sirius ledarkonferens 21-22 januari konstaterades att skogsindustrin redan är på god väg att uppnå de sociala hållbarhetsmålen. / Industriarbetsgivarna
  Läs mer
 • Ambitiösa klimatmål förutsätter en konkurrenskraftig skogsindustri

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Det förslag till nya mål för energi- och klimatpolitiken till 2030 som EU-kommissionen idag har presenterat innehåller ett bindande mål om minskade klimatutsläpp med 40 procent. Ökad användning av förnybar råvara och en fortsatt livskraftig skogsindustri är en förutsättning för att nå klimatmålen. Därför är det avgörande att en offensiv klimatpolitik förenas med konkurrenskraftiga villkor för svensk skogsindustri. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Ambitiösa klimatmål förutsätter en konkurrenskraftig skogsindustri

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Det förslag till nya mål för energi- och klimatpolitiken till 2030 som EU-kommissionen idag har presenterat innehåller ett bindande mål om minskade klimatutsläpp med 40 procent. Ökad användning av förnybar råvara och en fortsatt livskraftig skogsindustri är en förutsättning för att nå klimatmålen. Därför är det avgörande att en offensiv klimatpolitik förenas med konkurrenskraftiga villkor för svensk skogsindustri. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • PERSPEKTIV: Vem ska hålla liv i skogsindustrin?

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  "Efter Kinneviks sorti som huvudägare i Billerud Korsnäs börjar den svenska skogsindustrin te sig allt mer ägarlös och även faderlös, i så motto att det inte längre finns ett huvudägande som tar ett tydligt ledarskap, likt tidigare generationer Wallenberg, för skogsindustrisektorns utveckling och om man vill dramatisera, dess långsiktiga överlevnad." Det skriver SvD Näringslivs Per Lindevall./ Svenska Dagbladet
  Läs mer
 • Supermaterial av svensk skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Träden i våra skogar kan användas till långt mer än virke, papper och kartong. Det vet forskarna vid Wallenberg wood science center- WWSC. Med cellulosa som bas utvecklas här högteknologiska material. Dit hör brandsäkra, starka biokompositer och polymerer som tar död på sjukdomsalstrande bakterier. / Ny Teknik
  Läs mer
 • Pressinbjudan till miljö- och energimötet för skogsindustrin 2013

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Årets Miljö- & Energimöte för skogsindustrin bjuder på spännande föreläsningar om ny forskning, nya lagar och aktuella industrisatsningar. Dessutom blir det en debatt mellan riksdagspolitiker om hur framtidens miljö- & energipolitik ska utformas. På kvällen arrangeras Paper Makers Night där Tomas Kåberger, berättar om vilka globala energitrender som framgent kommer ha betydelse för skogsindustrin. Arrangör är The Paper Province och evenemanget sker i Karlstad. / The Paper Province
  Läs mer
 • Läs PTT:s senaste prognos för Finlands skogssektor

  Etiketter: Skog
  PTT uppgör en ekonomisk prognos två gånger per år. Prognoshelheten omfattar en utvärdering av världsekonomin, en detaljerad makroprognos för Finland, en prognos över den ekonomiska utvecklings huvuddrag i olika delar av Finland, en detaljerad prognos över lantbruks- och livsmedelssektorerna samt en prognos över utvecklingen inom skogsindustrin och skogsekonomin. Läs den senaste prognosen! / ptt.fi
  Läs mer
 • Fortum satsar på bioolja från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Kraftjätten Fortum ska börja leverera bioolja som framställts av flis och andra rester från skogsindustrin till det finländska energiföretaget Savon Voima Oyj. / ATL
  Läs mer

Sidor