skogsindustri

 • Utmanar bilden av en jämställd skogsindustri

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Kvinnors upplevelser av diskriminering och sexuella trakasserier i skogsindustrin kommer i konflikt med den officiella bilden som fokuserar på affärsnytta och konkurrenskraft. / Forskning.se
  Läs mer
 • Fortsatt satsning på forskning

  Etiketter: Skog
  Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 6,8 miljoner kronor till 13 olika forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin. / Södra
  Läs mer
 • Marknadsläget för skogen och skogsindustrin

  Etiketter: Skog
  Här hittar du inspelningen från Danske Banks digitala skogskväll som sändes 8 juni 2020. / Danske Bank
  Läs mer
 • Stark, medlemsägd skogsindustri kliver in på marknaden

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  En ny stabil skogsindustri tar plats på marknaden. Norra Timber har sågverk med en teknik i världsklass, en välinvesterad, modern vidareförädling och 27 000 skogsägande delägare i ryggen som säkerställer tillgången på senvuxen, norrländsk träråvara och trygg råvaruförsörjning. För trävarukunder är Norra Timber en välkommen aktör på marknaden. / Norra Timberr
  Läs mer
 • Marknadsläget för skogen och skogsindustrin

  Etiketter: Skog
  Digital skogskväll med Danske Bank, den 8 juni kl. 19:00. Lyssna på och chatta med våra experter när vi släpper senaste analysen Skog & Ekonomi. / Danske Bank
  Läs mer
 • Unga och nyanlända intensivutbildas för skogsindustrin

  Etiketter: Skog
  300 miljoner plantor väntar på att få planteras i den svenska skogen. Stängda gränser runt om i Europa gör att utländsk arbetskraft inte kan komma hit för säsongsarbete, och istället ska unga med funktionsvariationer och nyanlända få arbeta med skogsplantering. / Svt Stockholm
  Läs mer
 • Forum för Bioekonomi 2020: Pandemin, politiken och skogsnäringen

  Etiketter: Skog
  Henrik Sjölund, Kerstin Hallsten och Jennie Nilsson diskuterar coronapandemin på Forum för bioekonomi 2020. Foto: Emil Nordin
  I det aktuella världsläget med spridning av Coronaviruset påverkas såväl enskilda aktörer som leveranskedjor inom skogsnäringen. Skogsutredningen ser över viktiga frågor för näringen på uppdrag från regeringskansliet. Här finns en pågående debatt kring målkonflikter. European Green Deal (EGD) är EU- kommissionens flaggskeppsinitiativ för att skapa omställning och grön tillväxt inom EU. #bioekonomi
  Läs mer
 • Smarta odlingssystem och AI utvecklar framtidens skogsindustri

  Etiketter: Skog
  Effektivare och mer miljösmarta industriprocesser med hjälp av AI. Samt yteffektiv året runt-odling av skogsplant oavsett klimat. Med dessa hållbara idéer korskopplar entreprenörerna i BizMakers Forest Business Accelerator skoglig utveckling med digitalisering. Lösningar som ska bidra till ett framtida hållbart skogsbruk. / Dagens Infrastruktur
  Läs mer
 • Debattinlägg i DalaDemokraten: Rop från fyra skogsdebattörer: Skogsindustrin för folket bakom ljuset!

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsindustrin ljuger om sin egen förträfflighet och våra politiker för medvetet eller omedvetet svenska folket bakom ljuset när det gäller hur den svenska skogens resurser skall tas tillvara på bästa sätt. Det är hög tid att sanera debatten om hur den svenska skogen och våra andra naturresurser skall skötas, innan de sista gammelskogarna skövlats och helt försvunnit. Detta är ett debattinlägg. / Dalademokraten
  Läs mer
 • Samarbete mellan skogs- och textilindustri bär frukt

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Hur kan skogen bidra till en hållbar och cirkulär textilindustri – och förhoppningsvis också till en växande exportnäring för Sverige? Ta del av godbitarna från ett seminarium för riksdagens ledamöter. På scen: Maria Baldin från Södra, Jennie Rosén från Swedish Fashion Council och Erik Perzon på RISE./ Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor