skogsgödsling

 • Klimatgödsling i skogen allt vanligare i Norge

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogsgödslingen har ökat kraftigt i Norge. Det beror på att norska staten ger bidrag till gödsling för att minska växthuseffekten. / SR P4 Värmland
  Läs mer
 • Ung Luleingenjör prisas för förenklad metod att göra bioaska till gödsel

  Etiketter: Forskning & utbildning
  25-åriga Albin Nilsson från Luleå tekniska universitet får Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor, som Sveriges Ingenjörer delar ut för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. Albin Nilsson har haft inriktningen förnybara produkter och bränslen och undersökt metoder för att göra bioaska bättre lämpad som gödningsmedel./ Cision.com
  Läs mer
 • Både samhälle och skogsbruk blir vinnare med mer skogsgödsling

  Etiketter: Skog
  Mer skogsgödsling är en bra investering för både samhället och enskilda skogsbrukare. Gödsling av rätt bestånd binder koldioxid och ger god avkastning. / Skogforsk
  Läs mer
 • Norsk skogsgödsling för miljöns skull

  Etiketter: Skog
  Den norska regeringen vill bidra till ett bättre klimat genom gödsling av skog. Stortinget har beviljat nio miljoner norska kronor i statsbudgeten för 2016 till ett gödslingsprojekt. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Dyrt och onödigt att tillsätta bor vid skogsgödsling

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogsbruket använder dyra, berikade gödselmedel för att motverka borbristskador i träden. Nu visar Skogforsk att det troligen kostar skogsbruket många miljoner kronor i onödan varje år. / Skogforsk
  Läs mer
 • Nej till slamspridning i skog

  Etiketter: Skog
  I ett förslag till regeringen kräver Skogstyrelsen mer kunskap för att godkänna slamspridning på skogsmark. Dessutom ifrågasätter myndigheten nyttan eftersom slam främst är rikt på fosfor. Skog som gödslas tillförs nämligen främst kväve. / Skogsland
  Läs mer
 • Mer kunskap om miljöeffekterna av slamspridning i skog behövs

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsstyrelsen anser att det behövs mer forskning om slamspridningens miljöeffekter innan slam eller slambaserade produkter kan användas för att gödsla skogen. Detta då det inte kan uteslutas att slamspridning påverkar miljön och människors hälsa negativt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ska du gödsla i år?

  Etiketter: Skog
  Skogsgödsling med kväve är nog en av de mest lönsamma åtgärderna du kan göra på kort sikt. Men innan du investerar i gödsling bör du se till att föryngring, röjning och andra långsiktiga åtgärder är ordentligt gjorda på fastigheten. Avsikten med gödsling är att tillfälligt höja markens produktionsförmåga. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fosfor – nödvändigt för skogens tillväxt

  Etiketter: Skog
  En av de viktigaste faktorerna är näringsämnena i marken – en grupp om 25 grundämnen som växter och markmikrober behöver för tillväxt och reproduktion. Av dessa 25 grundämnen är kväve (N) och fosfor (P) ofta de tillväxtbegränsande näringsämnena för skogar världen över. En ökad tillgång på dessa ämnen, t.ex. genom skogsgödsling, skulle ge den kraftigaste tillväxtresponsen hos träden.
  Läs mer