skogsförädling

  • Fortsatt brist på förädlat skogsodlingsmaterial

    Etiketter: Skog
    Förädlat skogsodlingsmaterial vid föryngring ökar tillväxten under hela omloppstiden. Trots stora satsningar på utbyggnad av fröplantager för hela Sverige, räcker fröproduktionen ändå inte till. Analysen av fröförsörjningen visar att det råder brist på granfrö för stora delar av Sverige. I dagsläget är det bara två av nio zoner som har full behovstäckning av förädlat frö. Situationen ser heller inte ut att förbättras under de närmaste tio åren och full behovstäckning kommer inte att uppnås under den studerade perioden fram till 2064. / Skogforsk
    Läs mer