skogsfastighet

 • Ny bok: Skogsägande mer livsstil än levebröd

  Etiketter: Skog
  Många skogsägare bor i städer långt ifrån sin skog, men med täta band till sin skogsfastighet. Skogsbruk, jakt, fiske, svamp- och bärplockning, som tidigare har varit viktiga inkomstkällor, blir i högre grad fritidsintressen som knyter skogsägaren till skogsfastigheten. Trots detta är det svårt att tala om en ”ny” typ av skogsägare, visar forskare i en ny bok kring ägande och användning av skog. / SLU
  Läs mer
 • Holmen säljer skogsfastigheter

  Etiketter: Skog
  Holmen har idag tecknat avtal avseende försäljning av skogsfastigheter i nordvästra Jämtland för 100 Mkr. Affären väntas slutföras i januari 2018 och kommer påverka koncernens resultat i första kvartalet 2018 med drygt 70 Mkr till följd av att försäljningspriset överstiger det redovisade värdet enligt IAS 41. / Holmen
  Läs mer
 • Så blir skogsbilvägen lönsam

  Etiketter: Skog
  När lönar det sig att bygga en skogsbilväg och vad tjänar man på det i kronor? Virkesköparen Andreas Lund på Stora Enso berättar hur skogsbilvägen blir en lönsam affär för din skogsfastighet. / Stora Enso
  Läs mer
 • Skogssällskapets Skogsindex: Fortsatt prisökning på skogsfastigheter

  Etiketter: Skog
  Virkespriserna ligger över lag ganska stilla i hela landet visar Skogsindex för mars 2017. Däremot ökar fastighetspriserna för skogsmark och ständigt noteras nya rekord på många ställen. Det kan komma en reaktion i framtiden om räntorna går upp och utbudet på marknaden ökar, men just nu är efterfrågan på skogsfastigheter större än utbudet, menar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Bra vägnät ger ett högre värde på skogsfastigheten

  Etiketter: Skog
  Skogsägare kan ha flera olika mål med sitt skogsinnehav. I de allra flesta fall är långsiktighet ett utmärkande drag och i den långsiktiga planeringen är framkomligheten en viktig strategisk fråga. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Så säljer du din fastighet rätt

  Etiketter: Skog
  Årstiden är inte den viktigaste faktorn till hur mycket betalt du får för din fastighet. I stället är det konjunkturella orsaker som i huvudsak styr prisbilden./ ATL
  Läs mer
 • Jämställdhet ökar skogsgårdens lönsamhet

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Senast 2025 är 40-60 procent av Södras förtroendevalda kvinnor. Det är ett av målen i den nya handlingsplanen för ökad mångfald och jämställdhet i Södras medlemsorganisation. / Södra
  Läs mer
 • Skog till Salu

  Etiketter: Skog
  Skog till Salu är resultatet av ett samarbete mellan TOP Skogliga Beräkningssystem AB och Norra Skogsägarna. Skogsfastigheter publiceras på Skog till Salu inom en vecka från det att mäklare annonserat fastigheten på sin webbplats. / Skog till salu
  Läs mer
 • Stora priskillnader på skogsfastigheter

  Etiketter: Skog
  Stora regionala differenser Prisutvecklingen skiljer sig kraftigt åt beroende på var i landet vi tittar och för att förstå marknaden är det tvunget att indela Sverige i zoner utgående från de faktorer som har störst prispåverkan. Helt avgörande för att kunna dra korrekta slutsatser är metoden för hur denna zonindelning görs. Våra studier visar tydligt att indelningen inte går att göra enbart utgående från geografiska regioner. Indelningen måste istället baseras på en kombination av kapitaltäthet och bonitet eftersom dessa två faktorer har den absolut starkaste kopplingen till fastigheternas prisnivåer. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Prisutveckling för sålda skogsfastigheter

  Etiketter: Skog
  Här redovisas hur priset på sålda skogsfastigheter förändrats under de senaste åren jämfört med 2011/2012. / Norra skogsägarna
  Läs mer

Sidor