skogsfastighet

 • Jämställdhet ökar skogsgårdens lönsamhet

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Senast 2025 är 40-60 procent av Södras förtroendevalda kvinnor. Det är ett av målen i den nya handlingsplanen för ökad mångfald och jämställdhet i Södras medlemsorganisation. / Södra
  Läs mer
 • Skog till Salu

  Etiketter: Skog
  Skog till Salu är resultatet av ett samarbete mellan TOP Skogliga Beräkningssystem AB och Norra Skogsägarna. Skogsfastigheter publiceras på Skog till Salu inom en vecka från det att mäklare annonserat fastigheten på sin webbplats. / Skog till salu
  Läs mer
 • Stora priskillnader på skogsfastigheter

  Etiketter: Skog
  Stora regionala differenser Prisutvecklingen skiljer sig kraftigt åt beroende på var i landet vi tittar och för att förstå marknaden är det tvunget att indela Sverige i zoner utgående från de faktorer som har störst prispåverkan. Helt avgörande för att kunna dra korrekta slutsatser är metoden för hur denna zonindelning görs. Våra studier visar tydligt att indelningen inte går att göra enbart utgående från geografiska regioner. Indelningen måste istället baseras på en kombination av kapitaltäthet och bonitet eftersom dessa två faktorer har den absolut starkaste kopplingen till fastigheternas prisnivåer. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Prisutveckling för sålda skogsfastigheter

  Etiketter: Skog
  Här redovisas hur priset på sålda skogsfastigheter förändrats under de senaste åren jämfört med 2011/2012. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Historiskt stor prisskillnad på skogsmark mellan norra och södra Sverige

  Etiketter: Skog
  När LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, summerar 2016 års försäljningar visar statistiken att priset på skogsmark stigit till högsta priset någonsin i södra Sverige medan priset sjunkit i mellersta och norra Sverige. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Unik skogsfastighet i Stockholm till salu

  Etiketter: Skog
  En skogsfastighet på 456 hektar varav 378 hektar produktiv skogsmark med jakträtt 20 minuters bilresa från Stockholms innerstad är på väg ut på marknaden. Prisindikation: 120 miljoner kronor. / ATL
  Läs mer
 • Rekordstora prisvariationer på skog med överhettningstendenser i Sydsverige

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Priset på skogsfastigheter varierar kraftigt i landet med rekordstora skillnader. Det är inte ovanligt att köpare får betala dubbelt så mycket för skog i Småland jämfört med i Dalarna. I Sydsverige är priserna nu rejält upptrissade samtidigt som många skogsfastigheter norr om Mälardalen säljs till mer blygsamma priser på en sund marknad men med stora prisvariationer. / Danske Bank
  Läs mer
 • Ersättningsnivå i fjällnära skog behöver utredas

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen behöver utreda i vilken grad beslut att inte ge tillstånd till avverkning i fjällnära skog begränsar hur man får använda en skogsfastighet. Att klargöra begränsningen är viktigt för att kunna bestämma rätt ersättningsnivå för intrånget. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hård konkurrens om stödpengar för gränser i skogen

  Etiketter: Skog
  Företag och organisationer har sökt 17 miljoner kronor från Skogsstyrelsens stöd till samarbete inom utmärkning av fastighetsgränser i skogen. Det finns 10 miljoner kronor i budget. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Unik webbtjänst blir ännu bättre

  Etiketter: Skog
  Webbtjänsten Skog till Salu förbättras nu ytterligare genom att omfatta samtliga lantbruksfastigheter som är till salu, det vill säga inte bara skogsfastigheter utan nu även hästgårdar, lantbruk samt gods och herresäten. Den kartbaserade sökmotorn underlättar för köparen eftersom alla fastigheter samlats på en plats oberoende av mäklare. / Norra skogsägarna
  Läs mer

Sidor