skogsfastighet

 • Svårare att ta över när Skogsindex stiger

  Etiketter: Skog
  Skogssällskapets Skogsindex – kvoten mellan marknadspris och avkastningsvärde – har ökat något. Fastighetspriserna har planat ut på en relativt hög nivå, samtidigt som virkespriserna har stagnerat. Det gör det tufft att ta över en skogsfastighet – allt fler väljer nu att sälja släktgården. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogsmarkspriserna planar ut

  Etiketter: Skog
  Priset på skog stabiliserar sig. Prisuppgången på skogsfastigheter landar på 1 procent för 2011 med ett snittpris på 408 kr/m3sk. LRF Konsults prisstatistik visar att trenden med kraftigt stigande markpriser på skog ersatts av en normaliserad prisökningstakt. Samtidigt ökar skillnaderna i pris mellan södra och norra Sverige. /LRF Konsult
  Läs mer

Sidor