skogsfastighet

 • Ska du gödsla i år?

  Etiketter: Skog
  Skogsgödsling med kväve är nog en av de mest lönsamma åtgärderna du kan göra på kort sikt. Men innan du investerar i gödsling bör du se till att föryngring, röjning och andra långsiktiga åtgärder är ordentligt gjorda på fastigheten. Avsikten med gödsling är att tillfälligt höja markens produktionsförmåga. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fastighetsexperten Ulrik Abelson: – Vändpunkten dröjer!

  Etiketter: Skog
  – Tidigare i år fanns det en del tecken på att marknaden skulle vända uppåt ganska snart. Men det ser tyvärr mindre optimistiskt ut nu. Vändpunkten kommer längre fram i tiden. Dessutom bedömer vi att Skatteverkets ställningstagande kring reglerna för rationaliseringsförvärv har en dämpande effekt på marknaden, säger fastighetsexperten Ulrik Abelson. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Svårare låna till skogsfastighet

  Etiketter: Skog
  Krisen för landets papperstidningar påverkar nu även priserna för skogsgårdar. När efterfrågan på papper och framför allt tidningspapper minskar, sjunker också priserna för skogen och bankerna blir mer försiktiga att låna ut pengar. / SR P4 Jönköping
  Läs mer
 • Storaffär med hemlig säljare – fick 50 miljoner skogen

  Etiketter: Skog
  – För mig är skog affärer, inte arvegods. Pengarna från försäljningen ska jag använda till att utöka min andra fastighet. Det säger säljaren av de 880 hektar skog som Sveaskog nyligen köpte i Bergslagen. /Lantbruk och Skogsland
  Läs mer
 • Stigande priser på skog i Baltikum

  Etiketter: Skog
  Intresset för skogsköp i Baltikum ökar bland pensionsbolag, större stiftelser och finansbolag. Det innebär sannolikt ett tryck uppåt på fastighetspriserna. / ATL
  Läs mer
 • Skogsjätten säljer fastigheter

  Etiketter: Skog
  Sveaskog fortsätter sälja fastigheter – bara under året kommer mellan 80-120 av skogsjättens fastigheter i Norrlands inland läggas ut för försäljning. – Vi köper betydligt mindre än vad vi säljer. Men vi gör en del köp, företrädesvis i Bergslagen och södra Sverige, dels för att förbättra arronderingen av fastigheter som vi redan har, dels för att kunna möta våra kunders efterfrågan, säger Jens Otterstedt, fastighetschef på Sveaskog. / Skogsland
  Läs mer
 • 15 år av prisuppgång bruten - köpläge för den skogskunnige

  Etiketter: Skog
  Priset på skogsfastigheter sjönk under 2012, framförallt under andra halvåret. Det visar den senaste statistiken från LRF Konsult, Sveriges största mäklare av skogsfastigheter. Därmed är också en 15-årig period av stadig prisuppgång bruten men för den skogskunnige öppnas nu möjligheter till långsiktigt bra fastighetsförvärv. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Dialog och ömsesidig respekt är nyckeln

  Etiketter: Skog
  Bröderna Bo-Göran och Curt-Lennart Stenman har idag lämnat in en intresseanmälan enligt Kometprogrammet för sin skogsfastighet i Änok. Att bröderna nu öppnar för en dialog om en helhetslösning genom ett ombud är ett stort framsteg och en ny möjlighet för alla parter. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Lär av att äga skog i Sverige

  Etiketter: Skog
  Att förvärva skog i Norge kan vara svårt då regelverken sätter tydliga begränsningar. Att köpa skog i Sverige är därför ett alternativ som blir allt populärare. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Skogsägare gräver ner stridsyxan i Ljungby

  Etiketter: Skog
  Idag inviger landshövdingen Kristina Alsér naturreservaten Vedåsa och Marsholm och skogsägarna i Agunnaryd som protesterat mot reservatsbildningen på Marsholm gräver nu ner stridsyxan. / SR P4 Kronoberg
  Läs mer

Sidor