skogsfastighet

 • LRF Konsult har förmedlat ett historiskt skogsköp

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  LRF Konsult har nu slutfört förmedlingen av EON:s försäljning av Sjöbygdens Skog AB. Köpare till hela bolaget blev Länsförsäkringar Göinge Kristianstad. Detta är en av LRF Konsults största fastighetsaffärer genom tiderna. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Kraftigt stigande priser på skogsmark i norra Sverige, prisutjämning i södra Sverige

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, har summerat 2017 års försäljningar. Statistiken visar att priset på skogsmark stigit kraftigt i stora delar av norra Sverige. I mellersta Sverige är prisbilden något stigande med stora regionala variationer. I södra Sverige har den tidigare kraftiga prisstegringen planat ut. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Logga in på Mina sidor

  Etiketter: Skog
  Här hittar du samlad information om din skogsfastighet, kartprogram med till exempel skogliga grunddata, planeringsverktyg och en komplett guide för att skapa och skicka avverkningsanmälningar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Vikande trend kring storstäderna

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Priset på skogsfastigheter i närhet till Stockholm, Göteborg och Malmö (zon 5) har under det senaste halvåret uppvisat en nedåtgående trend. Detta är helt i linje med den analys som Danske Bank gjorde i sitt senaste nyhetsbrev där man visade på en samvariation mellan prisutvecklingen på bostäder och skogsfastigheter. / Norra skogsbyrån
  Läs mer
 • Ny bok: Skogsägande mer livsstil än levebröd

  Etiketter: Skog
  Många skogsägare bor i städer långt ifrån sin skog, men med täta band till sin skogsfastighet. Skogsbruk, jakt, fiske, svamp- och bärplockning, som tidigare har varit viktiga inkomstkällor, blir i högre grad fritidsintressen som knyter skogsägaren till skogsfastigheten. Trots detta är det svårt att tala om en ”ny” typ av skogsägare, visar forskare i en ny bok kring ägande och användning av skog. / SLU
  Läs mer
 • Holmen säljer skogsfastigheter

  Etiketter: Skog
  Holmen har idag tecknat avtal avseende försäljning av skogsfastigheter i nordvästra Jämtland för 100 Mkr. Affären väntas slutföras i januari 2018 och kommer påverka koncernens resultat i första kvartalet 2018 med drygt 70 Mkr till följd av att försäljningspriset överstiger det redovisade värdet enligt IAS 41. / Holmen
  Läs mer
 • Så blir skogsbilvägen lönsam

  Etiketter: Skog
  När lönar det sig att bygga en skogsbilväg och vad tjänar man på det i kronor? Virkesköparen Andreas Lund på Stora Enso berättar hur skogsbilvägen blir en lönsam affär för din skogsfastighet. / Stora Enso
  Läs mer
 • Skogssällskapets Skogsindex: Fortsatt prisökning på skogsfastigheter

  Etiketter: Skog
  Virkespriserna ligger över lag ganska stilla i hela landet visar Skogsindex för mars 2017. Däremot ökar fastighetspriserna för skogsmark och ständigt noteras nya rekord på många ställen. Det kan komma en reaktion i framtiden om räntorna går upp och utbudet på marknaden ökar, men just nu är efterfrågan på skogsfastigheter större än utbudet, menar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Bra vägnät ger ett högre värde på skogsfastigheten

  Etiketter: Skog
  Skogsägare kan ha flera olika mål med sitt skogsinnehav. I de allra flesta fall är långsiktighet ett utmärkande drag och i den långsiktiga planeringen är framkomligheten en viktig strategisk fråga. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Så säljer du din fastighet rätt

  Etiketter: Skog
  Årstiden är inte den viktigaste faktorn till hur mycket betalt du får för din fastighet. I stället är det konjunkturella orsaker som i huvudsak styr prisbilden./ ATL
  Läs mer

Sidor