skogsfakultet

 • Välkommen till Lika villkor på SkogsSverige

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Tina Sjöström, ansvarig för LIka villkor på SkogsSverige
  Under ämnet Lika villkor på SkogsSveriges webbplats finns kunskap om jämställdhet inom den skogliga arbetsmarknaden, inom området för enskilt skogsägande och inom utbildning och rekrytering. - Jag vill uppmana berörda inom skogssektorn att kontakta mig så kan vi visa era goda exempel på hur ni arbetar med jämställdhet på SkogsSveriges webbplats, säger Tina Sjöström, handläggare LIka villkor på skogsfakulteten hos SLU i Umeå.
  Läs mer
 • Riksskogstaxeringen vinner bemärkelse

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid SLU:s Skogsfakultetsdagar i Umeå vann Patrik Norman, Hans Åkesson och Karl-Erik Grundberg från Riksskogstaxeringen pris för årets teknisk/administrativ personal för deras arbete med utveckling av en ny generation IT-system för Riksskogstaxeringens datahantering. / SLU
  Läs mer
 • Mer SLU-pengar på skogsutbildning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En förvånande liten andel av det belopp som årligen går till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fördelas till fakulteten för skogsvetenskap. Ändå ligger det i skogsnationens intresse att fördela en betydligt högre andel av SLU:s statsanslag till fakulteten för skogsvetenskap, särskilt till utbildningen av jägmästare och skogsmästare. Minska därför administrationen och öka resurstilldelningen till skogsfakulteten och skogsutbildningen kraftfullt! Det skriver Peter Lohmander, professor i skoglig företagsekonomi med inriktning mot ekonomisk optimering vid fakulteten för Skogsvetenskap, SLU i Umeå. / Västerbottenskuriren
  Läs mer