skogsdebatt

 • "Hur löser vi den våldsamma skogsdebatten?"

  Etiketter: Skog
  Regeringen bör omedelbart kalla till en konferens med skogens intressenter för att försöka få till en helt ny modell för naturvårdsarbetet i skogen, skriver skogsprofessor Sten B Nilsson. / Altinget
  Läs mer
 • Ännu ett angrepp på äganderätten

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Ledare Om polariseringen i skogsdebatten varit stor blev den inte mindre förra veckan. Rapporten “Skydda lagom”, skriven av Magnus Nilsson för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO – regeringens expertorgan – fick redan under dess lansering hård kritik. Lena Ek, ordförande för Södra skogsägarna, sågade rapporten i sin helhet. Annika Nordin, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, uttryckte i sitt anförande att den “saknar förankring i modern vetenskap inom området”. / MVT.se
  Läs mer
 • DEBATT: ”Bara förlorare i dagens debatt om skogen”

  Etiketter: Skog
  Att strida om hyggen, hyggesfritt eller bombmurklan är inte konstruktivt, utan motverkar möjligt samförstånd. Det behövs ett nytt ledarskap för skogen, skriver ett flertal debattörer./ SvD
  Läs mer
 • LEDARE: Välkommen strömkantring i skogsdebatten

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Äganderätten är en viktig drivkraft för att vilja vårda och förbättra. Det behövs nya röster i skogsdebatten för att skydda den, skriver Kerstin Davidson i veckans ledare./ Land Lantbruk
  Läs mer
 • DEBATT: Lars Adaktusson (Kd): Därför har miljörörelsen fel om skogen

  Etiketter: Skog
  "Stora delar av miljörörelsen odlar myten om att skogsbruk skulle vara miljöskadligt. Att Sverige för närvarande har mer skog än någonsin tidigare, låtsas de inte om. Ej heller att svensk skogstillväxt de senaste 90 åren överstigit avverkningen varje år utom ett (2005, som ett resultat av Orkanen Gudrun)", skriver Lars Adaktusson (Kd), Europaparlamentariker och riksdagskandidat i Dalarna, i en debattartikel./ Dala-Demokraten
  Läs mer
 • Future Forests vill driva debatten vidare

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Mistraprogrammet Future Forests, som efter sitt avslut lever vidare som en av SLUs fyra framtidsplattformar, producerar nu fem filmer för att sprida kunskap om de vägval svensk skog står inför./ Mistra
  Läs mer
 • DEBATT: Skogen viktig för en hållbar framtid

  Etiketter: Skog
  Det behövs en vidgad debatt om vad den svenska skogen ska användas till. Riksdagen kommer inom kort ta ställning till ett nationellt program för hur den svenska skogen ska hanteras i framtiden. Under förberedelserna med detta program har många remissinstanser gett sina synpunkter. Det innebär att olika intressen kämpat för sin sak, skriver Stig-Olof Holm, skogsägare och styrelseledamot i föreningen Skydda skogen./ Dala-Demokraten
  Läs mer
 • I intressenas snårskog

  Etiketter: Skog
  LEDARE: Hur kan bilderna av läget i de svenska skogarna vara så väsensskilda som de är i dag? En ytterlighet ges av Greenpeace som för en tid sedan skrev i Svenska Dagbladet att ”den riktiga skogen håller på att ta slut”. Det här endast några veckor efter att Naturvårdsverket skickat ut ett pressmeddelande med konstaterandet att ”antalet naturreservat som beslutas i Sverige ökade kraftigt under 2016”./ Norrköpings Tidningar
  Läs mer
 • Vi vill förändra skogsdebatten

  Etiketter: Skog
  Klimat och hållbarhet står i fokus för årets upplaga av MellanskogsElmia som inleds 09:00 fredag den 19:e augusti. Tillsammans med Elmia har Mellanskog skapat en samlingspunkt för hela det svenska skogsbruket, skogsägare och skogsintresserade. / Mellanskog
  Läs mer
 • Tydliga linjer i politikerdebatt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Politik & Ekonomi
  I skymundan av EU-debatten som ordnades i Uppsala av Jägareförbundet centralt arrangerades samma kväll en valdebatt i Högsby av Jägareförbundet Kalmar län. / Svensk Jakt
  Läs mer

Sidor