skogsbruksmodellen

  • "Skogsbruket under attack!"

    Etiketter: Skog
    Den svenska skogsbruksmodellen, skogsägarna, skogsindustrin och skogsforskningen är satt under granskning. Miljörörelsen och delar av svensk media har gjort gemensam sak i en samordnad kampanj mot skogsbruket. I en av landets större dagstidningar, Dagens Nyheter, uppmärksammades nyligen ett antal skogsforskare och deras kopplingar till närings­livet, skriver Thomas Lundmark på SLU i Skogsaktuellt: "Målen och anspråken på skogen är orealistiska, och därmed grundorsaken till den polariserade debatt om skogen som vi sett den senaste tiden." / Skogsaktuellt
    Läs mer