skogsbruksareal

  • Lant- och skogsbruksarealen upptar 88 procent av landarealen

    Etiketter: Skog
    Den totala arealen för landets lantbruksenheter uppgår till 35,8 miljoner hektar i 2014 års fastighetstaxering. Sveriges totala landareal är 40,7 miljoner hektar vilket innebär att lantbruken upptar 88 procent av landarealen. / SCB
    Läs mer