skogsbruket

 • Skogsstyrelsens skogsträffar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen ordnar möten och exkursioner för dig som skogsägare och andra inom skogsbruket. På träffarna medverkar våra engagerade och kunniga experter. Där träffar du också andra skogsägare som du kan utbyta erfarenheter med och bli inspirerad av. Vi ordnar skogsträffar på flera olika ställen i landet där vi har kontor. Vi erbjuder också webbkurser på distans. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Landshypotek Bank använder den svenska skogen för att skapa unik grön obligation

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Landshypotek Bank ger som första bank i världen ut en säkerställd obligation i svenska kronor baserad på det hållbara skogsbrukets bidrag till biologisk mångfald och att minska koldioxidhalten i atmosfären. Obligationen möttes av ett väldigt stort intresse både från investerare i och utanför Sverige. Efter bara en halvtimme hade obligationen övertecknats och uppgick till en volym på över 12 miljarder totalt. Världens investerare har därmed kunnat bidra till en grönare framtid med en investering med säkerheter i de svenska skogarna och det skogsbruk som svenska privatägda skogsägare står för. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Internationella kvinnodagen 8 mars: Kvinnorna kan vara skogsbrukets glömda hjältar

  Etiketter: Skog
  I ett pågående forskningsprojekt, finansierat av Skogssällskapet, kartläggs kvinnornas roll i skogsbrukets utveckling under perioden 1880–1950. Lars Östlund, professor i skogshistoria, tror att projektet kommer att förändra berättelsen om skogsarbetets historia. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Dags att nominera årets Golden Logger!

  Etiketter: Skog
  De duktiga och driftiga skogsentreprenörerna är de som för skogsbruket och skogsindustrin – hela Skogssverige – framåt. Nu är det dags att nominera förslag till ”The Golden Logger”, utmärkelsen till den skogsentreprenör som lyckats utmärka sig i branschen på ett extra positivt sätt som förebild och inspiratör. / Elmia
  Läs mer
 • Pressinbjudan Skogskonferens 4-5 december

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Framtidens Skogsrike formas i Bispgården - Från prat till resultat i ett förändrat klimat. Skogsriket och framtidens skogsbruk står i centrum för Skogsstyrelsens konferens i Bispgården. Hur används skogen på bästa sätt som motor i regional och nationell utveckling och vilka är skogsbrukets utmaningar, inte minst med tanke på ett förändrat klimat? / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Välkommen ut i skogen med Kunskap Direkt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kunskap Direkt är ett kunskapssystem om hur man sköter och brukar sin skog. Kunskap Direkt vänder sig i första hand till skogsägare och skogliga rådgivare. Ett särskilt avsnitt om vägar vänder sig till väghållare i skogsbruket. Innehållet har tagits fram i samarbete med forskare och experter vid Skogforsk, SLU och i skogsbruket. / SkogForsk
  Läs mer